Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Pratarmė

Lie­tu­vai bū­din­gas dau­ge­lio ti­kė­ji­mų ir kul­tū­rų sam­bū­vis tam tik­ra pras­me yra Lie­tu­vos di­džio­sios ku­ni­gaikš­tys­tės pa­li­ki­mas, kur per šimt­me­čius  gy­ve­no įvai­rių re­li­gi­jų ir krikš­čio­niš­kų kon­fe­si­jų iš­pa­ži­nė­jai. Pastariesiems atitrūkus nuo savo įprastos aplinkos ir įleidus šaknis Lietuvoje, kiekvienos šių bendruomenių maldos namai tapo jas telkiančiais religinio ir pasaulietinio gyvenimo centrais. Maldos namai buvo vienas būtiniausių bendruomenės funkcionavimo elementų. Taip istoriškai susiklostė, kad maldos namų buvimas vienoje ar kitoje vietovėje buvo pripažįstami pagrindiniu bendruomenės egzistavimo požymiu. Bendruomenių kasdienybėje jų maldos namai turėjo daug funkcijų. Tai buvo ne tik bendruomenės susitelkimo maldai ar religinių švenčių šventimo vieta, bet ir bendruomenės susirinkimų vieta.

Vilniaus regioninis valstybės archyvas pristato Lietuvoje veikusių įvairių religijų ir krikščioniškų konfesijų maldos namų parodą. Čia pamatysite ir karaimų kenesę, totorių mečetę, žydų sinagogas, evangelikų reformatų bei evangelikų liuteronų bažnyčias ir stačiatikių cerkves.

Malonaus žiūrėjimo.

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Buvusi Šv. Trejybės cerkvė Vilniuje, Gorkio g. N. 73.

VRVA F. 1019, ap. 11, b. 5214, l. 35

VRVA F. 1019, ap. 11, b. 5214, l. 37

VRVA F. 1019, ap. 11, b. 5214, l. 44

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Šv. Nikolajaus cerkvė Vilniuje.

VRVA F. 1171, ap. 1, b. 261, l. 2

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Šv. Mikalojaus cerkvė po rekonstrukcijos. Vilnius.

VRVA F. 1019, ap. 11, b. 5484, l. 23

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Šv. Barboros cerkvė ir kapai. Vilnius, Markučiai. St. Ivanausko fotonuotrauka, 1945 m.

VRVA F. 1019, ap. 11, b. 7074, l. 45

VRVA F. 1019, ap. 11, b. 7074, l. 46

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Šv. Barboros cerkvės ikonostasas. Vilnius, Markučiai. M. Butkovskio fotonuotrauka daryta apie 1910 m.

VRVA F. 1019, ap. 11, b. 7074, l. 48

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Buvusi Piatnickajos cerkvė, Gorkio g. Nr. 44.

VRVA F. 1019, ap. 11, b. 4354, l. 19

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Buvusi Piatnickajos cerkvė, Gorkio g. Nr. 44. Eksterjero spalvinis sprendimas, rytų fasadas. 1980 m.

VRVA F. 1019, ap. 12, b. 26034, l. 5

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Jurbarke buvusios cerkvės pastato restauracija-pritaikymas parodų salei. Pietų fasadas. V. Balčiūno fotonuotrauka.

VRVA F. 1019, ap. 12, b. 2912, l. 7

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Pravoslavų cerkvė Druskininkuose.

VRVA F. 1171, ap. 1, b. 259, l. 2

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Klaipėda. P. Cvirkos g. su liuteronų šv. Jono bažnyčios bokštu (neišlikęs). Bažnyčia statyta 1856–1858 m. Architektas F. A. Štiuleris.

VRVA F. 1171 Architektūros muziejaus dokumentų kolekcija AFP-3020

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Kintų buvusi evangelikų-liuteronų bažnyčia. Fasadai

VRVA F. 1019, ap. 12, b. 8554, l. 4

VRVA F. 1019, ap. 12, b. 8554, l. 5

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Buvusi evangelikų-liuteronų bažnyčia Kintuose. Bažnyčios vidus. 1984 m. fotonuotrauka.

VRVA F. 1019, ap. 12, b. 8593, l. 9a.p.

VRVA F. 1019, ap. 12, b. 8593, l. 9a.p.

VRVA F. 1019, ap. 12, b. 8593, l. 14a.p.

 

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Buvusi evangelikų-liuteronų bažnyčia Kintuose.

VRVA F. 1019, ap. 11, b. 2643, l. 25

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Rusnė. Buvusi evangelikų-liuteronų bažnyčia. Bažnyčios išorinis ir vidinis vaizdai. XX a. pirmas dešimtmetis.

