Parodos
Albumai
SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Elektrifikavimo darbai Kaišiadorių apskrities J. Stalino kolūkyje.

1949 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-000947.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Elektrifikuoto Lazdijų apskrities Salomėjos Neries kolūkio valdyboje įsukama elektros lemputė.

1950 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-001903.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Joniškėlio rajono „Lenino keliu“ kolūkio elektrinė.

[1950 m.]

Fotonuotrauka.

LYA, f. 16895, ap. 1, b. 1, l. 106.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Joniškėlio rajono „Lenino keliu“ kolūkio elektrinės įrenginiai.

[1950 m.]

Fotonuotrauka.

LYA, f. 16895, ap. 1, b. 1, l. 106.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Elektros linijos tiesimas į statomą Raseinių rajono „Tarybinio artojo“ kolūkio gyvenvietę.

1952 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-003118.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Kauno hidroelektrinės stoties vaizdinė projekcija.

1956 m.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 16895, ap. 1, b. 8, l. 1.

Siekiant sumažinti elektros energijos stygių, 1955 m. Kaune pradėta statyti hidroelektrinė, kuri pradėjo veikti po ketverių metų.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Kauno hidroelektrinės termofikacinės trasos tiesimas Kauno I. Černiachovskio (dabar – R. Kalantos) gatvėje.

1956 m. spalio 25 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. 16895, ap. 1, b. 8, l. 20.

Siekiant sumažinti elektros energijos stygių, 1955 m. Kaune pradėta statyti hidroelektrinė, kuri pradėjo veikti po ketverių metų.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Lietuvos rašytojai Kauno hidroelektrinės statyboje.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Albinas Žukauskas, 2. Aleksas Churginas, 3. Jonas Avyžius; 5. Antanas Drilinga. 1958 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-060126.

Siekiant sumažinti elektros energijos stygių, 1955 m. Kaune pradėta statyti hidroelektrinė, kuri pradėjo veikti po ketverių metų.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto informacijos Sovietų Sąjungos komunistų partijos centro komitetui ištrauka apie energetikos plėtrą Lietuvos SSR.

1958 m. gegužės 8 d.  

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. 1771, ap. 194, b. 2, l. 8–10.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Propagandinis stendas, vaizduojantis prognozuojamą elektros energijos gamybos augimą Lietuvos SSR 1970–1980 m.

1961 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 1-02750.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Propagandinis stendas „Tarybų Lietuvos elektrifikacija“, kabėjęs Vilniuje ant pastato J. Stalino (dabar – Gedimino) pr. 29 sienos.

1961 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-017541.

Stende pavaizduotas elektros energijos gamybos Lietuvos SSR augimas ir jo prognozės 1945–1965 m. 1965 m. pastačius keturis Lietuvos valstybinės rajoninės elektrinės blokus, elektros energijos gamyba padidėjo daugiau nei dvigubai. Tai leido elektrifikuoti kaimiškas vietoves.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus (centre) Lietuvos valstybinėje rajoninėje elektrinėje paleidžiant 3-čiąjį bloką.

Elektrėnai.

1964 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-023427.

XX a. 6-jame dešimtmetyje išaugus elektros energijos suvartojimui, 1961 m. pradėta statyti šiluminė elektrinė. Iki 1965 m. pastatyti ir paleisti 4, 1967–1972 m. – dar 4 energetiniai blokai. Greta iškilo Elektrėnai – specialiai elektrinei aptarnauti skirtas miestas. Didžiausia Lietuvoje šiluminė elektrinė tapo svarbiausia Lietuvos SSR energetikos sistemos elektrine. 1973 m. ji jau gamino 90 proc. visoje Lietuvoje per metus pagaminto elektros energijos kiekio.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus (pirmas iš dešinės) Lietuvos valstybinėje rajoninėje elektrinėje paleidžiant 3-čiąjį bloką.

Elektrėnai. 

1964 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-023427.

XX a. 6-jame dešimtmetyje išaugus elektros energijos suvartojimui, 1961 m. pradėta statyti šiluminė elektrinė. Iki 1965 m. pastatyti ir paleisti 4, 1967–1972 m.  – dar 4 energetiniai blokai. Greta iškilo Elektrėnai – specialiai elektrinei aptarnauti skirtas miestas. Didžiausia Lietuvoje šiluminė elektrinė tapo svarbiausia Lietuvos SSR energetikos sistemos elektrine. 1973 m. ji jau gamino 90 proc. visoje Lietuvoje per metus pagaminto elektros energijos kiekio.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Lietuvos valstybinė rajoninė elektrinė.

