Parodos
Albumai
SENIAUSI DOKUMENTAI LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVO FONDUOSE

Dokumentai apie Trakų karaimų privilegijas, mokesčių mokėjimą ir kt. [XV a. pab.-XVI pr.]

LLMA. F. 96, ap. 1, b. 350, l. 8, 9.

SENIAUSI DOKUMENTAI LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVO FONDUOSE

Lenkijos karaliaus ir LDK didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo raštas Vilniaus vaivadai J. Hlebovičiui, kuriuo patvirtinama, jog rūmų iždininkui J. Andrajevičiui padovanoti trys žemės sklypai Rudaminos valsčiuje yra jo (iždininko) nuosavybė. 1542 m.

LLMA. F. 96, ap. 1, b. 393, l. 1 abi pusės.

SENIAUSI DOKUMENTAI LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVO FONDUOSE

Ilios Kildyševičiaus ir jo žmonos Agafijos žemės užrašymo Jusufui Šedykovičiui ir jo broliui Koženberdejui aktas. 1556 m.

LLMA. F. 96, ap. 1, b. 352, l. 1.                            

SENIAUSI DOKUMENTAI LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVO FONDUOSE

Žemės suteikimo Nemėžyje totoriui Bohdanui Muskievičiui aktas. 1636 m.

LLMA. F. 96, ap. 1, b. 353, l. 1.

SENIAUSI DOKUMENTAI LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVO FONDUOSE

Lenkijos ir Švedijos karaliaus bei LDK didžiojo kunigaikščio Vladislovo IV privilegijos, patvirtinančios totorių žemės pirkimą Radaškonių miestelyje, fragmentas. 1644 m.

LLMA. F. 96, ap. 1, b. 354, l. 1.

SENIAUSI DOKUMENTAI LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVO FONDUOSE

Pasiuntinio paliudijimas apie taikų ginčo tarp Nemėžio totorės Nuškos Asanuvnos Muchnuvnos ir tarnaitės Aišos išsprendimą. 1647 m.

LLMA. F. 96, ap. 1, b. 355, l. 1.

SENIAUSI DOKUMENTAI LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVO FONDUOSE

Totorių Bahdonavičių žemės pardavimo kunigaikščiams Nasupavičiams aktas. 1666 m.

LLMA. F. 96, ap. 1, b. 359, l. 3 abi pusės.      

SENIAUSI DOKUMENTAI LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVO FONDUOSE

Michailo Kazimiero Paco išduotas liudijimas Davidui Jasafanovičiui apie karinę tarnybą. 1667 m.

LLMA. F. 96, ap. 1, b. 366, l. 1.      

SENIAUSI DOKUMENTAI LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVO FONDUOSE

Kunigaikštienės Aišos Ibrahimovnos Bohdanovos Murlinskos ieškinio, iškelto Nemėžio totorių kunigaikščiams Izmailui Juzefovičiui ir Izmailui Davidovičiui dėl jos sumušimo, bylos dokumentas. 1668 m.

LLMA. F. 96, ap. 1, b. 369, l. 1 abi pusės, l. 2.

SENIAUSI DOKUMENTAI LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVO FONDUOSE

Dokumentas apie Nemėžio totoriaus B. Davidovičiaus pinigų užrašymą žmonai, kunigaikštienei M. Bohdanuvnai Murlinskai, bei jo pakvitavimą dėl kraičio išmokėjimo. 1669 m.

LLMA. F. 96, ap. 1, b. 372, l. 1 abi pusės, l. 2.            

SENIAUSI DOKUMENTAI LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVO FONDUOSE

Lenkijos karaliaus ir LDK didžiojo kunigaikščio Jono III Sobieskio raštas Jonui Vladislovui Nedažinskiui dėl nuteistojo Rudovičiaus žemių ir kito turto perėmimo. 1682 m.

LLMA. F. 96, ap. 1, b. 403, l. 1, l. 2 antra pusė.      

SENIAUSI DOKUMENTAI LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVO FONDUOSE

J. Kondratovičiaus krikšto metrikai. 1747 m.

LLMA. F. 96, ap. 1, b. 219, l. 1.

SENIAUSI DOKUMENTAI LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVO FONDUOSE

M. Krasovskio išduotas leidimas totorei Murlinskai šienauti Jarmališkėse. 1781 m.

LLMA. F. 96, ap. 1, b. 388, l. 2.                                   

SENIAUSI DOKUMENTAI LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVO FONDUOSE

Lenkijos karalių ir LDK didžiųjų kunigaikščių, Rusijos imperatorių reskriptai, Edukacinės komisijos ir kt. aplinkraščiai. XVIII a.

LLMA. F. 96, ap. 1, b. 434, l. 41, 42, 66, 70, 97.

SENIAUSI DOKUMENTAI LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVO FONDUOSE

1831 m. kariškiams aukštesnio laipsnio suteikimo kronika ir užmuštų bei sužeistų generolų, pulkų vadų sąrašas. 1831 m.

LLMA. F. 96, ap. 1, b. 271, l. 1 abi pusės.        

SENIAUSI DOKUMENTAI LIETUVOS LITERATŪROS IR MENO ARCHYVO FONDUOSE

Vilniaus archeologijos komisijos pranešimas V. Sirokomlei (L. Kondratovičiui) apie išrinkimą komisijos nariu. 1856 m.

LLMA. F. 96, ap. 1, b. 132, l. 1 abi pusės.    

Lt En