Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

PRATARMĖ

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ

(GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE

Tvarkant sovietų saugumo iškeltas baudžiamąsias bylas, Lietuvos ypatingojo archyvo darbuotojų dėmesį patraukė ant vienos bylos viršelio užrašyta neįprastai skambanti pavardė. Pradžioje galvota, kad pavardė, kaip neretai pasitaiko sovietų saugumo dokumentuose, užrašyta neteisingai. Tačiau patyrinėjus byloje esančius dokumentus, pradėjo aiškėti neįtikėtina tarpukario Lietuvoje vykusi istorija, kuri dar labiau suintrigavo pavarčius kitus archyve saugomus dokumentus. Paaiškėjo, kad baudžiamoji byla pirmosios sovietų okupacijos metais buvo iškelta tarpukariu Lietuvoje dirbusiam prancūzų kalbininkui Žoržui Matorė (Georges Matoré). Jo gyvenimo Lietuvoje vingrybes iki galo išaiškinti padėjo kolegų iš Lietuvos centrinio valstybės archyvo surasti dokumentai.

Prancūzų kalbininkas, profesorius gimė 1908 m. rugpjūčio 8 d. Paryžiuje, studijavo Sorbonos universiteto Humanitariniame fakultete, Rytų kalbų institute. 1938 m. Prancūzijos užsienio reikalų ministerija Ž. Matorę, kaip prancūzų kalbos specialistą, atsiuntė dirbti į Lietuvą, kur Klaipėdos pedagoginiame ir Klaipėdos prekybos institutuose jis dėstė prancūzų kalbą. 1939 m. po Vokietijos įvykdytos Klaipėdos krašto okupacijos ir aneksijos, institutus perkėlus į Šiaulius, toliau juose dėstė. Palaikė ryšius su Lietuvoje gyvenusiais Prancūzijos piliečiais, lankydavosi Prancūzijos pasiuntinybėje Lietuvoje, aktyviai bendravo su lietuvių inteligentais. Per pirmąją sovietų okupaciją, gavęs Lietuvos SSR švietimo ministro Antano Venclovos rekomendaciją, papildomai įsidarbino prancūzų kalbos lektoriumi Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakultete.

1940 m. gruodžio 3 d. Ž. Matorė buvo suimtas Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Šiaulių apskrities skyriaus ir įkalintas Kaune. Su Lietuvoje gyvenusiais prancūzais ir Prancūzijos pasiuntinybės darbuotojais bendravusiam Ž. Matorė, sovietų saugumas pateikė grėsmingą, mirties bausme grėsusi kaltinimą „šnipinėjimas Prancūzijos naudai“.

Prasidėjus Vokietijos-SSRS karui, 1941 m. birželio 23 d. Ž. Matorė buvo išlaisvintas iš NKVD kalėjimo kartu su kitais politiniais kaliniais. Jis vėl įsidarbino lektoriumi Vilniaus universitete, trumpam buvo suimtas gestapo už žydų slėpimą. 1943 m. kovo mėn. drauge su žmona Joana Mačiukaitė-Matorė išvyko į Prancūziją.

1944–1947 m. Ž. Matorė dirbo prancūzų filologijos asistentu Sorbonos universitete. 1946 m. jam suteiktas filologijos mokslų daktaro laipsnis, 1947 m. – Bezansono (Besançon) universiteto profesoriaus pedagoginis vardas. 1951–1974 m. ėjo Sorbonos universiteto Prancūzų civilizacijos kursų direktorius ir prancūzų kalbos bei literatūros institutų vizitatoriaus pareigas.

Parašė kalbotyros ir literatūros tyrinėjimų veikalų, atsiminimus apie kalinimą sovietų kalėjimuose: 1975 m. – romaną „Antsnukis“ („La Muselière“), 1992 m. – atsiminimų knygą „Mano kalėjimai Lietuvoje“ („Mes prisons en Lituanie“).

Deja, šios Lietuvos skaitytojams aktualios, savo antrąja tėvyne Lietuvą laikiusio prancūzų profesoriaus knygos iki šiol nėra išleistos lietuvių kalba. O juk ir pats autorius savo bičiuliams lietuviams ne kartą yra sakęs, kad labai norėtų „lietuvišką vertimą išvysti“.

Gyvendamas Prancūzijoje, Ž. Matorė aktyviai dalyvavo visuomeninėje veikloje, iki gyvenimo pabaigos nenutraukė tarpukario metais užsimezgusių ryšių su Lietuva. 1990 m. su bendraminčiais įkūrė universitetų asociaciją „Už Lietuvos Nepriklausomybę“, buvo asociacijos „Laisvę baltams“ pirmininkas. Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. birželio 30 d. dekretu apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi. Mirė 1998 m. spalio 5 d.

Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Žoržo Matorės prašymas Klaipėdos krašto gubernatoriui išduoti leidimą gyventi ir dirbti Lietuvoje.

1938 m. lapkričio 10 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 1367, ap. 2, b. 4000, l. 37.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Žoržas Matorė.

Ne vėliau kaip 1936 m. liepos 6 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-10748, l. 44-1.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Žoržo Matorės Prancūzijos Respublikos užsienio pasas.

1936 m. liepos 6 d.

Originalas. Dokumentas prancūzų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-10748, l. 44-1.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Žoržo Matorės gyvenamosios vietos užsienyje deklaracijos kvitas, išduotas Prancūzijos pasiuntinybės Lietuvoje.

1938 m. spalio 31 d.

Originalas. Dokumentas prancūzų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-10748, l. 44-9.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Žoržo Matorės prašymas Lietuvos vidaus reikalų ministerijos Administracijos departamentui išduoti leidimą gyventi ir dirbti Lietuvoje.

1939 m. lapkričio 6 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 1367, ap. 2, b. 4000, l. 16.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Žoržas Matorė.

Ne vėliau kaip 1940 m. lapkričio 20 d.

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-762, ap. 2, b. 695, l. 410.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Vilniaus universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto prancūzų kalbos lektoriaus Žoržo Matorės asmens lapelio kadrams registruoti ištrauka.

1940 m. lapkričio 20 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-762, ap. 2, b. 695, l. 410.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Žoržo Matorės Šiaulių apygardos ligonių kasos nario liudijimas.

1940 m. sausio 20 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-10748, l. 44-3.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Žoržo Matorės Šiaulių apygardos ligonių kasos ligotumo kortelė.

[1940 m.]

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-10748, l. 44-4.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Žoržo Matorės Vilniaus universiteto bibliotekos kortelė.

1940 m. spalio 24 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-10748, l. 44-5.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Lietuvos vidaus reikalų ministerijos Valstybės saugumo departamento direktoriaus Augustino Povilaičio tardymo protokolo, sudaryto [1940–1941 m.] SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD), ištrauka apie Lietuvoje veikusius Prancūzijos žvalgybos agentus.

[1959 m. liepos 11 d.].

Dokumento nuorašas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 3377, ap. 55, b. 65, l. 173, 186.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Žoržo Matorės prašymas sovietų okupuotos Lietuvos vidaus reikalų ministerijos Administracijos departamentui išduoti užsienio pasą ir vizą bei leisti išvykti į Prancūziją.

1940 m. rugpjūčio 16 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 1367, ap. 2, b. 4000, l. 2.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Šiaulių apskrities skyriaus nutarimas suimti Žoržą Matorę įtarimų dėl bendradarbiavus su Prancūzijos žvalgyba.

1940 m. gruodžio 4 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-10748, l. 1–2.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Suimtojo Žoržo Matorės asmens kratos protokolas, sudarytas Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Šiaulių apskrities skyriaus.

1940 m. gruodžio 3 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-10748, l. 7.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Žoržas Matorė.

Ne vėliau kaip 1940 m. rugpjūčio 16 d.

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 1367, ap. 2, b. 4000, l. 2.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Žoržo Matorė baudžiamosios bylos, iškeltos Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Šiaulių apskrities skyriaus, viršelis.

Ne anksčiau kaip 1940 m. gruodžio 3 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-10748, viršelis.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Kaltinamojo Žoržo Matorės tardymo protokolas, sudarytas Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD).

1940 m. gruodžio 21 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-10748, l. 28–31.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Žoržas Matorė Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 1 Kaune.

Ne anksčiau kaip 1940 m. gruodžio 13 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-10748, SB, l. 11-1.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Žoržo Matorės pirštų antspaudai.

1940 m. gruodžio 13 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių ir rusų kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-10748, SB, l. 8.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) nutarimas pateikti Žoržui Matorei kaltinimą.

1940 m. gruodžio 21 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-10748, l. 37.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Suimtojo Žoržo Matorės tardymo protokolas, sudarytas Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD).

1940 m. gruodžio 30 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-10748, l. 36.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) 3 skyriaus 1 dalies viršininkas Aleksandras Slavinas.

[1940–1941 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 17449, ap. 1, b. 340, l. 35.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Šiaulių apskrities skyriaus nutarimas nutraukti Žoržo Matorės baudžiamąją bylą kol bus nustatyta jo buvimo vieta.