Elektrėnai.

1965 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-074836.

XX a. 6-jame dešimtmetyje išaugus elektros energijos suvartojimui, 1961 m. pradėta statyti šiluminė elektrinė. Iki 1965 m. pastatyti ir paleisti 4, 1967–1972 m. – dar 4 energetiniai blokai. Greta iškilo Elektrėnai – specialiai elektrinei aptarnauti skirtas miestas. Didžiausia Lietuvoje šiluminė elektrinė tapo svarbiausia Lietuvos SSR energetikos sistemos elektrine. 1973 m. ji jau gamino 90 proc. visoje Lietuvoje per metus pagaminto elektros energijos kiekio.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Lietuvos valstybinės rajoninės elektrinės bloko pamainos viršininkas K. Kaziliūnas.

Elektrėnai. 1967 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-034121.

Elektrinė pradėta statyti 1961 m., iki 1965 m. pastatyti ir paleisti 4, 1967–1972 m. – dar 4 energetiniai blokai. Greta iškilo Elektrėnai – specialiai elektrinei aptarnauti skirtas miestas.  Didžiausia Lietuvoje šiluminė elektrinė tapo svarbiausia Lietuvos SSR energetikos sistemos elektrine. 1973 m. ji jau gamino 90 proc. visoje Lietuvoje per metus pagaminto elektros energijos kiekio.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Mitingas, skirtas Lietuvos valstybinės rajoninės elektrinės 6-ojo bloko paleidimui.

Elektrėnai. 1968 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-027001.

XX a. 6-jame dešimtmetyje išaugus elektros energijos suvartojimui, 1961 m. pradėta statyti šiluminė elektrinė. Iki 1965 m. pastatyti ir paleisti 4, 1967–1972 m. – dar 4 energetiniai blokai. Greta iškilo Elektrėnai – specialiai elektrinei aptarnauti skirtas miestas. Didžiausia Lietuvoje šiluminė elektrinė tapo svarbiausia Lietuvos SSR energetikos sistemos elektrine. 1973 m. ji jau gamino 90 proc. visoje Lietuvoje per metus pagaminto elektros energijos kiekio.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto ir Lietuvos SSR Ministrų Tarybos raštas SSRS energetikos ir elektrifikacijos ministerijai.

1968 m. gruodžio 25 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. 1771, ap. 241, b. 1, l. 71–75.

Rašte nepritariama SSRS energetikos ministerijos siūlymui stambias elektrines paversti sąjunginio pavaldumo įmonėmis, siūloma energetikoje taikyti sąjunginio-respublikinio valdymo formą.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto biuro posėdžio nutarimas dėl žvalgomųjų darbų Lietuvos SSR ieškant naftos ir dujų.

1966 m. liepos 5 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. 1771, ap. 235, b. 90, l. 9–12.

1966 m. pradėti naftos perdirbimo įmonės Lietuvoje projektavimo darbai. Pradiniame etape įmonę buvo numatyta statyti netoli Jurbarko, vėliau Mažeikiuose. Tais pat metais Lietuvoje pradėta tiesti naftotiekio Polockas–Ventspilis atšaka, kuri baigta 1968 m. Šie projektai turėjo sumažinti kuro trūkumą.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Dujotiekio statyba Vilniuje.

1965 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-091899.

XX a. 7-ojo dešimtmečio pabaigoje pabaigus dujotiekio Dašava–Minskas–Vilnius–Ryga tiesimą, Lietuvai pradėtos tiekti gamtinės dujos.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Mažeikių naftos perdirbimo gamyklos pirmosios eilės įrenginiai.

[1980 m.]

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 3941, l. 3-13.

1966 m. pradėti naftos perdirbimo įmonės Lietuvoje projektavimo darbai. Pradiniame etape gamyklą buvo numatyta statyti netoli Jurbarko, vėliau Mažeikiuose. 1980 m. balandžio 9 d. išleista pirmoji produkcijos – mazuto partija. Per metus įmonė perdirbo 2 mln. tonų naftos vietoj planuotų 6 mln. tonų. 1981 m. įmonės pagamintas dyzelinas pradėtas eksportuoti į Vakarų Europą. 1984 m. pradėtas eksploatuoti antrasis pirminio naftos perdirbimo įrenginys LK–2.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto ir Lietuvos SSR Ministrų Tarybos raštas SSRS vadovybei dėl sunkumų Lietuvos SSR aprūpinant kuru ir pablogėjusios ekonominės padėties.

