PRATARMĖ

1. JONAS PRANAS ALEKSA (1879–1955)

2. PETRAS ARAVIČIUS (1887–1942)

3. JUOZAS AUDĖNAS (1898–1982)

4. LEONAS BISTRAS (1890–1971)

5. KAZYS BIZAUSKAS (1892–1941)

6. JULIUS ČAPLIKAS (1888–1941)

7. VALDEMARAS VYTAUTAS ČARNECKIS (1893–1942)

8. JONAS ČERNIUS (1898–1977)

9. TEODORAS MARIJONAS DAUKANTAS (1884–1960

10. PRANAS DOVYDAITIS (1886–1942)

11. ANTANAS ENDZIULAITIS (1895–1942)

12. KAZYS GERMANAS (1897–1980)

13. BALYS GIEDRAITIS (1890–1941)

14. JONAS GUDAUSKAS (1890–1980)

15. JULIUS INDRIŠIŪNAS (1901–1945)

16. JUOZAS JANKEVIČIUS (1890–1945)

17. KAZIMIERAS JOKANTAS (1880–1942)

18. VLADAS JURGUTIS (1885–1966)

18. VLADAS JURGUTIS (1885–1966)

19. PETRAS KARVELIS (1897–1976)

20. PETRAS KLIMAS (1891–1969)

21. MYKOLAS KRUPAVIČIUS (1885–1970)

22. SILVESTRAS LEONAS (1894–1959)

23. PRANAS LIATUKAS (1876–1945)

24. STASYS LOZORAITIS (1898–1983)

25. DONATAS MALINAUSKAS (1869–1942)

26. JONAS MASILIŪNAS (1899–1942)

27. ANTANAS MERKYS (1887–1955)

28. VLADAS MIRONAS (1880–1953)

29. IGNAS MUSTEIKIS (1890–1960)

30. JUOZAS PAPEČKYS (1890–1942)

31. VYTAUTAS PETRULIS (1890–1941)

32. STASYS PUTVINSKIS-PŪTVIS (1898–1942)

33. STASYS RAŠTIKIS (1896–1985)

34. MEČILOVAS REINYS (1884–1953)

35. STEPONAS RUSTEIKA (1887–1941)

36. JUOZAS SKAISGIRIS (1901–1977)

37. KAZYS SKUČAS (1894–1941)

38. JOKŪBAS STANIŠAUSKAS (1892–1943)

39. ZIGMAS PRANAS STARKUS (1892–1942)

40. ALEKSANDRAS STULGINSKIS (1885–1969)

41. JONAS SUTKUS (1893–1942)

42. KONSTANTINAS ŠAKENIS (1881–1959)

43. STASYS ŠILINGAS (1885–1962)

44. PETRAS ŠNIUKŠTA (1877–1952)

45. ANTANAS TAMOŠAITIS (1894–1940)

46. BENEDIKTAS TOMAŠEVIČIUS (1879–1941)

47. JUOZAS TONKŪNAS (1894–1968)

48. JUOZAS URBŠYS (1896–1991)

49. MYKOLAS VELYKIS (1884–1955)

50. AUGUSTINAS VOLDEMARAS (1883–1942)

51. ALEKSANDRAS ŽILINSKAS (1885–1942)

Parodos
Lt En