1947 m. rugsėjo 5 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-10748, l. 46.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Žoržo Matorės prašymas Vilniaus universiteto rektoriui išmokėti Humanitarinių mokslų fakulteto prancūzų kalbos lektoriaus atlyginimą už sovietų kalėjime praleistą laikotarpį.

1941 m. liepos 1 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-856, ap. 2, b. 1102, l. 35.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Pažymėjimas apie Žoržo Matorės kalinimą, išduotas Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo.

1941 m. rugpjūčio 13 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 656, ap. 4, b. 391, l. 59.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Vilniaus miesto savivaldybės vaikų darželio Nr. 7 vedėjos Joanos Mačiukaitės-Matorės, Žoržo Matorės žmonos, žinių lapas.

1942 m. spalio 15 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-643, ap. 1, b. 2477, l. 1-2.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Joanos Matorės, Žoržo Matorės žmonos, prašymas Vilniaus miesto burmistrui atleisti ją iš Vaikų darželio Nr. 7 vedėjos pareigų dėl išvykimo į Prancūziją.

1943 m. kovo 12 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-643, ap. 1, b. 2477, 5.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Žoržas Matorė (trečias iš kairės) ir jo žmona Joana Mačiukaitė-Matorė svečiuojasi pas Lietuvos diplomato Antano Liutkaus šeimą.

Prancūzija, Vilfranšas prie jūros (Villefranche-sur-Mer), vila „Amerika“. [1943 m.].

Antano Liutkaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 1-48712.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Žoržas Matorė ir jo žmona Joana Mačiukaitė-Matorė svečiuojasi pas Lietuvos diplomato Antano Liutkaus šeimą.

Iš kairės: 1. Žoržas Matorė, 3. Joana Mačiukaitė-Matorė, 4. Janina Mikulskytė-Liutkienė. Prancūzija, Vilfranšas prie jūros (Villefranche-sur-Mer), vila „Amerika“. 1948 m.

Antano Liutkaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 1-47986.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Žoržas Matorė ir jo žmona Joana Mačiukaitė-Matorė svečiuojasi pas Lietuvos diplomato Antano Liutkaus šeimą.

Iš kairės: 1. Žoržas Matorė, 2. Janina Mikulskytė-Liutkienė 3. Joana Mačiukaitė-Matorė. Prancūzija, Vilfranšo prie jūros (Villefranche-sur-Mer) apylinkės. 1948 m.

Antano Liutkaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, TSK-000316.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Profesorius Žoržas Matorė (dešinėje) ir pulkininkas Juozas Lanskoronskis (kairėje) prie diplomato ir rašytojo Jurgio Savickio kapo.

Prancūzija, Rokbriune (Roquebrune) kapinės. 1961 m.

Antano Liutkaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-50379.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Valstybės saugumo komiteto (KGB) prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos Tardymo skyriaus nutarimas nutraukti Žoržo Matorė baudžiamąją bylą.

1963 m. gruodžio 30 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-10748, l. 64–65.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Profesorius Žoržas Matorė (pirmoje eilėje iš kairės antras) svečiuojasi Lietuvių katalikų misijoje Paryžiuje.

Prancūzija, Paryžius. [1965 m.].

Antano Liutkaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 1-49099.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Žurnalisto Bronio Railos laiškas  Lietuvos pasiuntiniui Vašingtone Stasiui Antanui Bačkiui dėl Žoržo Matorės knygos vertimo į lietuvių kalbą ir leidybos.

1973 m. rugpjūčio 23 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 656, ap. 4, b. 391, l. 36.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Stepo Zobarsko, leidyklos „Mainland books“ (JAV) prezidento, raštas Lietuvos pasiuntiniui Vašingtone Stasiui Antanui Bačkiui dėl profesoriaus Žoržo Matorės knygos vertimo į lietuvių kalbą ir leidybos.

1976 m. balandžio 9 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 656, ap. 4, b. 391, l. 54.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Žoržas Matorė.

Ne vėliau kaip 1998 m. spalio 5 d.

Nuotrauka.

Skelbta: https://www.babelio.com/auteur/Georges-Matore/310490

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Žoržo Matorės (knygos „Antsnukis“ („La Muselière“) viršelis.

PRANCŪZŲ KALBININKAS ŽORŽAS MATORĖ (GEORGES MATORÉ) LIETUVOS ISTORIJOS VERPETUOSE (LYA)

Žoržo Matorės knygos „Mano kalėjimai Lietuvoje“ („Mes Prisons En Lituanie“) viršelis.

Lt En