Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Pratarmė

1972 m. gegužės 14 d., apie 12 val. 30 min. Kauno muzikinio teatro skvere (Kauno miesto sode), apsipylęs benzinu, save padegė Romas Kalanta Į ligoninę nugabentas jaunuolis mirė 1972 m. gegužės 15 d. 4 val. Kauno m. prokuratūroje dėl savižudybės fakto buvo iškelta baudžiamoji byla. Pomirtinės teismo psichiatrinės ekspertizės metu pasistengta nustatyti ir skubiai paskelbti, kad R. Kalanta „sirgo psichine liga ir nusižudė būdamas liguistoje būklėje“. 1972 m. gegužės 18 d. į laidotuves prie R. Kalantos namų Kaune, Panerių g. susirinko gausus būrys žmonių. Paaiškėjus, kad laidotuvės įvyko anksčiau, negu buvo numatyta, kilo visuotinis pasipiktinimas. Susirinkę į laidotuves žmonės iš Panerių g. patraukė į Kauno miesto sodą. Laisvės alėjoje ir kitose Kauno gatvėse prasidėjo protesto eitynės, kuriose dalyvavo apie 2 tūkst. žmonių. Naktį iš gegužės 18 į gegužės 19 d. įvairiose Kauno vietose aptikti lapeliai, kviečiantys pagerbti Romo Kalantos atminimą ir 20 lapelių su antisovietiniais šūkiais: „Tegyvuoja nepriklausoma Lietuva!“, „Tegyvuoja gegužės 18-oji!“, „Šalin raudonuosius vabalus!“. 1972 m. gegužės 19 d., Kauno miliciją sustiprinus vidaus kariuomenės ir draugovininkų pajėgomis, demonstracijos buvo numalšintos. Aktyviausiems 1972 m. gegužės 18−19 d. Kauno įvykių dalyviams iškelta baudžiamoji byla, kurioje tardymą vykdyti buvo pavesta iš KGB prie LSSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus tardytojų sudarytai grupei. Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo Teisminės baudžiamųjų bylų kolegijos 1972 m. spalio 3 d. nuosprendžiu aktyviausi 1972 m. gegužės 18 d. Kauno įvykių dalyviai ‒ Vytautas Kaladė, Antanas Kačinskas, Rimantas Baužys, Kazys Grinkevičius, Vytautas Žmuida, Jonas Prapuolenaitis, Juozas Macijauskas, Virginija Urbonavičiūtė, pagal LSSR Baudžiamojo kodekso (BK) 1993 str. (grupinių veiksmų, kuriais pažeidžiama viešoji tvarka, organizavimas arba dalyvavimas juose), 225 str. 2 dalį (piktybinis chuliganizmas), 99 str. 1 dalį (tyčinis valstybinio ar visuomeninio turto sunaikinimas arba sužalojimas) buvo nuteisti laisvės atėmimu nuo vienerių iki trejų metų, bausmes atliekant pataisos darbų kolonijoje. Nežiūrint į tai, kad eitynių ir protesto akcijų dalyviai buvo teisiami už viešosios tvarkos pažeidimus ir chuliganizmą, įvykių liudininkų apklausų protokoluose yra duomenų, patvirtinančių, kad demonstracijos turėjo politinį pobūdį, jų metu buvo skanduojami šūkiai: „Tegyvuoja Laisvė!“, „Tegyvuoja Laisva Lietuva!“, „Laisvę Lietuvai!“ ir kt. R. Kalantos susideginimas ir jį lydėję įvykiai paskatino visą eilę antisovietinių veiksmų: įvairiuose Lietuvos miestuose buvo platinami atsišaukimai, eilėraščiai apie R. Kalantą. Kauno demonstracijų dalyvis Algirdas Mirauskas 1972 m. gruodžio mėn. Šilutėje su bendraminčiais įkūrė organizaciją „Laisvę Lietuvai“, kurios nariai buvo suimti ir Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo Teisminės baudžiamųjų bylų kolegijos 1973 m. lapkričio 16 d. nuosprendžiu nuteisti. Kauno įvykiai sulaukė didelio atgarsio Lietuvos pogrindinėje spaudoje ir lietuvių išeivijos dėmesio, 1972 m. gegužės mėn. pabaigoje straipsniai apie R. Kalantos susideginimą ir demonstracijas Kaune pasirodė JAV, Italijos, Prancūzijos ir kitų Vakarų šalių spaudoje. Romas Kalanta visiems laikams tapo politinio pasipriešinimo ir protesto prieš Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių sovietinę okupaciją simboliu. 1989 m. speciali psichiatrų – psichologų komisija konstatavo, kad jis nebuvo psichiškai nesveikas. Vienas pagrindinių Kauno įvykių dalyvių − Vytautas Kaladė 2006 m. Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanotas Vyčio Kryžiaus ordino Riterio kryžiumi (po mirties). Nuo 2002 m. gegužės 14-oji Lietuvoje kasmet minima kaip Pilietinio pasipriešinimo diena.
„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie LSSR Ministrų Tarybos Kauno m. skyriaus specialus pranešimas Lietuvos komunistų partijos centro komitetui apie jaunimo nuotaikas. 1971 m. sausio mėn.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. K-18, ap. 1, b. Nr. 155, l. 1‒7.

