Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTI IR PERSEKIOTI 1918 M. VASARIO 16 D. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAI, VALSTYBĖS VADOVAI IR MINISTRAI (LYA)

Antanas Merkys.

Kaunas. [1939 m.]

Fotonuotrauka.

LCVA, P-01166.

Merkys – teisininkas, pulkininkas leitenantas, Lietuvos Nepriklausomybės kovų dalyvis, Lietuvos IV Vyriausybės, Lietuvos Respublikos V ir XIV Vyriausybių krašto apsaugos ministras (1919, 1920, 1926–1927 m.), XXI Vyriausybės Ministras Pirmininkas (1939–1940 m.), Klaipėdos krašto gubernatorius (1927–1932 m.), Vyriausybės įgaliotinis Vilniui ir Vilniaus sričiai (1939 m.), Lietuvių tautininkų sąjungos veikėjas.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, A. Merkys su šeima 1940 m. liepos 9 d. SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) sulaikytas Rygoje ketinant pasitraukti į Švediją ir liepos 17 d. ištremtas į Saratovą. 1941 m. suimtas ir kalintas Saratovo, Kirovo, Ivanovo, Maskvos Butyrkų, Vladimiro kalėjimuose, 1952 m. nuteistas 25 metų laisvės atėmimu. 1954 m. paleistas iš įkalinimo. Mirė 1955 m. kovo 5 d. Milenkų invalidų namuose Vladimiro srityje. Palaidojimo vieta nežinoma. Šeimos nariai 1940 m. suimti ir ištremti į Saratovą, kalinti kalėjimuose, 1954 m. paleisti iš įkalinimo, 1969 m. jiems leista gyventi Lietuvoje. 1991 m. Lapių kapinėse Kauno rajone A. Merkiui pastatytas kenotafas, kuris 1995 m. perkeltas į Petrašiūnų kapines Kaune.

SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTI IR PERSEKIOTI 1918 M. VASARIO 16 D. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAI, VALSTYBĖS VADOVAI IR MINISTRAI (LYA)

Lietuvos Respublikos XXI Vyriausybės Ministras Pirmininkas Antanas Merkys, skaitantis pranešimą Lietuvos kariuomenės dienos minėjime. Prie mikrofono: A. Merkys.

Pirmoje eilėje iš kairės: 2. Vidaus reikalų ministras Kazys Skučas, 3. Teisingumo ministras Antanas Tamošaitis, 5. Krašto apsaugos ministras Kazys Musteikis, 6. Užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys, 7. Žemės ūkio ministras Juozas Audėnas. Kaunas, Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelis. 1939 m. lapkričio 23 d.

Fotonuotrauka.

LCVA, P-06189.

SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTI IR PERSEKIOTI 1918 M. VASARIO 16 D. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAI, VALSTYBĖS VADOVAI IR MINISTRAI (LYA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona su XXI Vyriausybės nariais.

Iš kairės: 1. Krašto apsaugos ministras Kazys Musteikis, 2. Ministras Pirmininkas Antanas Merkys, 3. Teisingumo ministras Antanas Tamošaitis, 4. A. Smetona, 5. Finansų ministras Ernestas Galvanauskas, 6. Vidaus reikalų ministras Kazys Skučas, 7. Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Ministro Pirmininko pavaduotojas Kazys Bizauskas, 8. Užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys, 9. Susisiekimo ministras Jonas Masiliūnas, 10. Švietimo ministras Kazimieras Jokantas, 11. Žemės ūkio ministras Juozas Audėnas. Kaunas, Prezidentūra. 1939 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, P-11893.

SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTI IR PERSEKIOTI 1918 M. VASARIO 16 D. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAI, VALSTYBĖS VADOVAI IR MINISTRAI (LYA)

Lietuvos Respublikos XXI Vyriausybės Ministras Pirmininkas Antanas Merkys Lietuvos kariuomenės parade.

Iš kairės: 1. Krašto apsaugos ministras Kazys Musteikis, 2. Generolas Jonas Černius, 3. A. Merkys. Vilnius, Katedros aikštė. 1940 m. vasario 16 d.

Fotonuotrauka.

LCVA, P-00140.

SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTI IR PERSEKIOTI 1918 M. VASARIO 16 D. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAI, VALSTYBĖS VADOVAI IR MINISTRAI (LYA)

SSRS sudarytos marionetinės Lietuvos Liaudies vyriausybės vidaus reikalų ministro Mečislovo Gedvilo raštas laikinai ėjusiam prezidento pareigas Justui Paleckiui dėl Antano Merkio ir Juozo Urbšio suėmimo ir ištrėmimo iš Lietuvos.

1940 m. liepos 16 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LCVA, f. R-758, ap. 1, b. 40, l. 1.

SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTI IR PERSEKIOTI 1918 M. VASARIO 16 D. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAI, VALSTYBĖS VADOVAI IR MINISTRAI (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos pažyma apie buvusį Lietuvos Respublikos Ministrą Pirmininką Antaną Merkį, sudaryta pagal jam iškeltos baudžiamosios bylos dokumentus.

1959 m. liepos 22 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. 3377, ap. 55, b. 66, l. 2–4.

SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTI IR PERSEKIOTI 1918 M. VASARIO 16 D. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAI, VALSTYBĖS VADOVAI IR MINISTRAI (LYA)

Buvęs SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) Vladimiro srities valdybos kalėjimas, kuriame kalėjo Antanas Merkys.

Fotonuotrauka.

Skelbta: <http://www.aidas.lt/lt/religija/article/268-vladimiro-centralas-daugumos-lietuviu-inteligentu-kancios-ir-mirties-vieta>.

SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTI IR PERSEKIOTI 1918 M. VASARIO 16 D. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAI, VALSTYBĖS VADOVAI IR MINISTRAI (LYA)

Lietuvos SSR prokuratūros Tardymo valstybės saugumo organuose priežiūros skyriaus priežiūrinės bylos dėl Marijos Merkienės prašymo ją reabilituoti viršelis.

Originalas. Dokumentas rusų ir lietuvių kalbomis.

LYA, F. K-6, ap. 1, b. 3257.

SOVIETŲ VALDŽIOS REPRESUOTI IR PERSEKIOTI 1918 M. VASARIO 16 D. LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS AKTO SIGNATARAI, VALSTYBĖS VADOVAI IR MINISTRAI (LYA)

Lietuvos SSR Prokuroro padėjėjo tardymo valstybės saugumo organuose priežiūrai nutarimas nepatenkinti Marijos Merkienės prašymo ją reabilituoti.

1958 m. vasario 21 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-6, ap. 1, b. 3257, l. 3–5.

Lt En