1979 m. kovo 15 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. 1771, ap. 256, b. 182, l. 120-122.

1979–1980 m. Lietuvos SSR ėmus trūkti kuro ir elektros energijos, sulėtėjo pramonės raida. Rašte nurodyta, kad sutrikus gamtinių dujų ir kietojo kuro tiekimui į Lietuvos SSR, sumažėjo elektros energijos gamybos apimtys, pablogėjo pramonės ir bendra ekonominė padėtis.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Ignalinos atominės elektrinės (AE) statyba.

[1978–1983 m.]

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 46, b. 3941, l. 3-12.

Ignalinos AE pradėta statyti 1975 m. Buvo numatyta pastatyti 4 RBMK tipo reaktorius. Iki 1987 m. paleisti du reaktoriai, greta iškilo Sniečkaus (dabar – Visaginas) gyvenvietė. 1987 m. tolesni Ignalinos AE darbai sustabdyti dėl pablogėjusios SSRS ekonominės padėties, to paties tipo reaktoriaus avarijos Černobylio AE 1986 m., Lietuvos gyventojų protestų. Ignalinos AE laikyta galingiausia pasaulyje tokio tipo reaktoriaus elektrine. Statant elektrinę, nutiesta 142 km kelių, 50 km geležinkelių, 390 km ryšio ir 334 km elektros linijų, 133 km kanalizacijos linijų ir 164 km šilumos tinklų.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Ignalinos atominės elektrinės (AE) pirmojo bloko statyba.

1980 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-082999.

Ignalinos AE pradėta statyti 1975 m. Buvo numatyta pastatyti 4 RBMK tipo reaktorius. Iki 1987 m. paleisti du reaktoriai, greta iškilo Sniečkaus (dabar – Visaginas) gyvenvietė. 1987 m. tolesni Ignalinos AE darbai sustabdyti dėl pablogėjusios SSRS ekonominės padėties, to paties tipo reaktoriaus avarijos Černobylio AE 1986 m., Lietuvos gyventojų protestų. Ignalinos AE laikyta galingiausia pasaulyje tokio tipo reaktoriaus elektrine. Statant elektrinę, nutiesta 142 km kelių, 50 km geležinkelių, 390 km ryšio ir 334 km elektros linijų, 133 km kanalizacijos linijų ir 164 km šilumos tinklų.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Atominio reaktoriaus montavimas Ignalinos atominėje elektrinėje (AE).

1982 m. liepos 21 d.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-086479.

Ignalinos AE pradėta statyti 1975 m. Buvo numatyta pastatyti 4 RBMK tipo reaktorius. Iki 1987 m. paleisti du reaktoriai, greta iškilo Sniečkaus (dabar – Visaginas) gyvenvietė. 1987 m. tolesni Ignalinos AE darbai sustabdyti dėl pablogėjusios SSRS ekonominės padėties, to paties tipo reaktoriaus avarijos Černobylio AE 1986 m., Lietuvos gyventojų protestų. Ignalinos AE laikyta galingiausia pasaulyje tokio tipo reaktoriaus elektrine.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Piketas dėl Ignalinos atominės elektrinės (AE) 3-čiojo bloko statybos sustabdymo prie Lietuvos SSR Aukščiausios Tarybos.

Vilnius. 1988 m. liepos 28 d.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-127985.

Ignalinos AE pradėta statyti 1975 m. Buvo numatyta pastatyti 4 RBMK tipo reaktorius. Iki 1987 m. paleisti du reaktoriai, greta iškilo Sniečkaus (dabar – Visaginas) gyvenvietė. 1987 m. tolesni Ignalinos AE darbai sustabdyti dėl pablogėjusios SSRS ekonominės padėties, to paties tipo reaktoriaus avarijos Černobylio AE 1986 m., Lietuvos gyventojų protestų.

SOVIETINĖS LIETUVOS EKONOMIKA: NUO INDUSTRIALIZACIJOS IKI NUOLATINIO STYGIAUS (LYA)

Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba.

Kaišiadorių rajonas. 1985 m.

Fotonuotrauka.

LCVA, 0-095337.

Siekiant sureguliuoti Lietuvos SSR energetinės sistemos darbą, išlyginant apkrovimų netolygumus, 1984 m. prie Kruonio pradėta statyti hidroakumuliacinė elektrinė. Iki 1992 m. paliesti du, 1994–1998 m. – dar 2 agregatai.

Lt En