Parodos
Albumai
TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

„MARŠ – MARŠ, TRA-TA-TA!“. VAIDYBINIS FILMAS. KOSTIUMŲ DAIL. J. ČEIČYTĖ, REŽ. R. VABALAS. LIETUVOS KINO STUDIJA. 1964 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 22, l. 15–17.

Kostiumų eskizai. 1963 m.

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

„NAKTYS BE NAKVYNĖS“. VAIDYBINIS FILMAS. DAIL. J. ČEIČYTĖ, REŽ. A. ARAMINAS IR G. KARKA. LIETUVOS KINO STUDIJA. 1966 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 24, l. 6, l. 12. 

Mantvydo palėpė. Eskizas. 1965 m.

Kino kadro nuotrauka. S. Kosmauskas (Gestapo karininkas), A. Masiulis (Mečys), S. Petronaitis (Vytautas Mantvydas)

LLMA. F. 77, ap. 2, b. 210, l. 21.

Kino kadro nuotrauka. S. Petronaitis (Vytautas Mantvydas) ir neatpažintas aktorius

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

„LAIPTAI Į DANGŲ“. VAIDYBINIS FILMAS. KOSTIUMŲ DAIL. J. ČEIČYTĖ, REŽ. R. VABALAS. LIETUVOS KINO STUDIJA. 1966 M.

LLMA. F. 77, ap. 2, b. 216, l. 19; 

Kino kadro nuotrauka. G. Balandytė (Ramunė Indriūnaitė) ir A. Jonikas (Jaunius)

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 17 antra pusė.

Kino kadro nuotrauka. M. Karklelis (Aleksynas) ir A. Jonikas (Jaunius)

Kino kadro nuotrauka. G. Balandytė (Ramunė Indriūnaitė), V. Blėdis (Petras Indriūnas), E. Pleškytė (Ingrida Šatkauskienė), H. Kurauskas (Šatkauskas)

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

„SURASK MANE“. VAIDYBINIS FILMAS. DAIL. J. ČEIČYTĖ, REŽ. A. ARAMINAS. LIETUVOS KINO STUDIJA. 1967 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 26, l. 7, 13.

Eskizas. 1966 m.

Kino kadro nuotrauka. V. Bialopetravičius (Saulius) ir V. Lizdenytė (Jurga)

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 17, l. 24 antra pusė.

Eskizas „Varpinė“ ir kino kadras

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

„BIRŽELIS. VASAROS PRADŽIA“. VAIDYBINIS FILMAS. DAIL. J. ČEIČYTĖ, REŽ. R. VABALAS. LIETUVOS KINO STUDIJA. 1969 M.

LLMA. F. 253, ap. 1, b. 25a, l. 3.

Kino kadro nuotrauka. G. Karka (Stasio Jurgaičio tėvas) ir V. Tomkus (Stasys Jurgaitis)

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 17, l. 26.

Kino kadro nuotrauka. Centre – E. Žebertavičiūtė (Laima, vaidinanti Žaną d’Ark spektaklyje)

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

„NAKTIBALDA“. VAIDYBINIS FILMAS. DAIL. J. ČEIČYTĖ, REŽ. A. ŽEBRIŪNAS. LIETUVOS KINO STUDIJA. 1973 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 28, l. 4. 

Eskizas. 1972 m.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 150, l. 5, 26.

Pasiruošimas filmavimui. Antra iš dešinės – J. Čeičytė

Dailininkė J. Čeičytė ruošiasi paskutiniam filmo kadrui

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

„SEKLIO KALIO NUOTYKIAI“. VAIDYBINIS FILMAS. DAIL. J. ČEIČYTĖ, REŽ. A. ŽEBRIŪNAS. LIETUVOS KINO STUDIJA. 1976 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 30, l. 8, 17.

Eskizas. 1975 m.

Ištrauka iš kino dailininkės darbo užrašų

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

FILMO „SEKLIO KALIO NUOTYKIAI“ DAILININKĖ J. ČEIČYTĖ SU AKTORIUMI F. JAKŠIU, VAIDINUSIU KAMINKRĖTĮ. 1975 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 192, l. 4.

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

„ILGA KELIONĖ PRIE JŪROS“. VAIDYBINIS FILMAS. DAIL. J. ČEIČYTĖ, REŽ. A. ARAMINAS. LIETUVOS KINO STUDIJA. 1976 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 31, l. 2. 

Eskizas. 1975 m.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 191, l. 1.

Dailininkė prie savo sugalvoto mechaninio įrenginio, skirto filmuoti važiavimą. Keturkampis sukasi, o medis vis „prabėga“ pro langą

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

FILMO „ILGA KELIONĖ PRIE JŪROS“ DAILININKĖ J. ČEIČYTĖ SU REŽISIERIUMI A. ARAMINU RYGOS UOSTE. 1975 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 191, l. 10.

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

TRYS KADRAI

Juzefa Čeičytė. „Šlamėjimas“, 2002 m. LLMA. F. 676, ap. 1, b. 107, l. 165.

 PIRMAS KADRAS

 Prie aušros Vartų,

aukštai

už lango,

 kuris žiūri į bažnyčios bokštus,

yra vieta pratylėti...

Po langais stovi du.

Pūsteli vėjas,

pakylu,

stiklinė erdvė skambėdama bėga

                                                 pro šalį.

Jis ir ji

tyliai nueina.

Pakeliu mažą stiklo šukę...

Nuo Šv. Dvasios vienuolyno sodų

sklinda nasturtų ir medaus kvapas.

Į langus šviečia saulė...

Nueinu.

Važiuoja, važiuoja mašinos...

 

ANTRAS KADRAS

 Senamiestis.

Poetė

beveik su angliška juoda skrybėle...

Tamsus puspaltis,

juodas sijonas,

juodos vilnonės kojinės...

Beveik elegantiška.

Rankoj didžiulis juodas

turgaus krepšys.

Eina jau šiek tiek palinkus

Halės turgaus link,

aplink nieko nemato.

 

Kamera palydi

 

 TREČIAS KADRAS

 Pastoviu prie bokšto.

Pasikalbu su eilėraščiu,

apžiūriu valkos veidrodyje

Katedros šventąją...

Pasėdžiu po klevu.

Pastoviu su visais po liepa,

mašinos lekia pro šalį...

Dabar skrendu su Erlicku

                       troleibusu...

Lt En