Parodos
Albumai
„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

KINAS

 

 

Turbūt labai reta, kad aktorius talpintų savyje tokį ryškų komedijinį talentą, lyrinį poetinį pajautimą ir psichologinę tragedinę jėgą. G. Karka. 1981-04-08. F. 460, ap. 1, b. 104, l. 17.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (TIPAS, KAIRĖJE) SU JUOZU MILTINIU LIETUVOS KINO STUDIJOS VAIDYBINIAME FILME „ADOMAS NORI BŪTI ŽMOGUMI“. 1959 M.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 32, l. 1.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (VILKIŠIUS) SU GRAŽINA BALANDYTE LIETUVOS KINO STUDIJOS VAIDYBINIAME FILME „SVETIMI“. 1961 M.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 34, l. 5.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (RIMŠA) LIETUVOS KINO STUDIJOS VAIDYBINIO FILMO „VIENOS DIENOS KRONIKA“ FOTOBANDYME. 1963 M.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 36, l. 6.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (TĖVAS) SU VALERIJUMI ZUBAREVU LIETUVOS KINO STUDIJOS VAIDYBINIAME FILME „PASKUTINĖ ATOSTOGŲ DIENA“. 1964 M.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 37, l. 2.

PROGRAMĖLĖ.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 105, l. 21, 22, 23.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (IŠDAVIKAS, CENTRE) „BELARUSFILMO“ VAIDYBINIAME FILME „LAIŠKAI GYVIESIEMS“. 1964 M.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 38, l. 1.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (MARCINKUS, KAIRĖJE) SU JUOZU BUDRAIČIU LIETUVOS KINO STUDIJOS VAIDYBINIAME FILME „NIEKAS NENORĖJO MIRTI“. 1965 M.

Visus savo sukurtus personažus myliu. Nebežinau tiksliai, kiek jų suvaidinau – šešiolika ar septyniolika. Vaidmenų daug, tik rezultatai nevienodi, o personažai – tiek teigiami, tiek neigiami – visi brangūs. Na, o mėgstamiausio – nėra. Stengiuosi neprisirišti prie vieno amplua. Tiesa, kai susipažinau su Marcinkaus vaidmeniu („Niekas nenorėjo mirti“), susižavėjau. Ten buvo tiek įvairių „aspektėlių“! Štai toks tragikomiškas personažas man ypač patrauklus. Iš G. Šaltenytės pokalbio su B. Babkausku. F. 460, ap. 1, b. 72, l. 18.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 39, l. 4.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (FRANCAS SERGEJEVIČIUS) „BELARUSFILMO“ VAIDYBINIAME FILME „RYTŲ KORIDORIUS“. 1967 M.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 41, l. 2.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (VOKIEČIŲ LAKŪNAS) A. DOVŽENKOS KINO STUDIJOS VAIDYBINIAME FILME „KAS ŠIANDIEN MIRS“. 1968 M.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 44, l. 3.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (VAITKEVIČIUS) LIETUVOS KINO STUDIJOS VAIDYBINIAME FILME „JAUSMAI“. 1968 M.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 34, l. 3.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (STEPONAS) LIETUVOS KINO STUDIJOS VAIDYBINIAME FILME „AVE, VITA“. 1969 M.

Filme „Ave, vita“ – dar vienas reikšmingas B. Babkausko vaidmuo – Steponas – gal truputį deklaratyvus, tačiau, kaip visada, kupinas gyvybės, su negęstančia „babkauskiška“ ironiška ugnele.  G. Šaltenytė. F. 460, ap. 1, b.72, l. 18.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 46, l. 1.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (TĖVAS) „BELARUSFILMO“ VAIDYBINIAME FILME „SŪNŪS IŠEINA Į KARĄ“. 1969 M.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 45, l. 1.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (PADRILJAS) LIETUVOS TELEVIZIJOS MENINIAME FILME „VISA TEISYBĖ APIE KOLUMBĄ“. FOTOBANDYMAS IR FILMO NUOTRAUKA. 1970 M.

