Parodos
Albumai
„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus su draugais.

Iš kairės: 1. Lietuvos SSR Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojas Kazys Preikšas, 2. A. Sniečkus, 3. LKP CK sekretorius ideologijai Vladas Niunka, 4. Lietuvos SSR Ministrų Tarybos pirmininkas Motiejus Šumauskas, 6. Lietuvos TSR Aukščiausiojo Teismo pirmininkas Karolis Didžiulis.

[Ne vėliau kaip 1957 m.].

Fotonuotrauka.

LYA F. 17638, ap. 1, b. 24, l. 6.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus su draugais.

Iš kairės: 1. LKP CK sekretorius Albertas Barauskas, 2. LKP CK sekretorius ideologijai Vladas Niunka, 3. A.  Sniečkus.

Pirčiupiai. 1957 m. birželio 12 d.

Fotonuotrauka.

LYA F. 17638, ap. 1, b. 31, l. 3.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Nomenklatūrininkų grupė medžioklėje.

Šilutės rajonas. 1957 m.

Fotonuotrauka.

LYA F. 17639, ap. 1, b. 30, l. 5.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus su draugais, sovietinio partizaninio judėjimo Lietuvoje vadovais iškyloje.

Pirmoje eilėje iš kairės: 3. Laikraščio „Tiesa“ vyriausiasis redaktorius Genrikas Zimanas, 4. Lietuvos SSR Ministrų Tarybos pirmininkas Motiejus Šumauskas, 6. A. Sniečkus, 7. LKP CK sekretorius Albertas Barauskas.

Rūdninkų giria. 1958 m. lapkričio mėn.

Fotonuotrauka.

LYA F. 17638, ap. 1, b. 34, l. 9.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos) centro komiteto sekretorius Albertas Barauskas (antras iš kairės) sovietinio partizaninio judėjimo Lietuvoje vadovų iškyloje.

1959 m.

Fotonuotrauka.

LYA F. 17638, ap. 1, b. 34, l. 12.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) VI plenumo nutarimo kadrų politikos klausimais ištrauka apie neformalią nomenklatūros praktiką parinkti kadrus pagal asmeninius ryšius ir tarpusavio įsipareigojimus. 1959 m. liepos 17 d

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 1771, ap. 196, b. 29, l. 465.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Kazimieras Baršauskas.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 1771, ap. 227, b. 2066, l. 7.

Kazimieras Baršauskas (1904–1964 m.), Kauno politechnikos instituto direktorius, rektorius (1950–1964 m.), Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus draugas.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Kauno politechnikos instituto direktoriaus Kazimiero Baršausko charakteristikos.

1951 m. rugpjūčio 22 d.; 1960 m. gruodžio 10 d.

Originalai. Dokumentai rusų kalba.

LYA, f. 1771, ap. 227, b. 2066, l. 24–25, 42–43.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Vladas Niunka.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 77, ap. 28, b. 7840, l. 39.

Vladas Niunka (1907–1983), Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) sekretorius ideologijai (1948–1961 m.), LKP CK antrasis sekretorius (1983–1954 m.), žurnalo „Komunistas“ vyriausiasis redaktorius (1961–1970 m.), Lietuvos SSR Mokslų Akademijos akademikas (1976 m.), Lietuvos SSR nusipelnęs kultūros veikėjas (1967 m.), LKP ideologas, LKP CK pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus draugas. Pareikalavus Sovietų Sąjungos komunistų partijos CK, atleistas iš LKP CK sekretoriaus pareigų, bet, užtarus A. Sniečkui, paliktas nomenklatūroje.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus ir LKP CK sekretorius ideologijai Vladas Niunka sanatorijoje.

Fotonuotrauka.

[1970–1973 m.]

LYA, f. 17638, ap. 1, b. 24, l. 8.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto sekretorius Albertas Barauskas su medžioklės laimikiais.

Kuršių marios, Minija. 1960 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 17639, ap. 1, b. 26, l. 10.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Kostas Glikas.

1961 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 1771, ap. 227, b. 4479, l. 15.