Pranešime pateikiama KGB darbuotojų ir slaptų bendradarbių surinkta informacija apie 1970‒1971 m. Kaune veikusias hipių grupes.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Romas Kalanta. [1971 m.]

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47764/3, priedas prie bylos, l. 15-10.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Laisvės alėja ties Kauno miesto sodu, prieš žmonėms susirenkant pagerbti Romo Kalantos atminimo. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 79.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Kauno miesto sode pagerbti Romo Kalantos atminimo susirinkę žmonės. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 67.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Kauno miesto sode pagerbti Romo Kalantos atminimo susirinkę žmonės. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 69.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Kauno miesto sode pagerbti Romo Kalantos atminimo susirinkę žmonės. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 71.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Kauno miesto sode pagerbti Romo Kalantos atminimo susirinkę žmonės. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 92.

Aktyviausi dalyviai bylą tyrusių LSSR prokuratūros ir KGB darbuotojų sužymėti skaičiais.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Kauno miesto sode pagerbti Romo Kalantos atminimo susirinkę žmonės. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 94.

Aktyviausi dalyviai bylą tyrusių LSSR prokuratūros ir KGB darbuotojų sužymėti skaičiais.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

LSSR prokuratūros ir Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie LSSR Ministrų Tarybos darbuotojų sudarytas asmenų, aktyviai dalyvavusių žmonių susibūrime Kauno miesto sode ir protesto eitynėse vykusiose Kauno gatvėse bei nuotraukose sužymėtų skaičiais, sąrašas.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 88‒89.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Kauno miesto sode pagerbti Romo Kalantos atminimo susirinkę žmonės. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 72.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Kauno miesto sode pagerbti Romo Kalantos atminimo susirinkę žmonės. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 73.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Kauno miesto sode pagerbti Romo Kalantos atminimo susirinkę žmonės. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 82.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Kauno miesto sode pagerbti Romo Kalantos atminimo susirinkę žmonės. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 87.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Kauno miesto sode pagerbti Romo Kalantos atminimo susirinkę žmonės. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 87.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Atsišaukimas, kurio tekstas buvo perskaitytas 1972 m. gegužės 18 d. Kauno miesto sode.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 2, l. 220-1.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

LSSR prokuratūros nutarimas išskirti į atskirą tyrimą medžiagą dėl „nacionalistinio turinio“ ir galinčių „sukelti nacionalinę nesantaiką“ šūkių. 1972 m. liepos 25 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 4, l. 18-19.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Eitynės Kauno Laisvės alėjoje. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 4, l. 84.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Eitynės Kauno Laisvės alėjoje. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 4, l. 80.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Eitynės Kauno Laisvės alėjoje. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 4, l. 64.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Eitynės Kauno Laisvės alėjoje. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 4, l. 65.

Pirmoje eilėje pirmas iš kairės ‒ Vytautas Kaladė.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Eitynės Kauno Laisvės alėjoje. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 4, l. 90.

