Parodos
Albumai
„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

PRATARMĖ

Šiemet sukanka 100 metų, kai gimė vienas moderniausių Lietuvos išeivijos, žemininkų kartos, svarsčiusios filosofinius žmogaus, jo buvimo pasaulyje klausimus, poetų, vertėjas, Lietuvos nacionalinės premijos laureatas, Vytauto Didžiojo universiteto garbės daktaras Alfonsas Nyka-Niliūnas (tikroji pavardė – Alfonsas Čipkus). Šia proga Lietuvos centrinis valstybės archyvas kartu su Lietuvos literatūros ir meno archyvu pristato virtualią parodą „Radau pavasarį su vėju vaikštant po namus...“.

Alfonsas Nyka-Niliūnas gimė 1919 m. liepos 15 d. Nemeikščių kaime, Utenos apskrityje. 1938–1939 m. Kaune Vytauto Didžiojo Universitete studijavo romanistiką ir filosofiją, vėliau šias studijas tęsė Vilniaus universitete. Istorinės aplinkybės nulėmė tolesnį A. Nykos-Niliūno gyvenimą ir pasitraukimą iš Lietuvos 1944 m. Tiubingeno ir Fribūro universitetuose poetas gilino filosofijos, meno istorijos, vokiečių, prancūzų ir anglų literatūros žinias. 1949 m. emigravo į Jungtines Amerikos Valstijas. Gyvendamas Vašingtone A. Nyka-Niliūnas dirbo Kongreso bibliotekoje, redagavo straipsnius, knygas. Į lietuvių kalbą jis išvertė Š. Bodlero, A. Rembo, P. Klaudelio, A. Mišo, T. S. Elioto, Dž. Leopardžio, Č. Milošo, V. Šekspyro, J. V. Gėtės kūrinius. Pats Alfonsas Nyka-Niliūnas kaip poetas debiutavo Tiubingene 1946 m. išleisdamas poezijos rinkinį „Praradimo simfonijos“. Vėliau pasirodė poezijos rinkiniai: „Orfėjaus medis“ (1953 m.), „Balandžio vigilija“ (1957 m.), „Vyno stebuklas“ (1974 m.), „Žiemos teologija“ (1985 m.), „Būties erozija“ (1989 m.), „Eilėraščiai“ (1996 m.), „Skausmo gramatika“ (2017 m.).

Paroda kviečia prisiminti šią iškilią asmenybę, pažiūrėti ir pasiklausyti dokumentų, susijusių su poeto asmeniniu gyvenimu ir kūryba. Rašytiniuose Lietuvos centrinio valstybės archyvo dokumentuose atsispindi Alfonso Čipkaus studijų Lietuvoje detalės. Tarp dokumentų yra ir A. Čipkaus rašytas savo gyvenimo aprašymas. Garso įrašuose skamba paties A. Nykos-Niliūno skaitoma jo kūryba. Vaizdo įrašuose įamžinti pokalbiai su poetu, įvykę jo viešnagės 1998 m. Lietuvoje metu. Atskirą parodos dalį sudaro Lietuvos literatūros ir meno archyve saugomi jautrūs ir asmeniški A. Nykos-Niliūno ir poetės Lidijos Šimkutės laiškai vienas kitam.

 

 Kviečiame apžiūrėti parodą!

 

 

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Vytauto Didžiojo universiteto studentas Alfonsas Čipkus, [1938–1939 m.].

Nuotrauka iš asmens bylos.

LCVA, f. 631, ap. 7, b. 15239.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Vytauto Didžiojo universiteto studento Alfonso Čipkaus [1938–1939 m.] gyvenimo aprašymas.

LCVA, f. 631, ap. 7, b. 15239.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Vilniaus universiteto, Humanitarinių mokslų fakulteto [laisvojo klausytojo] Alfonso Čipkaus 1940 m. kovo 17 d. anketa.

LCVA, f. R-856, ap. 1, b. 368, l. 13, 13 a. p., 14, 14 a. p.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto laisvojo klausytojo Alfonso Čipkaus 1940 m. rugsėjo 30 d. anketa.