Man patinka tokie vaidmenys, kurie reikalauja skirtingo vaidybinio stiliaus, daugiaplaniai. Kaip kapitonas Padriljas iš Žalakevičiaus televizijos filmo „Visa teisybė apie Kolumbą“. Iš L. Tapino pokalbio su B. Babkausku. F. 460, ap. 1, b. 7, l. 25.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 63, l. 2, 3.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (GYDYTOJAS) LIETUVOS KINO STUDIJOS VAIDYBINIAME FILME „VYRŲ VASARA“. 1970 M.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 47, l. 3.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (SENATORIUS MIGELIS KARERA, CENTRE) SU VYTAUTU ŽALAKEVIČIUMI IR IRINA MIROŠNIČENKO FILMUOJANT „MOSFILMO“ IR LIETUVOS KINO STUDIJOS VAIDYBINĮ FILMĄ „TAS SALDUS ŽODIS – LAISVĖ“. 1973 M.

J. Budraičio nuotrauka

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 48, l. 6.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (BALAGANO VIRŠININKAS) „BELARUSFILMO“ TELEVIZIJOS FILME „VARGO BIJOSI – LAIMĖS NEMATYSI“. 1973 M.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 66, l. 7.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (RAUPYS, DEŠINĖJE) SU GEDIMINU GIRDVAINIU LIETUVOS KINO STUDIJOS VAIDYBINIAME FILME „VELNIO NUOTAKA“. 1974 M.

„Užsidegimu, azartu, net vaidybos maniera jiedu buvo panašūs, artimi“, – rašė L. Tapinas apie B. Babkauską ir G. Girdvainį knygoje „Medyje angelas verkia“

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 49, l. 5.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (KAIRĖJE) SU REGINA VARNAITE IR ARŪNU ŽEBRIŪNU FILMUOJANT LIETUVOS KINO STUDIJOS VAIDYBINĮ FILMĄ „VELNIO NUOTAKA“.

A. Mockaus nuotrauka

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 49, l. 6.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (LIAVONAS) „BELARUSFILMO“ VAIDYBINIAME FILME „LIEPSNA“. KINO BANDYMAI. 1974 M.

E. Gedranovičiaus nuotrauka

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 50, l. 1.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (ADVOKATAS, DEŠINĖJE) SU REGIMANTU ADOMAIČIU „MOSFILMO“ TELEVIZIJOS FILME „AVARIJA“. 1974 M.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 67, l. 2.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (EIGULYS) LIETUVOS KINO STUDIJOS VAIDYBINIAME FILME „SADŪTO TŪTO“. 1974 M.

„Sadūto tūto“ padarė man didelį įspūdį. Bronius Babkauskas, atlikdamas šį vaidmenį, kaip visada organiškas ir natūralus. Viskas, ką jis daro ekrane, nutvieksta to tauraus nuoširdumo, kuris būdingas tik dideliems menininkams. B. Babkauskas buvo didžiulės kultūros aktorius, ir susitikimas su juo – dabar tiktai ekrane – didis džiaugsmas. Iš S. Indenok pokalbio su I. Mirošničenko. 1976 m. F. 460, ap. 1, b. 106, l. 69.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 52, l. 1.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

BRONIUS BABKAUSKAS (PIOTRAS GULIAJEVAS, CENTRE) SU ALGIMANTU MASIULIU (ANTRAME PLANE PIRMAS IŠ DEŠINĖS) „BELARUSFILMO“ VAIDYBINIAME FILME „JOS SŪNŲ VALANDA“. 1975 M.

LLMA. F. 460, ap. 1, b. 51, l. 2.

„SVARBIAUSIAS REIKALAVIMAS AKTORIUI – GYVENTI SCENOJE“. BRONIUS BABKAUSKAS

KINAS

 

 

Jo neįmanoma su niekuo palyginti. Tai asmenybė, gyvenusi pagal kitus parametrus. Didžiausias aktorius iš tų, su kuriais man teko dirbti. Pati nuostabiausia asmenybė, atsivėrusi man daugiau, nei kitos. Aš mielai leisdavausi jo vedamas. Jis buvo tarsi kamertonas: turėjo absoliutų tiesos jausmą paveikslams, kurie egzistavo dar tik kaip literatūrinis faktas. Jis „perkratydavo“ vaidmenį ir surasdavo menkiausią galimybę būti tikras. Mokėjo realizuoti ją ryškiuose charakteriuose pilna jėga – kaip aktorius ir kaip pilietis.

Kino kamera visada pagelbėdavo jam atskleisti gyvenimo tiesą. Jis gimė kino aktorium. Nežinau nė vieno nepasisekusio jo vaidmens.

Babkauskas – retas aktorius. Visiškas fanatikas, nieko, išskyrus darbą, nežinojęs ir kitokių gyvenimo tikslų neturėjęs. V. Žalakevičius. 1981 m. F. 460, ap. 1, b. 104, l. 23.

Lt En