Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Vilniaus automatinės telefono stoties darbuotojos išbando aparatūrą prieš atiduodant stotį eksploatacijai.

1941 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-001230-01.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Klaipėdos rajono „Pergalės“ kolūkyje kolūkiečiai klauso radijo laidos.

1949 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-057642.

Sovietinis įsipareigojimas kultūrai, kaip varomajai socialistinės ideologijos jėgai, nulėmė masinį šalies ,,radiofikavimo“ procesą, kuris iki 1960 m. turėjo ,,atnešti“ radijo transliacijas į kiekvienus sovietinius namus.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Akmenės rajono „Tarybinės vagos“ kolūkio kolūkietė namuose skalbia su nauja skalbimo mašina.

1961 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-030133.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Į Kapsuko (dabar – Marijampolė) rajono „Šešupės“ kolūkio kolūkiečių butus įvestos dujos.

1963 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-019683.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Buitinio gyventojų aptarnavimo mašinos darbuotojai, atvykę į Telšių rajono Luokės tarybinį ūkį.

1965 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 1-08885.

Buitinio gyventojų aptarnavimo kombinatas buvo įkurtas 1962 m. Trūkstant patalpų, buvo pasitelkiami buitinio aptarnavimo automobiliai. Toks paslaugų teikimo būdas veikė gana ilgai.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Į Anykščių rajono „Lenino keliu“ kolūkio kolūkiečių namus įvestas vandentiekis.

1967 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-025224-01.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Valgykla ir bufetas Panevėžio rajono Raguvos kolūkio centrinėje gyvenvietėje Raguvoje.

1967 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 16895, ap. 1, b. 40, l. 18.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Klubas-biliardinė Jurbarko rajono I. Mičiurino sodininkystės ūkio centrinėje gyvenvietėje Klausučiuose.

1967 m. 

Fotonuotrauka.

LYA, f. 16895, ap. 1, b. 42, l. 20.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Parduotuvė Šilutės rajono Jonaičių tarybinio ūkio centrinėje gyvenvietėje Liaučiuose.

1967 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 16895, ap. 1, b. 41, l. 45.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Kapsuko (dabar – Marijampolė) rajono „Šešupės“ kolūkio kolūkiečio namai centrinėje gyvenvietėje Netičkampyje.

1967 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 16895, ap. 1, b. 42, l. 35.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Kapsuko (dabar – Marijampolė) rajono „Šešupės“ kolūkio kolūkiečio namų miegamasis centrinėje gyvenvietėje Netičkampyje.

1967 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 16895, ap. 1, b. 42, l. 36.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Vilniaus gastronome Nr. 4 pirmą dieną paskelbus valstybinių kainų sumažinimą maisto produktams.

1954 m. balandžio mėn.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-004965.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto biuro posėdžio nutarimas dėl priemonių apsaugant socialistinę nuosavybę nuo grobstymų lengvosios pramonės įmonėse.

1959 m. gegužės 13 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. 1771, ap. 196, b. 103, l. 6–9.

Nutarime aptarti „socialistinio turto“ grobstymo lengvosios pramonės įmonėse mastai ir numatytos priemonės jiems užkardyti. Grobstymas buvo itin paplitusi deficitinės ekonomikos problema. Vien 1958 m. Lietuvos SSR lengvosios pramonės įmonės buvo išgrobstyta produkcijos už 1,3 mln. rublių.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Propagandinė diagrama, vaizduojanti planuojamą gyventojų perkamosios galios augimą Lietuvos SSR 1958–1965 m.

1959 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-011712.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Vilniaus maisto produktų parduotuvė Nr. 95.

1959 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-012670.

Plataus vartojimo reikmenų prekės ir maisto produktai sovietinėje sistemoje buvo gaminami remiantis ne vartotojų suformuota paklausa, o planinės ekonomikos rodikliais. Dėl šios priežasties oficialiojoje rinkoje vyravo nuolatinis būtinųjų vartojimo prekių deficitas.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Pirkėjų eilė maisto produktų parduotuvėje Nr. 168 Kaune Laisvės alėjoje.

1967 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-026689.