Aktyviausi protesto eitynių dalyviai bylą tyrusių LSSR prokuratūros ir KGB darbuotojų sužymėti skaičiais.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Eitynės Kauno Laisvės alėjoje. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 4, l. 66.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Eitynės Kauno Laisvės alėjoje. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 4, l. 77.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Eitynės Kauno Laisvės alėjoje. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 4, l. 78.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Kauno miesto Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Vidaus reikalų valdybos duomenys apie Kauno įvykių metu veikusias milicijos ir draugovininkų pajėgas. 1972 m. gegužės 22 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. V-105, ap. 1, b. Nr. 23, l. 299.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Kauno miesto Darbo žmonių deputatų tarybos vykdomojo komiteto Vidaus reikalų valdybos milicijos postų išdėstymo 1972 m. gegužės 19 d. Kauno m. schema. 1972 m. gegužės 22 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

LYA, f. V-105, ap. 1, b. Nr. 23, l. 300.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Sovietinės milicijos darbuotojai malšina eitynes Kaune. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 4, l. 85.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Sovietinės milicijos darbuotojai malšina eitynes Kaune. 1972 m. gegužės 18 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 4, l. 86.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Kauno m. vykusių eitynių metu išdaužtas kavinės „Tulpė“ langas (pažymėtas rodykle). 1972 m. gegužės 22 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 3, l. 6.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Kauno m. vykusių eitynių metu išdaužta kavinės „Cukrainė“ vitrina (pažymėta rodykle). 1972 m. gegužės 22 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 3, l. 11

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Kauno m. vykusių eitynių metu išdaužtas Knygyno Nr. 1 langas (uždengtas fanera). 1972 m. gegužės 22 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 3, l. 12.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Kauno įvykiuose aktyviai dalyvavusiems asmenims LSSR prokuratūros iškeltos baudžiamosios bylos pirmojo tomo viršelis. 1972 m. gegužės 29 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, viršelis.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

LSSR prokuratūros Tardymo skyriaus pažyma dėl Romo Kalantos savižudybės fakto. [1972 m. birželio mėn.]

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 95−97.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

LSSR prokuratūros ir Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie LSSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus nutarimas dėl tardytojų grupės sudarymo aktyviausiems Kauno įvykių dalyviams iškeltos baudžiamosios bylos tyrimui. 1972 m. gegužės 29 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 8.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Kauno įvykių dalyvis Rimantas Baužys. 1972 m. gegužės 31 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 2, l. 137-1.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Kauno įvykių dalyvis Kazys Grinkevičius. 1972 m. gegužės 20 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 3, l. 326-1.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Kauno įvykių dalyvis, Antanas Kačinskas. 1972 m. gegužės 20 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 2, l. 57-1.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Kauno įvykių dalyvis Vytautas Kaladė. 1972 m. gegužės 19 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 104.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Kauno įvykių dalyvis Juozas Macijauskas. 1972 m. gegužės 30 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 3, l. 95-1.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Kauno įvykių dalyvis Jonas Prapuolenaitis. 1972 m. gegužės 25 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 3, l. 22-1.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Kauno įvykių dalyvis Vytautas Žmuida. 1972 m. gegužės 20 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 3, l. 312-1.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie LSSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus sudarytas kaltinamojo Vytauto Kaladės tardymo protokolas. 1972 m. gegužės 24 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 170−71.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Kauno įvykių dalyvio Vytauto Kaladės pirštų antspaudai. 1972 m. gegužės 19 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 103.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Kauno valstybinio dramos teatro sudaryta Kauno įvykių dalyvio Vytauto Kaladės charakteristika. 1972 m. liepos 12 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 1, l. 111.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Kaltinamojo Vytauto Kaladės paskutinis žodis pasakytas Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo Teisminės baudžiamųjų bylų kolegijos teisiamojo posėdžio metu. 1972 m. rugsėjo 25 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47644/3, t. 5, l. 296-300.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Pogrindiniame leidinyje „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika“ paskelbta informacija apie Romo Kalantos susideginimą ir Kauno įvykius. [1972 m.]

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. P-16577, t. 19, l. 1−165.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Išeivijos mėnraštyje „Akiračiai“ publikuoto pranešimo apie Romo Kalantos susideginimą ir Kauno įvykius fragmentas. 1972 m. gegužės mėn.

Iškarpa iš laikraščio. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-35, ap. 3, b. 27, l. 2.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Išeivijos periodiniame leidinyje „Draugas“ publikuoto straipsnio „Jaunuolis, sukėlęs audrą Kaune“ fragmentas. 1972 m. gruodžio mėn. 7 d.