Kostas Glikas (g. 1926 m.), Šakių rajono Lenino kolūkio pirmininkas (nuo 1951 m.), Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos deputatas (1955–1971 m.), Lietuvos SSR nusipelnęs žemės ūkio darbuotojas (1965 m.), įtakingas kolūkių pirmininkų grupės ir agrarinės nomenklatūros veikėjas, Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus draugas.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos SSR prokuroro Viktoro Galinaičio raštas Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui dėl Šakių rajono Lenino kolūkio pirmininko Kosto Gliko veiklos.

1961 m. gegužės 16 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 1771, ap. 208, b. 9, l. 14–15.

LKP CK pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui užtarus, K. Glikas nebuvo nubaustas, išsaugojo savo pareigas bei padėtį nomenklatūroje.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos pirmininko Alfonso Randakevičiaus sveikinimas Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui Gegužės 9-osios proga.

1961 m. balandžio mėn.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. 16895, ap. 2, b. 250, l. 39.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) Partinių organų skyriaus vedėjo Petro Griškevičiaus sveikinimas LKP CK pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui ir jo šeimai Gegužės 1-osios proga.

1961 m. balandžio mėn.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 16895, ap. 2, b. 250, l. 22.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto sekretorius Albertas Barauskas su medžioklės laimikiais.

Kėdainių rajonas, Lančiūnavos miškas. 1961 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 17639, ap. 1, b. 26, l. 19.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus medžioklės bilietas.

1965 m. birželio 11 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 16895, ap. 2, b. 5, l. 52.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Laikraščio „Tiesa“ vyriausiasis redaktorius Genrikas Zimanas Lietuvos SSR žemdirbystės mokslinio tyrimo institute.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Lietuvos SSR žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto direktorius Antanas Būdvytis, 2. Bruno Kissleris, 3. G. Zimanas.

Kėdainių rajonas, Dotnuva. 1965 m. spalio 25 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 17641, ap. 1, b. 9, l. 3.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos SSR valstybės kontrolės komiteto pirmininkas Albertas Barauskas su draugais žiobrių kepimo šventėje.

Jurbarkas. 1966 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 17639, ap. 1, b. 26, l. 20.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui išduotas leidimas žvejoti Vilniaus rajono Arvydų žuvininkystės ūkio tvenkinyje.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 16895, ap. 2, b. 5, l. 51.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Laikraščio „Komunistas“ vyriausiasis redaktorius Vladas Niunka ir Lietuvos SSR statybinių medžiagų pramonės ministras Algirdas Mykolas Brazauskas prie Austrijos parlamento rūmų.

Iš kairės: 2. Vladas Niunka, 4. V. Niunkos žmona Valerija Dūdaitė, 5. A. M.  Brazauskas.

Austrija, Viena. 1966 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 17638, ap. 1, b. 16, l. 2.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Laikraščio „Komunistas“ vyriausiasis redaktorius Vladas Niunka su draugais ekskursijoje Austrijoje.

Iš kairės 3. V. Niunka.

1966 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 17638, ap. 1, b. 16, l. 1.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Laikraščio „Komunistas“ vyriausiasis redaktorius Vladas Niunka ekskursijoje Austrijoje.

1966 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 17638, ap. 1, b. 19, l. 1.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos SSR statybinių medžiagų pramonės ministras Algirdas Mykolas Brazauskas ekskursijoje Austrijoje.

Iš kairės: 2. Laikraščio „Komunistas“ atsakingojo redaktoriaus Vlado Niunkos žmona Valerija Dūdaitė, 3. A. M. Brazauskas.

1966 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 17638, ap. 1, b. 18, l. 35.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos SSR statybinių medžiagų pramonės ministras Algirdas Mykolas Brazauskas (pirmas antroje eilėje iš dešinės) poilsiaujantis turistinėje kelionėje po Austriją.

1966 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 17638, ap. 1, b. 18, l. 1.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos SSR Ministrų Tarybos pirmininko Motiejaus Šumausko ir jo šeimos sveikinimas Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui ir jo šeimai Naujųjų metų proga.

1966 m. gruodžio 27 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 16895, ap. 2, b. 300, l. 78.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) aparato darbuotojų sveikinimo telegrama LKP CK pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui jo gimtadienio proga.

