Parodos
Albumai
TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

JUZEFA ČEIČYTĖ. [1943] M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 164, l. 3.

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

JUZEFA ČEIČYTĖ (1 EILĖJE PENKTA IŠ KAIRĖS) SU VILNIAUS MOKYKLŲ MOKYTOJAIS VASAROS STOVYKLOJE PAVILNYJE. 1942–1943 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 172, l. 1.

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

JUZEFA ČEIČYTĖ – BŪRIO VADOVĖ – SU VILNIAUS LIETUVIŲ MOKYKLŲ MOKSLEIVIAIS VASAROS STOVYKLOJE PAVILNYJE. ŽYGIS PRIE VILNELĖS. 1942–1943 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 172, l. 8.

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

VILNIAUS VALSTYBINIO DRAMOS TEATRO STUDIJOS NARIAI SVEČIUOSE PAS RAŠYTOJĄ K. INČIŪRĄ. 1946 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 173, l. 2.

Iš apačios į viršų: J. Čeičytė, V. Kancleris, B. Elertienė, K. Inčiūra, kurso vadovas V. Jurkūnas, J. Ševeliovaitė, A. Ambrasas

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

JUZEFA ČEIČYTĖ – KLAIPĖDOS DRAMOS TEATRO DAILININKĖ. [1952–1956] M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 164, l. 7. 

J. Čeičytė. [1952] m.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 175, l. 6.

J. Čeičytė su vyr. dailininku R. Lukšu (antras iš kairės) ir kitais kolegomis. [1955] m.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 164, l. 11.

J. Čeičytė. [1956] m.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 179, l. 2.

J. Čeičytė (pirmos eilės centre) tarp vyr. režisieriaus V. Jasinsko ir teatro direktoriaus B. Juškevičiaus. Klaipėdos dramos teatro kolektyvas. 1961 m.

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

K. ZIMBLYTĖ, V. CIPLIJAUSKAS, J. ČEIČYTĖ V. CIPLIJAUSKO DIRBTUVĖJE VILNIUJE. [1970] M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 196, l. 2.

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

JUZEFA ČEIČYTĖ SU GRUPE LIETUVOS DAILININKŲ PO PARODOS ATIDARYMO DAILININKŲ KŪRYBOS NAMUOSE PALANGOJE. 1973 M. KOVO 19 D.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 196, l. 11.

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

JUZEFA ČEIČYTĖ. PIRMIEJI METAI DIRBTUVĖJE. 1975 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 166, l. 8.

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

JUZEFA ČEIČYTĖ DIRBTUVĖJE VILNIUJE. 1983–[1990] M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 197, l. 11.

J. Čeičytė. [1985] m. Z. Putilovo nuotrauka 

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 196, l. 17.

J. Čeičytė su dailėtyrininke N. Adomonyte. [1985] m.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 166, l. 29.

J. Čeičytė. 1983 m. V. Dichavičienės nuotrauka

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

JUZEFA ČEIČYTĖ DIRBTUVĖJE VILNIUJE. [1992] M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 166, l. 35.

V. Ilčiuko nuotrauka

Juzefa Čeičytė. „Šlamėjimas“, 2002 m. LLMA. F. 676, ap. 1, b. 102, l. 165 

 ***

čia miestas bevardis

bažnyčios ir bokštai

gatvės

po lietaus

tuščios

praeinantys šešėliai

skrybėlių nebenukelia

todėl žiūriu į medžių viršūnes

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

JUZEFA ČEIČYTĖ PRIE PAVEIKSLO „SAULĖS PATEKĖJIMAS“. 1998-09-21

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 167, l. 1.

A. Musteikio nuotrauka

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

JUZEFAI ČEIČYTEI SUTEIKTAS ROKIŠKIO GARBĖS PILIETĖS VARDAS. ROKIŠKIO KRAŠTO MUZIEJUJE ATIDARYTA TAPYBOS PARODA IR PRISTATYTA KNYGA „ŠLAMĖJIMAS“. 2002-06-21

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 202, l. 1.

Iš kairės: sesuo P. Dienienė, J. Čeičytė, Rokiškio rajono meras G. Matiekus

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

JUZEFA ČEIČYTĖ. 2005 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 168, l. 28.

V. Ilčiuko nuotrauka

Juzefa Čeičytė. „Šlamėjimas“, 2002 m. LLMA. F. 676, ap. 1, b. 107, l. 165 

Šiandien gimiau

alyvoms ir vyšnioms žydint.

Tėvų vestuvių dieną sodintos obelys

greit žydės.

Šiandien gimiau

suvystyta į nieką.

Tėvas manęs laukia

stovėdamas po didžiuoju ąžuolu.

Šiandien gimiau

iš žalio sapno,

iš obelų žydėjimo.

Seniai peržengiau žiedlapių pusnis.

Šiandien gimiau.

Krūpčioja atminties degantys lopšiai,

Supami praeities aido.

Šiandien gimiau

suvystyta į liūdesį

juodų šešėlių pavėsy.

Atminties palangėj

supu senatvę,

jaunystę laikydama už rankos.

Šiandien gimiau

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

JUZEFA ČEIČYTĖ SAVO NAMUOSE ANTAKALNYJE. 2008 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 168, l. 37.

D. Liubamirskaitės nuotrauka

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 102, l. 165 

***

Senas medinis stalas.

Čia nutrintas, čia įpjautas.

Ten gale duobutė riešutams daužyti.

Storų ąžuolinių lentų.

Čia stalčiai, pakojai.

Čia dažnai sėdėta.

Švytėjo stalo lentos

kaip mišiolas.

Ant jo gulėjo duonos riekė,

pieno puodelis.

Ten gale neužmirštuolių puokštė,

O čia – saulės spindulys,

nors verk...

Ramu. Sekminės.

Visi išvažiavo į bažnyčią.

Tiksi laikrodis

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

JUZEFA ČEIČYTĖ. 2009 M.

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 168, l. 38.

D. Liubamirskaitės nuotrauka

TEATRO IR KINO DAILININKĖS, TAPYTOJOS JUZEFOS ČEIČYTĖS 100 METŲ SUKAKTIS

JUZEFA ČEIČYTĖ SU TEATRO IR KINO AKTORE E. PLEŠKYTE. 2010-04

LLMA. F. 676, ap. 1, b. 193, l. 4.

Juzefa Čeičytė. „Šlamėjimas“, 2002 m. LLMA. F. 676, ap. 1, b. 102, l. 165 

DRAUGAMS ATMINTI

 Čia tebeauga medžiai –

seni,

jauni,

kiti tik dygsta.

Vieni griūva traškėdami,

kiti auga paukščių čiulbesy.

Mes stovim pakelėj,

žiūrim į pravažiuojančias karietas,

skamba Labanoro bažnyčios varpai.

Miškas kaupia pumpurus     

eiliniam žydėjimui

Lt En