LCVA, f. R-856, ap. 1, b. 659, l. 32, 32 a. p.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Alfonso Čipkaus 1940 m. spalio 1 d. prašymas Vilniaus universiteto rektoriui Mykolui Biržiškai skirti jį Romanistikos seminaro bibliotekininku.

LCVA, f. R-856, ap. 2, b. 1071, l. 16.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Romanistikos seminaro bibliotekininko Alfonso Čipkaus 1940 m. gruodžio 2 d. anketa.

LCVA, f. R-762, ap. 2, b. 671, l. 181, 181 a.p., 182, 182 a. p.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto tarnautojų [1940 m.] sąrašas, kuriame įrašytas bibliotekininkas Alfonsas Čipkus.

LCVA, f. R-856, ap. 1, b. 615, l. 6.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Vilniaus universiteto bibliotekos tarnautojo Alfonso Čipkaus 1941 m. gruodžio 2 d. liudijimas.

LCVA, f. R-856, ap. 2, b. 1071, l. 5.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Vilniaus universiteto bibliotekos bibliotekininko Alfonso Čipkaus 1941 m. gruodžio 12 d. anketa.

Anketą patvirtino Vilniaus universiteto rektorius Mykolas Biržiška.

LCVA, f. R-856, ap. 2, b. 1071, l. 2, 2 a. p.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Poeto Alfonso Nykos-Niliūno (Alfonso Čipkaus) 1978 m. liepos 31 d. laiško poetei Lidijai Šimkutei ištrauka.

LLMA, f. 797, ap. 1, b. 30, l. 13, 15, 16.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Poetės Lidijos Šimkutės 1978 m. liepos–rugpjūčio 8 d. laiškas poetui Alfonsui Nykai-Niliūnui (Alfonsui Čipkui).

LLMA, f. 797, ap. 1, b. 30, l. 17, 18, 19.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Poeto Alfonso Nykos-Niliūno (Alfonso Čipkaus) 1978 m. rugpjūčio 7 d. laiško poetei Lidijai Šimkutei ištrauka.

LLMA, f. 797, ap. 1, b. 30, l. 1, 4-8.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Poeto Alfonso Nykos-Niliūno (Alfonso Čipkaus) 1978 m. spalio 7 d. laiškas poetei Lidijai Šimkutei.

LLMA, f. 797, ap. 1, b. 30, l. 26, 27, 28.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Poeto Alfonso Nykos-Niliūno (Alfonso Čipkaus) 1978 m. [gruodžio mėn.] sveikinimas poetei Lidijai Šimkutei Šv. Kalėdų proga.

LLMA, f. 797, ap. 1, b. 30, l. 30, 31.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Poetės Lidijos Šimkutės 1978 m. gruodžio mėn. laiškas ir sveikinimas poetui Alfonsui Nykai-Niliūnui (Alfonsui Čipkui) Šv. Kalėdų proga.

LLMA, f. 797, ap. 1, b. 30, l. 33.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas (Alfonsas Čipkus) skaito savo eilėraštį „Vasara“.

Radijo stotis „Amerikos balsas“, JAV.

Įrašo data nenustatyta.

LCVA, Mg 012496, 03:44–07:01.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas (Alfonsas Čipkus) skaito savo eilėraštį „Orfėjaus medis“.

Radijo stotis „Amerikos balsas“, JAV.

Įrašo data nenustatyta.

LCVA, Mg 012496, 07:02–07:54.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas (Alfonsas Čipkus) skaito savo eilėraštį „Šecherezados kapas“.

Radijo stotis „Amerikos balsas“, JAV.

Įrašo data nenustatyta.

LCVA, Mg 012496, 17:16–18:08.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas (Alfonsas Čipkus) su draugais.

Centre stovi aktorė, rašytoja, režisierė Birutė Pūkelevičiūtė.

JAV, 1985 m.

LCVA, P-27937.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Lietuvių susitikimas poeto Alfonso Nykos-Niliūno (Alfonso Čipkaus) namuose Baltimorėje.

Iš kairės stovi poetas, vertėjas Jurgis Blekaitis, A. Nykos-Niliūno žmona Aleksandra, A. Nyka-Niliūnas ir rašytojas, dailininkas Romualdas Lankauskas.

JAV, 1989 m.