1967 m. sausio 7 d. 

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. 16895, ap. 2, b. 258, l. 1–2.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) sekretoriaus Ringaudo Songailos ir jo žmonos Alfredos sveikinimas LKP CK pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui ir jo šeimai Naujųjų metų proga.

1968 m. sausio mėn.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 16895, ap. 2, b. 301, l. 8.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Genrikas Zimanas.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 17641, ap. 1, b. 9, l. 17.

Genrikas Zimanas (1910–1985), Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) biuro narys (1958–1962 m.), laikraščio „Tiesa“ vyriausiasis redaktorius (1940–1942, 1945–1970 m.), žurnalo „Komunistas“ vyriausiasis redaktorius (1970–1984 m.), Lietuvos SSR nusipelnęs kultūros veikėjas (1960 m.), įtakingas LKP ideologas, LKP CK pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus draugas.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Laikraščio „Tiesa“ vyriausiojo redaktoriaus Genriko Zimano laiškas Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui dėl komunistinei ideologijai nepriimtino Lietuvos ginkluoto antisovietinio pasipriešinimo ir jo dalyvių vaizdavimo Jono Mikelinsko, Romualdo Lankausko ir kitų autorių kūryboje.

1968 m. vasario 20 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 16895, ap. 2, b. 175, l. 112–113.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus svečiuose pas draugus.

Iš kairės: 1. Lietuvos SSR Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojas Kazys Preikšas, 2. Lietuvos SSR užsienio reikalų ministras Ignas Gaška, 3. Igno Gaškos žmona Stefanija Gaškienė, 4. A. Sniečkus.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 3377, ap. 52, b. 78, l. 25.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Žurnalo „Komunistas“ vyriausiojo redaktoriaus Vlado Niunkos įrašai užrašų knygelėje apie maisto produktų, drabužių, kitų prekių ir paslaugų kainas, fiksuotas 1965–1969 m. kelionėse po Vokietijos Federacinę Respubliką.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 17638, ap. 1, b. 57, l. 23-14.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Mira Bordonaitė.

Spaudinys.

LYA, f. 77, ap. 28, b. 1236, l. 67.

Mira Bordonaitė (g. 1910 m. ), Lietuvos Lenino komunistinės jaunimo sąjungos (LLKJS) centro komiteto (CK) sekretorė (1940–1944 m.), Radijo informacijos komiteto prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos pirmininkė (1949–1951 m.), Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto dėstytoja, Lietuvos SSR nusipelniusi kultūros veikėja (1965 m.), LKP CK pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus žmona.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus užrašų knygelėje įrašytas sąrašas svečių, pakviestų 1970 m. sausio 9 d. dalyvauti žmonos Miros Bordonaitės 60-mečio šventėje.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 16895 ap. 2 b. 35, l. 13..

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Žurnalo „Komunistas“ vyriausiasis redaktorius Vladas Niunka (pirmas iš kairės) su draugais vaišėse.

1970 balandžio 3 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 17638, ap. 1, b. 15, l. 33.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) sekretoriaus ideologijai Antano Barkausko sveikinimas LKP CK pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui ir jo šeimai Spalio revoliucijos metinių proga.

1970 m. lapkričio mėn.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 16895, ap. 2, b. 265, l. 34.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Žurnalo „Komunistas“ vyriausiojo redaktoriaus Genriko Zimano ir jo šeimos sveikinimas Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui ir jo šeimai Naujųjų metų proga.

1970 m. gruodžio mėn.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 16895, ap. 2, b. 265, l. 196.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus 1970 m. užrašų knygelėje įrašyti LKP CK vadovų ir kitų jam artimų asmenų telefonų numeriai.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 16895, ap. 2, b. 35, l. 16.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus su Islandijos komunistų partijos sekretoriumi Maiklu Asiordanu medžioklėje.

Iš kairės: 1. LKP CK sekretorius Ringaudas Songaila, 4. M. Asiordanas, 4. A. Sniečkus.

