Parodos
Albumai
SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Klaipėdos gyventojų evakuacija.

1944 m. spalio mėn.

Fotonuotrauka.

Skelbta: http://forum.kenig.org/

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Evos Laurus ir jos šeimos evakuacijos liudijimas.

1944 m. spalio 30 d.

Originalas. Dokumentas vokiečių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 59, b. 13918, l. 6, 6 ap.

Eva Laurus su šeima evakavosi iš Klaipėdos aps. Pempininkų k. (dab. Klaipėdos m. dalis) į Elsnico (vok. Oelsnitz) r. Vokietijoje

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Alfredo Emerio (Alfred Ehmer) apklausos protokolo ištrauka apie evakuaciją iš Klaipėdos krašto.

1944 m. lapkričio 2 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-13413, l. 17, 17 ap., 18.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Anna Traušis (iki santuokos Dumpies) su vyru Adam Traušis ir vaiku.

Ne vėliau kaip 1944 m. lapkričio 3 d. Fotografo E. Kaufmann nuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-14459, l. 65-4.

Šeima 1944 m. iš Klaipėdos aps., Priekulės vls. evakavosi į Vokietiją.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Mažosios Lietuvos Tarybos Memorandumas Klaipėdos krašto lietuvių reikalu.

1947 m. gegužės 24 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 22, l. 253-255.

Mažosios Lietuvos Taryba – visuomeninė organizacija, įkurta 1946 m. Fuldoje, netoli Frankfurto prie Maino, Klaipėdos krašto išeivių – lietuvių.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Lietuvos pasiuntinybės Londone Pro Memoria Lietuvos diplomatinei tarnybai dėl Lietuvos pilietybės suteikimo buvusiems Klaipėdos krašto gyventojams.

1949 m. lapkričio 14 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 3, l. 39.

Lt En