Parodos
Albumai
SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Pabėgėliai (repatriantai), grįžtantys namo arkliais kinkytuose vežimuose.

Karaliaučiaus (dabar Kaliningradas) sr., Eitkūnų (dabar Černyševskas) m. 1945 m. birželio 5 d. P. Karpavičiaus nuotrauka.

LCVA, 0-129374.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Pabėgėliai (repatriantai), grįžtantys namo arkliais kinkytuose vežimuose.

Karaliaučiaus (dabar Kaliningradas) sr. 1945 m. birželio 5 d. P. Karpavičiaus nuotrauka.

LCVA, 1-36177.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Evos Laurus asmens pažymėjimas.

1941 m. sausio 8 d.

Originalas. Dokumentas vokiečių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 59, b. 13918, l. 8.

E. Laurus, 1944 m. spalio mėn. su vyru Valteriu Laurus ir 4 vaikais evakavosi iš Klaipėdos aps. Pempininkų k. (dab. Klaipėdos m. dalis) į Vokietiją. 1947 m. buvo patikrinti SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) Klaipėdos patikrinimo-filtravimo punkte.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Jurgis Peteraitis (Helmut Georg Petereit).

[1939-1944 m.]

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 59, b. 50923, l. 30-1.

J. Peteraitis, g. 1912 m., gyveno Klaipėdos m. 1939–1945 m. tarnavo ryšių specialistu Vokietijos kariuomenės daliniuose dislokuotuose Karaliaučiuje, Prancūzijoje bei Rytų fronte prie Ilmenio ežero. 1945 m. gegužės mėn. prie Vurceno m. JAV  karių paimtas į nelaisvę. Laikytas karo belaisvių lageryje netoli Kaselio m. 1945 m. birželio mėn. išėjęs į laisvę dirbo lengvųjų automobilių fabrike Volfsburgo m. Vokietijoje anglų okupacinėje zonoje. 1948 m. repatrijavo, tikrintas SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) Klaipėdos patikrinimo-filtravimo punkte.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Marta Mauterienė (Martha Mauter).

Ne vėliau kaip 1946 m. rugpjūčio 10 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap.59, b. 51988, l. 22-1.

M. Mauterienė, g. 1921 m. Šilutės aps., Saugų vls., Montvydų k., lietuvė. 1938–1942 m. dirbo buhaltere Rokiškyje, Radviliškyje, Šiauliuose. 1942–1945 m. Berlyne dirbo Vokietijos karo laivyno  štabo maisto aprūpinimo ir paskirstymo padalinio sąskaitininke. Po patikrinimo Rostoko ir  Gardino patikrinimo-filtracijos stovyklose, su grupe repatriantų 1946 m. grįžo į Lietuvą, dirbo Šilutės r. vykdomojo komiteto Žemės ūkio skyriuje  kasininke.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Birutės Simonaitytės pažymėjimas, išduotas SSRS vidaus reikalų ministerijos (MVD) Brandenburgo patikrinimo-filtracijos punkto Nr. 226.

1948 m. liepos 11 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 59, b. 35936, l. 3.

B. Simonaitytė, g. 1922 m. Klaipėdos m., 1944 m. balandžio mėn. iš Kauno išvežta priverstiniams darbams į Vokietiją. 1948 m. grįžo į Klaipėdos m. Tėvas Erdmonas Simonaitis (1888–1969), Klaipėdos krašto politinis veikėjas, kalintas nacių koncentracijos stovyklose, lietuvininkų išeivių Vokietijoje įkurtos Mažosios Lietuvos Tarybos pirmininkas (1946–1969).

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) specialus pranešimas Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto sekretoriui A. Sniečkui apie nusikalstamą vokiečių repatriantų, pokariu atvykusių į Lietuvos SSR, veiklą.

1949 m. rugpjūčio 17 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K- 43, ap. 1, b. 17, l. 75, 76, 77, 78.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Irma Lemke.

1949 m. spalio 9 d.

Fotonuotrauka

LYA, f. K-1, ap. 59, b. 7460, l. 25.

I. Lemke, g. 1929 m., gyveno Klaipėdos aps.  1944 m. išvyko į Vokietiją, dirbo įvairius darbus. 1948 m. repatrijavo. Agentei „Kaulytei“ lankantis jos namuose, I. Lemke sudraskė savo nuotrauką. Agentė paprašė nuotrauką padovanoti jai. Kitą dieną agentė nuotrauką perdavė LSSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Klaipėdos aps. skyriui, kuris sekė I. Lemkę, nes ji bendravo su repatrijavusiais vokiečiais.

Lt En