Parodos
Albumai
SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Klaipėdos krašto ir parapijų 1920–1939 m. žemėlapis.

Skelbta: http://wiki de.genealogy.net/

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Lietuvos pasienio policininkas, saugantis Lietuvos–Vokietijos sieną Kuršių nerijoje poste prie Nidos.

1935 m. Karaliaučiaus fotografo Fritz Krauskopf nuotrauka.

Dokumentas vokiečių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 6326/3, l. 79-3, 79-3 ap.

Nuotraukos antroje pusėje parašyta: „Žvilgsnis į Klaipėdos kraštą. Lietuvos sargybos postas Kuršių nerijoje: neįtikėtinos neteisybės, padarytos vokiečių tautai, fakto liudijimas. Königsberg Tageblatt, 1935 m. rugsėjo 29 d. (sekmadienis) Nr. 270, puslapis 17“.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Du žvejai, už jų burinės valtys – kurėnai.

Nida. XX a. 4 dešimtmetis. A. Naruševičiaus nuotrauka.

LCVA, P-34116.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Gyvenamasis namas Neringoje.

Nida. XX a. 4 dešimtmetis. Naruševičiaus nuotrauka.

LCVA, P-33845

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Žvejo motina žvelgia į marias. Senosios kuršių žvejų valtys – kurėnai.

Nida. XX a. 4 dešimtmetis. A. Naruševičiaus nuotrauka.

LCVA, P-33842

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Masinis lietuvių ir žydų pasitraukimas iš Klaipėdos.

1939 m. kovo 23 d.

Fotonuotrauka.

Skelbta: https://www.bild.bundesarchiv.de/

Per radiją paskelbus žinią, kad Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutarė priimti Vokietijos ultimatumą ir perduoti Klaipėdos kraštą, iš Klaipėdos pasitraukė 7 tūkst.  žydų, kurie vėliau tapo sovietinio, o dauguma – nacių okupacinių režimų aukomis. Iš Klaipėdos krašto iš viso išvyko apie 18 tūkst. žmonių: Didžiosios Lietuvos lietuviai, žydai, dalis kilminių Klaipėdos krašto lietuvių.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Klaipėdiškių (Lietuvos optantų), kurie pagal Lietuvos – Vokietijos 1939 m. liepos 8 d. sutartį įgijo Lietuvos pilietybę, sąrašo ištrauka.

Mikrofilmuota kopija. Dokumentas vokiečių kalba.

LYA, f. K-8, ap. 2, aps. vnt. 1.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Pabaltijo ypatingosios karinės apygardos Korpuso štabo Žvalgybos skyriaus duomenys apie Rytų Prūsijos pasienio ruožo miestus ir miestelius.

1940 m.

Mikrofilmuota kopija. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-8, ap. 2, aps. vnt. 1.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Nežinomi du vyrai ir moteris.

[1939–1944 m.]

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 1, b. 46786/3, l. 41-20.

Fotonuotrauka saugoma Johano Misulio (Johan Missullis), Klaipėdos aps., Agluonėnų vls., Būdviečių k. gyventojo, suimto 1945 m., baudžiamojoje byloje.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Nežinoma moteris.

Klaipėda. 1943 m. sausio mėn.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap 59, b. 7422l. 14-5.

Fotonuotrauka saugoma Hertos Abromaitytės, Šilutės aps. gyventojos, 1945 m. grįžusios iš evakuacijos Vokietijoje, filtracijos byloje.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Nežinoma moteris.

Klaipėda. Ne vėliau kaip 1944 m. O. Lehmann  nuotrauka.

LYA, f. K-1, ap 59, b. 7422, l. 14-2.

Fotonuotrauka saugoma Hertos Abromaitytės, Šilutės aps. gyventojos, 1945 m. grįžusios iš evakuacijos Vokietijoje, filtracijos byloje.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Prancūzų karo belaisviai, dirbę Jono Mazuro ūkyje Klaipėdos aps. Klausmilių k.

[1943 m.]

Fotonuotrauka.

LYA, F. K-1, ap. 58, b. 14914/3, t. 3, l. 3-11.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Vokietijos kariuomenės kariai Norvegijoje.

[1942–1944 m.]

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 14914/3, t.3, l. 2-18.

Pirmas iš kairės Francas Hope (Franz Hoppe), buvęs Klaipėdos m. garlaivių statybos fabriko šaltkalvis. Po karo dirbo pas ūkininką Bremeno aps. Vokietijoje, anglų okupacinėje zonoje.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Vokietijos karinių jūrų pajėgų karys Antsas Blyžė (Bliesze).

[1943–1944 m.]

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-12894, l. 31-1.

A. Blyžė, g. 1923 m., Klaipėdos aps., Dovilų vls., Lėbartų-Nausėdžių k. Nuo 1944 m. jo ryšiai su šeima nutrūko. Motina žuvo 1944 m. evakuojantis į Vokietiją, brolis dingo be žinios, tėvas suimtas sovietų saugumo, 1949 m. mirė įkalinimo vietoje.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Valter Einars (dešinėje).

[1940–1944 m.]

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 59, b. 293/6, l. 16

V. Einars, g. 1919 m., vokietis,  gyveno Klaipėdos m. Nuo 1940 m. tarnavo Vokietijos kariniame laivyne, dalyvavo kovose Lamanšo sąsiauryje , Juodojoje jūroje prie Odesos, Sevastopolio. 1945 m. gegužės 10 d. Prancūzijos karinių pajėgų paimtas į nelaisvę, laikytas karo belaisvių lageriuose. Nepaisant jo pageidavimo vykti į Liubeką, kuriame gyveno iš Klaipėdos 1944 m. evakavęsi   tėvai, atvežtas į sovietų okupacinės kariuomenės grupės Vokietijoje lagerį Nr. 226 Brandenburgo m. Tolesnis likimas nežinomas.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Klaipėdos aps., Lankupių k. gyventojo Traušio vestuvės.

Ne vėliau 1944 m. lapkričio 3 d.

Fotonuotraukos.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-14459, l. 65-3.

Fotonuotrauka saugoma Viliaus Dumpio (Wilhelm Dumpies, 1901–1945) baudžiamojoje byloje.

SENŲJŲ KLAIPĖDOS KRAŠTO GYVENTOJŲ LIKIMAI PO II PASAULINIO KARO (LYA)

Bocmanas Haincas Grocholskis (Heinz Grocholski) ir Vokietijos karo laivyno povandeninis laivas U-Boot-858 su įgula (kairėje).

[1942 m.]–1945 m. gegužės 14 d. 

Fotonuotraukos.

LYA, f. K-1, ap. 59, b. 51342, l. 63-1.

Laivo fotonuotrauka skelbta:  https://www.pinterest.com/pin/475270566902323505/

H. Grocholskis, g. 1914 m., vokietis, gyveno Klaipėdos m. Nuo 1939 m. rugsėjo 1 d. tarnavo Vokietijos karo laivyno povandeniniame laive U-Boot-858, plaukiusiajame Atlanto vandenyne, JAV karo pajėgų paimtas į nelaisvę prie JAV pakrantės. Iki 1946 m. laikytas karo belaisvių lageriuose JAV, Belgijoje. 1946 m. atvežtas į sovietų okupacinės kariuomenės grupės Vokietijoje lagerį Nr. 226 Brandenburgo m. Tolesnis likimas nežinomas.

Lt En