Lazdijų rajonas. 1971 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 1771, ap. 278, b. 579, l. 10.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) sekretoriaus Algirdo Ferenso ir jo žmonos Marytės sveikinimas LKP CK pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui ir jo žmonai Mirai Naujųjų metų proga.

1971 m. gruodžio 28 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 16895, ap. 2, b. 302, l. 4.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus, SSRS užsienio reikalų ministras Aleksandras Gromyka ir Mongolijos Liaudies Respublikos ministras pirmininkas Jumžagijnas Cedenbalas žirgų lenktynėse poilsio Palangoje metu.

Antroje eilėje iš kairės: 1. LKP CK sekretorius Ringaudas Songaila, 2. J. Cedenbalas, 3. A. Gromyka, 4. A. Sniečkus.

Klaipėdos rajonas, Priekulė. 1972 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 1771, ap. 278, b. 579, l. 12.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus ir SSRS Ministrų Tarybos pirmininkas Aleksėjus Kosyginas poilsio metu.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Lietuvos SSR Ministrų Tarybos pirmininkas Juozas Maniušis, 2. A. Kosyginas, 3. A. Sniečkus. Antroje eilėje iš kairės; 1. LKP CK sekretorius Ringaudas Songaila.

Palanga. 1972 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 1771, ap. 278, b. 579, l. 14.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus su SSRS kosmonautu Germanu Titovu medžioklėje.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. A. Sniečkus, 2.  G. Titovas. Antroje eilėje iš kairės: 1. LKP CK sekretorius Ringaudas Songaila.

Kaišiadorių rajonas. 1972 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 1771, ap. 278, b. 579, l. 22.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Pranas Mišutis.

1972 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 1771, ap. 274, b. 1262, l. 6.

Pranas Mišutis (g. 1930 m.), LKP CK Ideologijos skyriaus vedėjas, vedėjo pavaduotojas (1963–1965 m.), LKP CK Propagandos ir agitacijos skyriaus vedėjas (1965–1972 m.), Lietuvos SSR Ministrų Tarybos patarėjas (1972–1985 m.), LKP CK pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus draugas. 1970 m. pablogėjusios sveikatos negalėjo eiti pareigų, bet, A. Sniečkui neturint tinkamo kandidato į jo vietą, liko dirbti. Po 1972 m. gegužės 18−19 d. jaunimo antisovietinių demonstracijų Kaune atleistas iš darbo LKP CK, bet A. Sniečkui užtarus perkeltas į kitas pareigas paliekant nomenklatūroje.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos SSR Ministrų Tarybos patarėjo Prano Mišučio laiško Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui ištrauka apie A. Sniečkaus ir jo aplinkos rūpinimąsi ir palaikymą, kuomet dėl ligos negalėjo tinkamai eiti pareigų.

1973 m. liepos 17 d

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 16895, ap. 2, b. 174, l. 135, 139–140.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Nomenklatūrininkų grupė medžioklėje.

Pirmoje eilėje iš kairės: 2. Lietuvos SSR liaudies kontrolės komiteto pirmininkas Albertas Barauskas.

Utenos rajonas, Vyžuonų šilas. 1974 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 17639, ap. 1, b. 30, l. 27.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Nomenklatūrininkų grupė medžioklėje.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Lietuvos SSR liaudies kontrolės komiteto pirmininkas Albertas Barauskas.

Utenos rajonas, Vyžuonų šilas. 1975 m. Fotonuotrauka.

LYA, f. 17639, ap. 1, b. 30, l. 28.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

„Žinijos“ draugijos valdybos pirmininkas Vladas Niunka, su artimaisiais iškylaujantis miške.

1977 m. rugpjūčio 4 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 17638, ap. 1, b. 24, l. 2.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Nomenklatūrininkų grupė, atvykusi į medžioklę.

1982 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 17639, ap. 1, b. 30, l. 46.

„SOVIETINĖS POLITIKOS BRUOŽAI. OFICIALIOSIOS PRAKTIKOS IR UŽKULISIAI“ (LYA)

Lietuvos SSR „Žinijos“ draugijos valdybos pirmininkas Vladas Niunka (antras iš kairės) pobūvyje.

Palanga. 1983 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 17638, ap. 1, b. 29, l. 4.

Lt En