Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTI IR PERSEKIOTI 1918 M. VASARIO 16 D. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAI, VALSTYBĖS VADOVAI IR MINISTRAI (LYA)

Stasys Raštikis.

[1938 m.]

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-17509, SB, l. 29-70.

Raštikis – divizijos generolas, Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyvis, Lietuvos kariuomenės vadas (1935‒1940 m.), laikinai ėjęs Lietuvos Respublikos XVIII Vyriausybės krašto apsaugos ministro pareigas (1938 m.).

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, S. Raštikis 1940 m. sektas sovietinių represinių struktūrų. 1946–1947 m. gyvenant Vakarų Vokietijoje, sovietiniai saugumo agentai bandė jį užverbuoti ir įtikinti grįžti į Lietuvą. Darydami spaudimą, manipuliavo Sovietų Sąjungoje buvusių dukterų likimu. Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Kauno miesto skyrius 1948 m. užvedė S. Raštikio agentūrinės paieškos bylą. 1955 m. paieška nutraukta, nustačius, kad jis gyvena JAV. Mirė 1985 m. JAV, Kalifornijos valstijos Los Andželo mieste. Šeimos nariai ir artimieji 1941 m., 1948 m. ištremti iš Lietuvos, viena dukra mirė 1941 m. tremtyje, kitos dvi dukros 1946 m. pervežtos iš  tremties į Lietuvą, nuo 1948 m. slapstėsi, gyveno svetimomis pavardėmis. 1993 m. S. Raštikio ir jo žmonos palaikai parvežti į Lietuvą ir palaidoti Petrašiūnų kapinėse Kaune.

SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTI IR PERSEKIOTI 1918 M. VASARIO 16 D. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAI, VALSTYBĖS VADOVAI IR MINISTRAI (LYA)

Lietuvos kariuomenės vadas brigados generolas Stasys Raštikis Šaulių sąjungos dvidešimtmečio iškilmėse.

Iš kairės: 2. S. Raštikio žmona Elena Marijona Raštikienė, 3. S. Raštikis. Raseiniai. 1939 m. birželio mėn.

Fotonuotrauka.

LCVA, P-16402.

SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTI IR PERSEKIOTI 1918 M. VASARIO 16 D. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAI, VALSTYBĖS VADOVAI IR MINISTRAI (LYA)

Stasio Raštikio žmona Elena Marijona Raštikienė Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) vidaus kalėjime Kaune.

1941 m. gegužės 30 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-8233, l. 40-3.

SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTI IR PERSEKIOTI 1918 M. VASARIO 16 D. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAI, VALSTYBĖS VADOVAI IR MINISTRAI (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) operatyvinės grupės raportas apie Stasio Raštikio trijų dukterų, žmonos Elenos Marijonos Smetonaitės-Raštikienės tėvų ir brolio ištrėmimą iš Lietuvos.

1941 m. birželio 14 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių ir rusų kalbomis.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 46903/3, l. 8.

SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTI IR PERSEKIOTI 1918 M. VASARIO 16 D. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAI, VALSTYBĖS VADOVAI IR MINISTRAI (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) operatyvinės grupės raportas apie Stasio Raštikio tėvų, brolio ir sesers ištrėmimą iš Lietuvos.

1941 m. birželio 14 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių ir rusų kalbomis.

LYA, f. V-5, ap. 1, b. 895, l. 10.

SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTI IR PERSEKIOTI 1918 M. VASARIO 16 D. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAI, VALSTYBĖS VADOVAI IR MINISTRAI (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo liaudies komisariato (NKGB) Tardymo dalies kaltinamoji išvada Stasiui Raštikiui.

1941 m. birželio 18 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 11789/3, l. 17.

SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTI IR PERSEKIOTI 1918 M. VASARIO 16 D. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAI, VALSTYBĖS VADOVAI IR MINISTRAI (LYA)

Stasio Raštikio dukros Meilutė Marija ir Laimutė Julija Raštikytės su močiute Barbora Smetoniene tremtyje.

Altajaus kraštas. 1946 m.

Fotonuotrauka. Reprodukcija.

LCVA, P-34787.

Sovietų saugumo agentai šią nuotrauką 1946 m. atvežė S. Raštikiui į Vokietiją, siekdami jį užverbuoti ir palenkti sugrįžti į Lietuvą.

SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTI IR PERSEKIOTI 1918 M. VASARIO 16 D. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAI, VALSTYBĖS VADOVAI IR MINISTRAI (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Kauno skyriaus nutarimas užvesti Stasiui Raštikiui agentūrinės paieškos bylą.

1948 m. liepos 14 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-30, ap. 1, b. 816, l. 2.

Lt En