Gyventojų aptarnavimui Lietuvos SSR XX a. 7-ojo dešimtmečio pabaigoje buvo būdinga orientacija į parduotuvės, o ne pirkėjo interesus. Norint nusipirkti maisto, tekdavo stovėti trijose ar keturiose skirtingose eilėse, dėl skirtingų maisto produktų važinėti po kelias parduotuves.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Vilniaus restoranas „Dainava“.

1961 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 16895, ap. 1, b. 51, l. 41.

Restoranas „Dainava“ buvo vienas didžiausių sostinėje. Jame buvo įrengtos keturios banketinės salės, kurios talpindavo 362 svečius.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Parduotuvė „Žėrutis“ Vilniaus Lazdynų gyvenamajame rajone.

1970 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-034353.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Maisto prekių parduotuvė „Šaltinėlio“ prekybos komplekse Vilniaus Žirmūnų gyvenamajame rajone.

1970 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-034350.

Apie 1980 m. daugelyje Lietuvos SSR parduotuvių įdiegta savitarna ir jose ėmė nykti pernelyg didelė specializacija.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Restoranas „Erfurtas“ Vilniuje Lazdynų gyvenamajame rajone.

1972 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 16895, ap. 1, b. 51, l. 43.

Pirmasis naktinis baras-restoranas „Erfurtas“ duris atvėrė 1972 m.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Lietuvos SSR dailės instituto studentė R. Kasimovaitė Vilniaus antrajame ryšių skyriuje videotelefonu kalbasi su Kaunu.

1965 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 1-08647.

1965 m. rugsėjo mėn. pradėjo veikti pirmasis video telefonas, vaizdo ir garso ryšiu sujungęs Vilniaus Vytenio gatvėje esantį paštą su Kauno paštu. Lietuvos televizija šį vaizdo įrašą parodė 1965 m. rugsėjo 15 d.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Poilsiautojai klausosi muzikos iš pirmųjų tranzistorinių televizorių „Junost“.

Vilnius. 1968 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 1-10071.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Spalvotas televizorius „Rekord-102“.

Vilnius. 1969 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-033447.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Modernizuotas dulkių siurblys „Saturnas-2“, gamintas Vilniaus elektros suvirinimo įrengimų gamykloje.

1972 m. 

Fotonuotrauka.

LCVA, 1-19616.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Antrojo pasaulinio karo invalidai atsiima naujus lengvuosius automobilius.

1973 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 16895, ap. 1, b. 52, l. 35.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų ministerijos (MVD) Kovos su socialistinės nuosavybės grobstymu ir spekuliacija (KSNG) valdybos parengtos nusikaltimų, susijusių su „socialistinio turto“ grobstymu, metinės statistinės analizės ištrauka pagal miestų ir rajonų vidaus reikalų skyrius.

1977 m.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. V-100, ap. 1, b. 49, l. 44-45, 50, 56.

KSNG valdyba rengė ataskaitas apie nusikaltimų, susijusių su „socialistinės nuosavybės“ grobstymu, išeikvojimu, spekuliacija, piktnaudžiavimo tarnybine padėtimi, kyšininkavimo, pinigų padirbinėjimo, sukčiavimo ir kt. atvejų tyrimą, nusikalstamų grupuočių likvidavimą, padėtį pramonės, prekybos, transporto įmonėse ir kolūkiuose. Grobstymas buvo itin paplitusi deficitinės ekonomikos problema.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Lietuvos SSR buitinio gyventojų aptarnavimo ministerijos raštas Lietuvos komunistų partijos centro komitetui dėl pramonės įmonių paramos butinio gyventojų aptarnavimo įmonėms.

1978 m. liepos 21 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. 1771, ap. 255, b. 317, l. 45-46.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Kauno „Inkaro“ gumos dirbinių gamyklos avalynės užsakymų parduotuvė.

1987 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-101052.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Dulkių siurblys „Audra-pufas“, gamintas Vilniaus elektros suvirinimo įrenginių gamykloje.

1988 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 1-34209.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Vaisių ir daržovių parduotuvės „Ridikas“ Vilniuje Lenino (dabar – Gedimino) prospekte vitrina, papuošta tarptautiniam vitrinų apipavidalinimo konkursui „Gintarinis ruduo-88“.

1988 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-102834.

Lt En