Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

TAURAGĖ - PRAMONĖS MIESTAS (KLRVA)

PRATARMĖ.

Tauragės teritorijoje buvo ir yra molio telkinys - pagrindinė  plytų ir drenažo vamzdžių žaliava. Dar tarpukario metais Tauragėje veikė trys privačios sezoninės plytinės, didžiausia buvo Gudelio plytinė, kurioje dirbo 15-30 darbininkų. Per sezoną jie pagamindavo apie 1 milijoną plytų.

Pasibaigus antrąjam pasauliniam karui, pastatų atstatymui reikėjo daug statybinių medžiagų, plytų. Tuo metu Tauragėje veikė dvi plytinės, kurios vėliau sujungtos į vieną -Tauragės keramikos gamyklą. 

Ryšium su melioracijos plėtojimu nuo 1956 m. buvo pradėti gaminti drenažo vamzdžiai. Didžioji dalis produkcijos buvo išvežama į Kaliningrado, Smolensko ir kitas Rusijos federacijos nejuodžemio zonos sritis, rajonus, taip pat į Vengriją, Švediją, Lenkiją ir Suomiją. Darbštus gamyklos kolektyvas, aukšta gamybos kultūra, techninė pažanga ne kartą buvo įvertinta.

Tauragės keramikos gamykla kas metai plėtėsi, išleisdavo vis daugiau ir įvairesnės produkcijos, ji tapo Tauragės statybinių medžiagų gamybiniu susivienijimu, kuris gamino plytas, drenažo vamzdžius, akustines plokštes, izopleną ir kitas statybines medžiagas.  

KLRVA Tauragės filialas. F. 617. Fondo byla, informacinis leidinys.

TAURAGĖ - PRAMONĖS MIESTAS (KLRVA)

Tauragės mieste esančių amato, kredito, prekybos ir pramonės įmonių bei įstaigų ir jų savininkų sąrašas.1923 m.

LCVA. F. 1746, ap. 1, b. 29.

TAURAGĖ - PRAMONĖS MIESTAS (KLRVA)

Pažyma apie gamybinį planą. 1964 m.

KLRVA Tauragės filialas. F. 617, ap. 1.

TAURAGĖ - PRAMONĖS MIESTAS (KLRVA)

Produkcijos siunta, atkrovimas į Švediją. 1963 m.

KLRVA Tauragės filialas. Nuotraukos iš laikraščio "Leniniečių balsas".

TAURAGĖ - PRAMONĖS MIESTAS (KLRVA)

Žinios apie sanitarines buitines patalpas gamykloje. 1964 m.

KLRVA Tauragės filialas. F. 617. ap.2.

TAURAGĖ - PRAMONĖS MIESTAS (KLRVA)

Ūkinės finansinės veiklos metinio balanso aiškinamasis raštas. 1992 m.

KLRVA Tauragės filialas. F. 617, ap.1.

Lt En