VRVA F. 1019, ap. 11, b. 3793, l. 16

VRVA F. 1019, ap. 11, b. 3793, l. 17

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Lietuvos evangelikų-liuteronų bažnyčios Radviliškio maldos namai. R. Petriko fotonuotrauka, 1992 m. balandžio mėnesis

VRVA F. 1019, ap. 12, b. 16150, l. 10

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Kaunas. Buvusieji evangelikų-liuteronų maldos namai ir konsistorija. Fotonuotraukos darytos apie 1930 m

VRVA F. 1019, ap. 11, b. 2190, l. 11

VRVA F. 1019, ap. 11, b. 2190, l. 12

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Kaunas. Buvusieji evangelikų-liuteronų maldos namai ir konsistorija. Altorius įrengtas 1692 m.

VRVA F. 1019, ap. 11, b. 2190, l. 14

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Evangelikų-reformatų bažnyčia Vilniuje, Pylimo g. Nr. 18.

VRVA F. 1111, ap. 11, b. 725, l. 16

VRVA F. 1111, ap. 11, b. 725, l. 17

VRVA F. 1111, ap. 11, b. 725, l. 18

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Evangelikų-reformatų bažnyčia. Vakarinis fasadas. J. Bulhako fotonuotrauka, 1937 m.

VRVA F. 1111, ap. 11, b. 726, l. 18

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Kristaus Nazariečio figūra su kryžiumi. J. Bulhako fotonuotrauka, 1937 m.

VRVA F. 1111, ap. 11, b. 726, l. 22

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Evangelikų-reformatų bažnyčia. 1937 m. fotonuotrauka.

VRVA F. 1111, ap. 11, b. 726, l. 24

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Evangelikų-reformatų bažnyčios šviestuvas.

VRVA F. 1111, ap. 11, b. 726, l. 29

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Evangelikų-reformatų koplyčia kapinėse.

VRVA F. 1111, ap. 11, b. 726, l. 31

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Evangelikų-reformatų koplyčia kapinėse. Interjeras.

VRVA F. 1111, ap. 11, b. 726, l. 32

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Buvusi Kelmės evangelikų-reformatų bažnyčia (Kirchė). Pagrindinis fasadas.

VRVA F. 1019, ap. 12, b. 8224, l. 12

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Karaimų kenesa.

VRVA F. 1019, ap. 12, b. 20135, l. 20

VRVA F. 1019, ap. 12, b. 20135, l. 21

VRVA F. 1019, ap. 12, b. 20135, l. 22

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Vilniaus mečetės interjeras. Autorius Pranciškus Smuglevičius.

VRVA F. 1171, ap. 2, b. 153, l. 2

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Vilniaus rajono, Vaidotų apylinkės, Keturiasdešimt totorių kaimo mečetė. Sodų g. Nr. 1.

VRVA F. 1019, ap. 12, b. 8539, l. 5

VRVA F. 1019, ap. 12, b. 8539, l. 6

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Keturiasdešimt totorių kaimas Vilniaus rajone. Istoriniai tyrimai. 1989 m. fotonuotraukos.

VRVA F. 1019, ap. 11, b. 2630, l. 54

VRVA F. 1019, ap. 11, b. 2630, l. 59

VRVA F. 1019, ap. 11, b. 2630, l. 60

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Keturiasdešimt totorių kaimas Vilniaus rajone. Istoriniai tyrimai. XVIII a. Korano rankraštis. 1202 m. nuo hidžros. 1989 m. fotonuotrauka.

VRVA F. 1019, ap. 11, b. 2630, l. 61

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Kėdainių mečetės apmatavimų brėžiniai. Rytinis fasadas. Autorius V. Umbrasas. 1956 m.

VRVA F. 1171, ap. 2, b. 262, l. 1

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Vilniaus pagrindinės sinagogos interjeras. Autorius Pranciškus Smuglevičius.

VRVA F. 1171, ap. 2, b. 152, l. 2

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Buvusi centrinė žydų sinagoga. Vilnius, Stiklių skg.

VRVA F. 1019, ap. 11, b. 4354, l. 73

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Naujieji Trakai. Žydų sinagoga. Sinagogos pietų, rytų ir šiaurės-rytų fasadai. Vaizdas iš Vytauto g.

VRVA F. 1019, ap. 11, b. 4066, l. 2

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Buvusi Joniškio „raudonoji“ sinagoga. Joniškis, K. Požėlos g. Nr. 4a.

VRVA F. 1019, ap. 12, b. 2748, l. 3

VRVA F. 1019, ap. 12, b. 2748, l. 9

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Buvusi Joniškio „raudonoji“ sinagoga. Joniškis, K. Požėlos g. Nr. 4a. Brėžinys.

VRVA F. 1019, ap. 11, b. 1760, l. 10

RELIGINIŲ KONFESIJŲ ĮVAIROVĖ IR JŲ SAKRALINIŲ PASTATŲ ARCHITEKTŪRA ARCHYVO DOKUMENTUOSE

Joniškis 1930 m. Toliau matosi Joniškio „raudonoji“ sinagoga. Joniškis, K. Požėlos g. Nr. 4a.

VRVA F. 1019, ap. 11, b. 1760, l. 14

Lt En