Parodos
Albumai
„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

SESUO JADVYGA, BRONIUS BABKAUSKAS (ANT KELIŲ), BROLIS JUOZAS PILVIŠKIUOSE (VILKAVIŠKIO RAJONAS). 1921 M.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 113, l. 1.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS. 1937 M.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 111, l. 1.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS KAUNE. 1937 M.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 112, l. 1.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS. [1956] M.

K. Vitkaus nuotrauka

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 111, l. 5.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

A. NIČIUS. BRONIAUS BABKAUSKO PORTRETAS. ANGLIS. 1962 M.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 109, l. 1.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

ŽMONA ADA BABKAUSKIENĖ. 1937 M.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 127, l. 1.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

ŽMONA ADA BABKAUSKIENĖ. APIE 1970 M.

B. Babkauskas „buvo nepaprastai geras žmogus. Niekad nemeluodavo, todėl be atodairos tikėjo ir kitais. Džiaugsmu mielai dalydavosi, o blogos nuotaikos priežasčių neatskleisdavo. Neišklausi, kas yra. Vienintelis jo atsakymas: „Nieko, sakau, kad nieko“. A. Babkauskienė. F. 460, ap. 1, b. 104, l. 24.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 127, l. 4.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS SU SŪNUMI AURIMU. [1948] M.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 114, l. 1.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

SŪNUS AURIMAS SU JUOZU MILTINIU. [1955] M.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 130, l. 1.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

PANEVĖŽIO DRAMOS TEATRO AKTORIAI IŠ KAIRĖS: REGINA ZDANAVIČIŪTĖ, HENRIKA HOKUŠAITĖ, BRONIUS BABKAUSKAS. APIE 1945–1950 M.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 119, l. 1.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (ANTROJE EILĖJE PIRMAS IŠ KAIRĖS). 1 EILĖJE IŠ KAIRĖS: 2. DABULEVIČIUS, 3. JUOZAS MILTINIS, 5. N. RAPŠYTĖ, 6. DALIA MELĖNAITĖ, 7. DONATAS BANIONIS, 10. VACLOVAS BLĖDIS, 12. A. DOBROVOLSKIS. TBILISIS. 1975-02-24.

E. Gigilašvilio nuotrauka

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 125, l. 1.

Lt En