Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

Prof. Kazimierui Antanavičiui – 80 (LVNA)

Prof. K. Antanavičiui - 80.

Prof. Kazimierui Antanavičiui – 80.

    Prof. Kazimieras Antanavičius – šviesios atminties Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Seimo narys, ekonomistas, mokslininkas, Valstybinės premijos laureatas, Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžiaus kavalierius, gerbiamas pedagogas ir mylimas šeimos narys.

    Prof. K. Antanavičius gimė ūkininkų šeimoje 1937 m. lapkričio 25 d. ir šiais metais  švęstų garbų 80 metų jubiliejų.

    Kazimierui Antanavičiui teko mokytis, gyventi ir dirbti neramiais laikais. Nekalbant apie tėvelių ištrėmimą į Sibirą, brolio bausmę kentėti lageryje, K. Antanavičius pats vos nebuvo išmestas iš Kauno politechnikos instituto, kur tuomet mokėsi.  Politechnikos instituto vadovybė, KGB reikalavimu, už išaiškintą antisovietinę veiklą, turėjo jį pašalinti  be teisės gauti studijų baigimo diplomą, bet galiausiai nuspręsta leisti baigti studijas. 1960 m. K. Antanavičius eksternu baigė Kauno politechnikos institutą su pagyrimu. Po mokslų įsiliejo į dirbančiųjų gretas statybų sferoje, bet netrukus – nuo 1964 metų - tęsė mokslus ir po metų sėkmingai baigė doktorantūrą (tų laikų terminais – aspirantūrą), tapo gerbiamu ekonomistu ir pedagogu, o 1977 m. apgynė ekonomikos mokslų daktaro disertaciją, vėliau laipsnis buvo nostrifikuotas į habilituoto ekonomikos daktaro laipsnį.

    Prof. K. Antanavičius, drąsiai įsijungė į Sąjūdžio veiklą, nepabijojęs negandų ir nelaimių savo paties sukurtai šeimai, tuo pat metu inicijavo Lietuvos socialdemokratų partijos atkūrimą, kelis metus buvo jos pirmininku. Prof.  K. Antanavičius buvo aktyvus Sąjūdžio dalyvis, rengė Sąjūdžio ekonomines programas ir joms vadovavo, ruošė įstatyminę Lietuvos ekonomikos reformos bazę. 1997 metais pasitraukęs iš politikos, pradėjo dėstyti Vytauto Didžiojo universitete, dirbo Lietuvos mokslų akademijoje.  

    Profesorius mylėjo ir gerbė savo studentus, skyrė jiems didelį dėmesį. Vienas iš jo pomirtinių norų, kad kuris nors sekėjas užbaigtų pradėtus jo darbus, kurie pasitarnautų Lietuvai ir šiandien.

LVNA kviečia prisiminti šį šviesų žmogų, vieną iš laisvės šauklių – signatarą prof. Kazimierą Antanavičių ir kartu paminėti jo 80-metį.

Prof. Kazimierui Antanavičiui – 80 (LVNA)

Apdovanojimai

Prof. Kazimieras Antanavičius per savo mokslo ir ilgo darbo metus yra pagerbtas ne vienu padėkos ar garbės raštu, kitais apdovanojimais.

Demonstruojami raštai saugomi LVNA, f. 26, ap. 1, b. 302.

Prof. Kazimierui Antanavičiui – 80 (LVNA)

Straipsniai

Keli iš daugelio prof. K. Antanavičiaus išspausdintų straipsnių.

Saugomi LVNA, f. 26, ap. 1, b. 261.

Prof. Kazimierui Antanavičiui – 80 (LVNA)

Šaržas

Prof. K. Antanavičiaus šaržas. Deputatų V. Čepaičio ir K. Antanavičiaus šaržai išspausdinti „Lietuvos ryte“ Nr. 157. 

Saugoma LVNA, f, 26, ap. 1, b.  487.

Prof. Kazimierui Antanavičiui – 80 (LVNA)

Iš studijų

Kauno Politechnikos instituto egzaminų komisijos  1965 m. birželio 11 d. protokolas kandidato K. Antanavičiaus anglų kalbos egzaminui įvertinti.

LVNA, f. 26, ap. 1, b. 7, l. 62.

Prof. Kazimierui Antanavičiui – 80 (LVNA)

Tarptautinis pripažinimas

Prof. Kazimieras Antanavičius yra gerbtinas specialistas ir už Lietuvos ribų.

Demonstruojamas pranešimų sąsiuvinys iš Aštuntojo tarptautinio industrinių statybų kongreso, vykusio 1988 metais Leipcige. Kongreso pranešimų sąsiuvinyje, tarp kitų žymių pranešėjų tekstų, išspausdintas ir  K. Antanavičiaus pranešimas rusų kalba. Šalia -  laiškas iš Leipcigo Technologijų kolegijos dėl Aštuntojo tarptautinio kongreso apie industrines statybas. Laiške rašoma apie to pačio kongreso pranešimų išleidimą. Laiškas parašytas mašinraščiu, vokiečių kalba.

LVNA, f. 26, ap. 1, b. 118.

Prof. Kazimierui Antanavičiui – 80 (LVNA)

Kvietimai

Kvietimai rašyti prof. K. Antanavičiaus ranka.

LVNA, f. 26, ap. 1, b. 7, l. 75-76.

Prof. Kazimierui Antanavičiui – 80 (LVNA)

Aukščiausios Tarybos deputatai Maskvoje

SSRS Aukščiausiosios Tarybos deputatai 1989 m. Maskvoje. Kazimieras Antanavičius ketvirtoje eilėje ketvirtas iš kairės. Šalia Romas Gudaitis, Sigitas Geda, trečioje eilėje Justinas Marcinkevičius, Julius Juzeliūnas, Nikolajus Medvedevas. LVNA, f. 10, ap. 1, b. 529, p. 23.
Lt En