Parodos
Albumai
„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

TEATRAS

 

 

Teatras į mano pilką gyvenimą įsiveržė kaip šviesi šventė. Po pirmo matyto spektaklio visą savaitę vaikščiojau kaip apsvaigęs. Aktoriaus profesiją, kaip ir daugelis, jaunystėje įsivaizdavau be galo romantišką, linksmą ir lengvą. Pradėjau paslapčiom teirautis, kur čia galima mokytis šio meno. Taip atsidūriau prie Darbo rūmų įsikūrusioje studijoje, kuriai vadovavo Juozas Miltinis. Padeklamavau ištrauką iš Ibseno „Brando“, kažkokį eilėraštį, atlikau porą improvizacijų. Miltinis, rodos, liko patenkintas, nors nieko konkretaus nežadėjo. „Lankyk, – pasakė, – paskui matysime“. Taip ir pradėjau aktoriaus kelią. Iš L. Tapino pokalbio su B. Babkausku. F. 460, ap. 1, b. 72, l. 24.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (MOSKA) VIENAS IR SU JUOZU MILTINIU PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRO SPEKTAKLYJE „SUKČIAUS TESTAMENTAS“ („VOLPONĖ“) PAGAL B. DŽONSONO 5 V. KOMEDIJĄ. 1941 M.

„Sukčiaus testamente“ („Volponėj“) visi be išimties pamatė scenoje puikų aktorių, vaidinusį Moską. Moska – sukčiaus Volponės tarnas, viso komedijos veiksmo variklis. Jis buvo nepanašus į tipiškus klasikinių spektaklių tarnus – gudruolius, sukčius, klastūnus. Babkausko Moska buvo šviesus, lengvas, poetiškas renesanso epochos jaunuolis, tarsi išėjęs iš Karavadžio paveikslo. G. Karka. 1981-04-08. F. 460, ap. 1, b. 104, l. 17.

Čia, Panevėžyje, jau antru vaidmeniu Bronius visus sužavėjo – Moska „Sukčiaus testamente“. Aukštas, gražiai nuaugęs, gražiom  kojom, garbanotais plaukais, kalbantis nuostabiu baritonu…Visą Panevėžį sau po kojų paklojo tas renesansiškas jaunuolis. Šitokią trauką Bronius turėjo visą gyvenimą. Vienas tų žmonių, su kuriais malonu bendrauti, o aktoriui tai labai svarbu. E. Šulgaitė. 1981 m. F. 460, ap. 1, b. 104, l. 20.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 2, l. 3, 4.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (POETAS) PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRO SPEKTAKLYJE „LOPŠINĖ DAINELĖ“ PAGAL M. DE SIEROS 2 V. LYRINĘ PJESĘ. 1942 M.

Poeto vaidmuo jam nebuvo sunkus. Bronius mėgo poeziją, intuityviai ją suprato. Jis lėtai išeidavo į scenos priekį, kresteldavo skraistę ir savo sodriai skambančiu balsu šypsodamas sakydavo:

 Ponios ir ponai! Pavasaris!..

Irisai ką tik pražydo po kiparisais.

Vienuolynas savo sustingusias sienas šildo švelnioje gegužio saulėje.

Tačiau nenumaldomas varpas nekeičia savo ritmo,

Nežiūrint šilumos ir kvapų, glamonėjančių jo seną bronzą...

 Žiūrovams iš tiesų atrodydavo, kad jie mato pražydusius irisus, užuodžia saldų jų kvapą, girdi aidint varpo dūžius, kad čia pat, už teatro sienos, nėra nei karo, nei išalkusių eilių prie pieno krautuvių“. L. Tapinas „Medyje angelas verkia“

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 3, l. 1.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (KLEBONAS) SU HENRIKA HOKUŠAITE PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRO SPEKTAKLYJE „PRIEBLANDA“ PAGAL A. VIENUOLIO 5 V. PJESĘ. [1947] M.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 6, l. 2.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (DIAFUARUSAS) PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRO SPEKTAKLYJE „TARIAMAS LIGONIS“ PAGAL Ž. B. MOLJERO 3 V. KOMEDIJĄ. 1950 M.

