Parodos
Albumai
SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Nepasiturinčių ūkininkų sodyba.

1940 m. Fotonuotrauka.

LYA, f. 16985, ap. 1, b. 30, l. 32ap-01.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Straipsnis apie Lietuvos liaudies seimo priimtą deklaraciją, paskelbusią žemę valstybine nuosavybe, publikuotas laikraštyje „Darbo Lietuva“.

1940 m. liepos 23 d.

Iškarpa iš spaudos. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 16895, ap. 1, b. 30, l. 32-02.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Žemės komisijos nariai nagrinėja gyventojų pareiškimus žemei gauti.

[1940 m. rugsėjo mėn.] Fotonuotrauka.

LYA, f. 16895, ap. 1, b. 30, l. 34-01.

1940 m. rugsėjo 24 d. Lietuvos SSR Liaudies Komisarų Taryba priėmė nutarimą dėl valstybino žemės fondo paskirstymo bežemiams ir mažažemiams, pagal kurį žemė paskirstyta valstybiniams ūkiams, įstaigoms, ūkininkams.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Žemės komisijos narių ir matininkų brigados grupė matuoja žemę.

[1940 m. rugsėjo mėn.]

Fotonuotrauka.

LYA, f. 16895, ap. 1, b. 30, l. 34ap-01.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Šalčininkų tarybinio ūkio Karolinos skyriaus gyvulininkystės ferma.

1949 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-001165.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Derliaus nuėmimas Marijampolės rajono „Šešupės“ kolūkyje.

[1950 m.]

Fotonuotrauka.

LYA, f. 16895, ap. 1, b. 1, l. 93-1.

Masinis kolūkių steigimas Lietuvoje pradėtas 1948 m. Taikant represijas, trėmimus ir ekonominio spaudimo priemones iki 1952 m. sukolektyvinta apie 90 proc. ūkių. 

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Plakatas „Auginkime kukurūzus“.

1955 m.

Originalas. Spaudinys.

LYA, f. K-1, ap. B/n-1, b. 383, l. 1.

Sovietų Sąjungos komunistų partijos centro komiteto pirmajam sekretoriui Nikitai Chruščiovui pradėjus pašarinių kultūrų reformą ir kukurūzų sodinimo kampaniją, Lietuvoje pradėta propaguoti šią kultūrą ir plėsti jos pasėlius.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto posėdžio protokolo ištrauka apie priemones Lietuvos SSR žemės ūkiui pakelti.

1956 m. kovo 7 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. 1771, ap. 191, b. 63, l. 3–8.

Atsižvelgus į kolūkių ir tarybinių ūkių veiklos neefektyvumą, žemą produktyvumą, didelį įsiskolinimą valstybei ir įmonėms, nutarime numatyta teikti paramą ir lengvatas kolūkiams bei  tarybiniams ūkiams, nurašyti kolūkių skolas valstybei ir įmonėms už neįvykdytas produktų prievoles, žemės ūkio darbus.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Kukurūzų derlius Šalčininkų rajono „Kelias į komunizmą“ kolūkyje.

1957 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 1-03126.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto mokslinių darbuotojų laiško Sovietų Sąjungos komunistų partijos (SSKP) centro komitetui (CK) ištrauka apie nepritarimą kukurūzų sodinimo kampanijai.

1961 m. lapkričio 14 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 1771, ap. 207, b. 138, l. 150, 156–158, 172.

Be Lietuvos komunistų partijos CK pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus žinios parašytame laiške išsakytas Lietuvos žemės ūkio mokslininkų ir agrarinės nomenklatūros nepritarimas SSKP CK pirmojo sekretoriaus Nikitos Chruščiovo pradėtai pašarinių kultūrų reformai ir kukurūzų sodinimo kampanijai, pagrįstas Lietuvos tradicinių pašarinių žolių vertingumas prieš SSRS propaguojamus kukurūzus ir kitas pašarines kultūras. 1962 m. sausio mėn. N. Chruščiovas būdamas Minske kritikavo A. Sniečkų dėl tokios Lietuvos mokslininkų pozicijos.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto biuro posėdžio nutarimas dėl „politiškai kenksmingo“ Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto darbuotojų laiško, nepritarusio kukurūzų sodinimo kampanijai.

1961 m. gruodžio 22 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. 1771, ap. 207, b. 137, l. 6–7.

Nutarime pritarta kukurūzų sodinimo kampanijai, pasmerkta Lietuvos žemės ūkio mokslininkų pozicija dėl jos, pareikštas griežtas papeikimas Lietuvos SSR žemės ūkio ministrui Vytautui Vazalinskui, kuris 1962 m. buvo atleistas iš pareigų.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus asmeniniai užrašai darbo kalendoriuje apie Lietuvos žemdirbystės mokslinio tyrimo instituto mokslininkų, kritikavusių kukurūzų auginimo kampaniją, neviešą palaikymą.

1963 m. sausio 22, 28–29 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba

LYA, f. 16895, ap. 2, b. 27, l. 52–54.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Kiaulių vasaros aptvarai Lietuvos gyvulininkystės ir veterinarijos mokslinio tyrimo instituto Baisogalos eksperimentiniame ūkyje ir bandymų stotyje.