Iškarpa iš laikraščio. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-35, ap. 3, b. 27, l. 49.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Išeivijos periodiniame leidinyje „Europos lietuvis“ publikuotas pranešimas apie JAV lietuvių savaitraščio „Darbininkas“ sprendimą paskelbti Romą Kalantą 1972 metų žmogumi. [1972 m.]

Iškarpa iš laikraščio. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-35, ap. 3, b. 27, l. 71.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Kanados lietuvių periodiniame leidinyje „Nepriklausoma Lietuva“ publikuotas straipsnis apie Kauno įvykių dalyvių teismą. 1972 m. spalio 11 d.

Iškarpa iš laikraščio. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-35, ap. 3, b. 27, l. 167.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

JAV laikraštyje „Chicago Tribune“ publikuotas straipsnis apie Romo Kalantos susideginimą ir Kauno įvykius. 1972 m. gegužės 22 d.

Iškarpa iš laikraščio. Dokumentas anglų kalba.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 1192, l. 13.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

JAV lietuvių mėnraštyje „Akiračiai“ publikuota Klyvlendo lietuvių demonstracijos prieš religinę ir tautinę priespaudą pavergtoje tėvynėje ryšium su R. Kalantos mirtimi fotonuotrauka. 1972 m. gegužės mėn.

Iškarpa iš laikraščio.  Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-35, ap. 3, b. 27, l. 14.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Kanados lietuvių periodiniame leidinyje „Nepriklausoma Lietuva“ publikuota po Romo Kalantos susideginimo vykusios Australijos lietuvių protesto demonstracijos, kurios metu buvo sudeginta Sovietų Sąjungos vėliava, fotonuotrauka. 1972 m. liepos 5 d.

Iškarpa iš laikraščio.  Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-35, ap. 3, b. 27, l. 163.,                

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Lietuvos atstovo prie Šventojo Sosto Stasio Lozoraičio Pro memoria apie Romo Kalantos susideginimo ir Kauno įvykių atgarsius Italijoje. 1972 m. gegužės 26 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 222, l. 112.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Naujienų agentūros ELTA informacinio biuro Vašingtone pranešimas apie Romo Kalantos susideginimo paminėjimą ir Lietuvos okupacijos klausimo kėlimą JAV Kongrese. 1972 m. birželio mėn.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LCVA, f. 658, ap. 1, b. 15, l. 116.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Lietuvos atstovybės Paryžiuje patarėjo Jurgio Baltrušaičio Pro memorija ištrauka apie Romo Kalantos susideginimo paminėjimą Prancūzijos spaudoje. 1972 m. spalio 10 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LCVA, f. 658, ap. 1, b. 8, l. 16.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie LSSR Ministrų Tarybos Informacinio-analitinio poskyrio sudarytų operatyvinių suvestinių apie antisovietinius pasireiškimus Lietuvos miestuose ištraukos. 1972 m. gegužės mėn.

Originalai. Dokumentai rusų kalba.

LYA, f. K-41, ap. 1, b. Nr. 793, l. 103, 105.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Už pogrindinės antisovietinės organizacijos įkūrimą suimtas Algirdas Mirauskas. 1973 m. vasario 17 d.

Fotonuotrauka.

LYA, f. K-1, ap. 58, b. 47653/3, t. 1, l. 50.

Algirdas Mirauskas ‒ 1972 m. gegužės 18−19 d. Kauno įvykių dalyvis, 1972 m. gruodžio mėn. Šilutės m. įkūrė antisovietinę organizaciją „Laisvę Lietuvai“. 1973 m. šios organizacijos nariai buvo suimti ir nuteisti.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Nenustatyto autoriaus eilėraščio rankraštis. [Ne vėliau kaip 1972 m. liepos 5 d.]

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-1, ap. 43, b. Nr. 188, l. 76-1, 76-2.

Rankraštis saugomas Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie LSSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus dėl antisovietinio turinio eilėraščių platinimo iškeltoje baudžiamojoje byloje.

„ROMO KALANTOS AUKA“ PARODA, SKIRTA ROMO KALANTOS SUSIDEGINIMO IR 1972 M. GEGUŽĖS MĖN. KAUNO ĮVYKIŲ KETURIASDEŠIMT PENKTOSIOMS METINĖMS (LYA)

Romo Kalantos jaunimo lygos, įkurtos 1989 m. pavasarį Kauno m., programos projektas. [1989 m.]

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

LYA, f. K-18, ap. 2, b. 584, l. 26.

Lt En