Jis turėjo retą ypatybę vaidinti komedijose be galo rimtai. O šalia to dar vienas, iš pirmo žvilgsnio visai priešingas kūrybos bruožas – Babkausko vaidmenų gilus dramatizmas. G. Karka. 1981-04-08. F. 460, ap. 1, b. 104, l. 17.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 9, l. 1.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (BUTLERIS) SU EUGENIJA ŠULGAITE PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRO SPEKTAKLYJE „AMERIKOS BALSAS“ PAGAL B. LAVRENIOVĄ. 1950 M.

LLMA. F. 253, ap. 1, b. 3, l. 2.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (MIKAS DAUGĖLA, KAIRĖJE) SU KAZIU VITKUMI PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRO SPEKTAKLYJE „DEŠIMT METŲ“ PAGAL T. GRAŽULIO 4 V. PJESĘ. 1950 M.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 11, l. 1.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (KALIUŽNAS, KAIRĖJE) SU ALGIMANTU MASIULIU PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRO SPEKTAKLYJE „DAKTARAS KALIUŽNAS“ PAGAL J. GERMANO 4 V. PJESĘ. 1956 M.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 14, l. 1.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (FRANKAS V) PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRO SPEKTAKLYJE „FRANKAS V“ PAGAL F. DIURENMATO KOMEDIJĄ. 1969 M.

A. G. Nagraljano nuotrauka

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 21, l. 1.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (FRANKAS V) PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRO SPEKTAKLYJE „FRANKAS V“ PAGAL F. DIURENMATO KOMEDIJĄ. [1974] M.

Mano gyvenime būna laimingiausios minutės, gal net sekundės, kai užmiršti save ir sutampi su savo personažu. Tačiau tai atsitinka pasiutusiai retai… Ir tiesiog nežinau, kodėl. Gal taip pasitaiko tada, kai herojus be galo artimas tau savo patirtimi. Būna, kad perskaitei pjesę, ir personažas lyg ištirpsta tavyje. Scenoje tai trumpos aktoriaus laimės minutės. Iš L. Tapino pokalbio su B. Babkausku. F. 460, ap. 1, b. 72, l. 24.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 26, l. 1.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (KURTAS) PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRO SPEKTAKLYJE „MIRTIES ŠOKIS“ PAGAL A. STRINDBERGO DRAMĄ. 1973 M.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 22, l. 1.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

IŠ KAIRĖS: GEDIMINAS KARKA, BRONIUS BABKAUSKAS (PIJUS), DONATAS BANIONIS PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRO SPEKTAKLYJE „PIJUS NEBUVO PROTINGAS“ PAGAL J. GRUŠO TRAGIKOMEDIJĄ. 1975 M.

R. Savicko nuotrauka

Vaidindamas Pijų – doro žmogaus, neįvertinusio blogio jėgos, tragediją, Babkauskas lyg jungė savo tragiško ir komedijinio aktoriaus savybes. G. Karka. 1981-04-08. F. 460, ap. 1, b. 104, l. 17.

LLMA. F. 256, ap. 1, b. 129, l. 4.

Spektaklio programa

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 27, l. 1, 2.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS VAIDMENYSE

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 103, l. 16.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

TEATRAS

 

 

Ekranas yra puikus savo vaidybinių galimybių patikrinimas. Teatre tave koreguoja režisierius, tu tiki juo, bet ekrane gali matyti pats, o ne vien pasitikėti kitais. Prieš kamerą gali vaidinti intymiau, mintį perteikti subtilesnėmis priemonėmis, tuo tarpu scenoje esi sąlygojamas, kad tave girdėtų paskutinėse eilėse. Technika!.. Taip, kine ji blaško. Ypač iš pradžių. Bet tai galima įveikti valios pastangomis. Ir vis tik teatras – mano pirmoji meilė... Iš L. Tapino pokalbio su B. Babkausku. F. 460, ap. 1, b. 72, l. 24.

Lt En