1957 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-076468.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Pažyma apie valstybines kiaulių ir paukščių supirkimo kainas, pateikta Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui.

[1965 m.]

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 16895, ap. 2, b. 369, l. 50–51.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Propagandinis stendas, vaizduojantis žemės ūkio mechanizacijos pokyčius Lietuvos SSR 1940–1958 m.

1958 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-011457.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Šeduvos rajono I. Mičiurino kolūkio laukininkystės brigados kolūkietės vėdina grūdus sandėlyje.

1958 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-024397.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Plakatas „Cukriniai runkeliai – vertingas pašaras“.

1961 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 1-02144.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Amoniakinio vandens ir salietros trąšų pavyzdžiai.

1964 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 1-06590.

Vaizdinė medžiaga, rodanti, kad 1 kg amoniakinio vandens grūdinių kultūrų derlių padidina iki 3 kg.

Žemių chemizacija buvo svarbi Lietuvos SSR žemės ūkio vystymo, gamybos intensyvinimo sąlyga. Žemės ūkyje ypač plačiai naudotos mineralinės trąšos.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Joniškio rajono „Pergalės“ kolūkio karvidės ir runkelių laukas.

1967 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 16895, ap. 1, b. 39, l. 5-1.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Siloso ruošimas mechanizuotu būdu.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 16895, ap. 1, b. 61, l. 12-2.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Kėdainių rajono melioracijos mašinų stoties grupė dirba „Šėtos“ kolūkyje.

1960 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-029512-01.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Plakatas „Melioracija. 1961 m. – bus nusausinta šimtas dešimt tūkstančių ha“.

1961 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 1-02153.

Melioracija buvo svarbi Lietuvos SSR žemės ūkio vystymo ir gamybos intensyvinimo sąlyga.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Pažyma apie melioraciją, pateikta Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui.

[1966 m.]

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 16895, ap. 2, b. 370, l. 53–55.

Melioracija Lietuvoje intensyviausiai vykdyta 1966–1985 m. Kartu su chemizacija ji buvo svarbi Lietuvos SSR žemės ūkio vystymo ir gamybos intensyvinimo sąlyga, padėjusi išgauti pastovius ir didesnius derlius.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Drenuojami laukai.

[1971 m.]

Fotonuotrauka.

LYA, f. 16895, ap. 1, b. 43, l. 52.

Melioracija Lietuvoje intensyviausiai vykdyta 1966–1985 m. Kartu su chemizacija ji buvo svarbi Lietuvos SSR žemės ūkio vystymo ir gamybos intensyvinimo sąlyga, padėjusi išgauti pastovius ir didesnius derlius.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Lietuvos SSR melioratorių konkurso nugalėtojai.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 1771, ap. 278, b. 577, l. 77.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Grupė studenčių bulviakasio talkoje.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 1771, ap. 278, b. 577, l. 120.

Lietuvos SSR kolūkiai ir tarybiniai ūkiai dėl darbo jėgos trūkumo nuolat patirdavo sunkumų nuimant derlių, todėl dažnai į talką pasitelkdavo moksleivius ir studentus, įvairių įstaigų kolektyvus.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Cukrinių runkelių sėja Šiaulių rajono Gruzdžių kolūkyje.

1971 m.

Fotonuotrauka. 

LCVA, 1-16375.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Kolūkio fermos.

1971 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 16895, ap. 1, b. 56, l. 9-1.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus ir SSRS žemės ūkio ministras Vladimiras Mackevičius lankosi Lietuvos žemės ūkio akademijoje, entomologijos kabinete.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. V. Mackevičius, 2. A. Sniečkus, 3. Lietuvos žemės ūkio akademijos profesorius Stanislovas Mastauskis. Kauno rajonas, Noreikiškės. 1971 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 16985, ap. 1 b. 43, l. 32.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komiteto (CK) pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus Lietuvos žemės ūkio akademijos mokomojo ūkio šiltnamyje.

Pirmoje eilėje iš kairės: A. Sniečkus, antroje eilėje iš kairės: 2. LKP CK sekretorius Ringaudas Songaila. Kauno rajonas, Noreikiškės. 1972 m. pavasaris.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 1771, ap. 278, b. 579, l. 11.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

„Raudonosios vėliavos“ kolūkio gyvulininkystės komplekso statybos.

1974 m. rugpjūčio 3 d.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-058655.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Tauragės rajono Kunigiškių aštuonmetės mokyklos moksleivės gyvulininkystės fermoje mokosi mechaninio melžimo.

1978 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, A143-P013.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Šilutės tarpūkinės gyvulininkystės įmonė.

1980 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-083202.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Mechanizuotas pašarų pristatymas į fermas Jurbarko rajono Dainių tarpūkinėje gyvulininkystės įmonėje.

1985 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-094948.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmasis sekretorius Petras Griškevičius sveikina Gamybinio statybos ir montavimo susivienijimo „Lietuvos melioracija“ Kėdainių rajono eksperimentinio-parodomojo ūkio kombainininką A. Šulcą.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. P. Griškevičius, 2. A. Šulcas. [1987 m.]

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-101158.

Lt En