LCVA, P-39441.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Lietuvių susitikimas poeto Alfonso Nykos-Niliūno (Alfonso Čipkaus) namuose Baltimorėje.

Iš kairės stovi poetas, vertėjas Jurgis Blekaitis, Regina Rudaitytė-Lankauskienė, A. Nyka-Niliūnas ir rašytojas, dailininkas Romualdas Lankauskas.

JAV, 1989 m.

LCVA, P-39442.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Vakaras Rašytojų klube, skirtas susitikimui su poetu Alfonsu Nyka-Niliūnu (Alfonsu Čipkumi).

Vakarą veda Rašytojų sąjungos pirmininkas Valentinas Sventickas.

Operatorius Mindaugas Daugėla.

Vilnius, 1998 m. vasario 11 d.

LCVA, VHS 0613-1, 13:45–18:38.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Vakaras Rašytojų klube, skirtas susitikimui su poetu Alfonsu Nyka-Niliūnu (Alfonsu Čipkumi).

Vakarą veda Rašytojų sąjungos pirmininkas Valentinas Sventickas. Poetas Eugenijus Ališanka klausia poeto Alfonso Nykos-Niliūno apie poezijos ir kritikos santykį.

Operatorius Mindaugas Daugėla.

Vilnius, 1998 m. vasario 11 d.

LCVA, VHS 0613-1, 13:45–29:29–32:42.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Valstybinės Jono Basanavičiaus premijos laureatai apdovanojimų įteikimo metu Vilniaus rotušėje.

Iš kairės sėdi: etnologas Jonas Trinkūnas, kraštotyrininkas Venantas Mačiekus, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatai: poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas (Alfonsas Čipkus), rašytojas, poetas Juozas Erlickas ir kompozitorius Anatolijus Šenderovas.

1998 m. vasario 13 d.

L. Dmuchovskajos nuotrauka.

LCVA, 0-113071.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas (Alfonsas Čipkus) lankosi Lietuvos vaizdo ir garso archyve.

Vilnius, 1998 m. vasario 18 d.

I. Gruodytės nuotrauka.

LCVA, 0-113190.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas (Alfonsas Čipkus) ir jo brolis Stasys Čipkus lankosi Lietuvos vaizdo ir garso archyve.

Vilnius, 1998 m. vasario 18 d.

I. Gruodytės nuotrauka.

LCVA, 0-113191.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas (Alfonsas Čipkus) (kairėje) ir jo brolis Stasys Čipkus lankosi Lietuvos vaizdo ir garso archyve.

Iš kairės pirma sėdi Garso ir videodokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Joana Ardžiūnienė, trečia – skyriaus vedėja Irena Remeikienė.

Vilnius, 1998 m. vasario 18 d.

I. Gruodytės nuotrauka.

LCVA, 0-113194.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas (Alfonsas Čipkus) Lietuvos vaizdo ir garso archyve apžiūri fotodokumentų parodą.

 Vilnius, 1998 m. vasario 18 d.

I. Gruodytės nuotrauka.

LCVA, 0-113197.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas (Alfonsas Čipkus) su broliu Stasiu Čipkumi vieši Lietuvos vaizdo ir garso archyve.

Su poetu ir jo broliu bendrauja Garso ir videodokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Joana Ardžiūnienė ir skyriaus vedėja Irena Remeikienė. Poetas pasakoja apie savo vaikystę.

Operatorius Mindaugas Daugėla.

Vilnius, 1998 m. vasario 18 d.

LCVA, VHS 0618-1, 04:15–08:02.

„RADAU PAVASARĮ SU VĖJU VAIKŠTANT PO NAMUS...“

Poetas Alfonsas Nyka-Niliūnas (Alfonsas Čipkus) su broliu Stasiu Čipkumi vieši Lietuvos vaizdo ir garso archyve.

Su poetu ir jo broliu bendrauja Garso ir videodokumentų skyriaus vyriausioji archyvistė Joana Ardžiūnienė ir skyriaus vedėja Irena Remeikienė. Poetas pasakoja apie savo vaikus ir kalba apie Lietuvos pilietybės klausimą.

Operatorius Mindaugas Daugėla.

Vilnius, 1998 m. vasario 18 d.

LCVA, VHS 0618-1, 01:00:39–01:05:13.

Lt En