Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Aušros Vartų gatvės remontas prieš popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą į Lietuvą.

1993 m. birželio–rugpjūčio mėn.

Aleksandro Kairio nuotrauka.

LCVA, 0-108599.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Katedros aikštės remontas prieš popiežiaus Jono Pauliaus II vizitą į Lietuvą.

1993 m. liepos mėn.

Romualdo Jurgaičio nuotrauka.

LCVA, 0-106819.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežiaus Jono Pauliaus II sutikimas Vilniaus oro uoste.

1993 m. rugsėjo 4 d.

Larisos Dmuchovskajos nuotrauka.

LCVA, 0-102379.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežiaus Jono Pauliaus II sutikimas Vilniaus oro uoste.

Popiežių sutinka: Lietuvos Respublikos prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas (pirmas iš kairės), kardinolas Vincentas Sladkevičius (viduryje), už jo – užsienio reikalų ministras Povilas Gylys.

1993 m. rugsėjo 4 d.

Pauliaus Lileikio nuotrauka.

LCVA, 0-129148.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežiaus Jono Pauliaus II lėktuvas nusileidžia Vilniaus oro uoste.

1993 m. rugsėjo 4 d.

Pauliaus Lileikio nuotrauka.

LCVA, 0-129153.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II išlipa iš lėktuvo.

Vilnius, 1993 m. rugsėjo 4 d.

Pauliaus Lileikio nuotrauka.

LCVA, 0-129154.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II bučiuoja Lietuvos žemę.

Dešinėje stovi Lietuvos Respublikos prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas (trečias iš dešinės) ir užsienio reikalų ministras Povilas Gilys (pirmas iš dešinės).

Vilnius, 1993 m. rugsėjo 4 d.

Pauliaus Lileikio nuotrauka.

LCVA, 0-129161.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežiaus Jono Pauliaus II sutikimas Vilniaus oro uoste.

Popiežiaus kairėje – Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis, dešinėje –  Vatikano valstybės sekretorius, kardinolas Andželas Sodanas. Už jų – kardinolas Vincentas Sladkevičius.

1993 m. rugsėjo 4 d.

Larisos Dmuchovskajos nuotrauka.

LCVA, 0-102392.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II Vilniaus oro uoste.

1993 m. rugsėjo 4 d.

Larisos Dmuchovskajos nuotrauka.

LCVA, 0-102393.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Į Lietuvą atvykusį popiežių Joną Paulių II sveikina Lietuvos Respublikos prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas.

Vilnius, 1993 m. rugsėjo 4 d.

Pauliaus Lileikio nuotrauka.

LCVA, 0-129166.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežių Joną Paulių II Vilniaus oro uoste lydi Lietuvos Respublikos prezidentas Algirdas Mykolas Brazauskas. Už jų – Garbės sargybos kuopos rikiuotės kariai.

1993 m. rugsėjo 4 d.

Pauliaus Lileikio nuotrauka.

LCVA, 0-129179.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Žmonės prie Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos laukia atvykstant popiežiaus Jono Pauliaus II.

1993 m. rugsėjo 4 d.

Larisos Dmuchovskajos nuotrauka.

LCVA, 0-102398.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Žmonės prie Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos laukia atvykstant popiežiaus Jono Pauliaus II.

1993 m. rugsėjo 4 d.

Larisos Dmuchovskajos nuotrauka.

LCVA, 0-102399.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II susitikime su katalikų dvasininkais Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje.

Kairėje sėdi  Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis.

1993 m. rugsėjo 4 d.

Pauliaus Lileikio nuotrauka.

LCVA, 0-129183.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II susitikime su katalikų dvasininkais Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje.

1993 m. rugsėjo 4 d.

Pauliaus Lileikio nuotrauka.

LCVA, 0-129185.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II susitikime su katalikų dvasininkais Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje.

1993 m. rugsėjo 4 d.

Pauliaus Lileikio nuotrauka.

LCVA, 0-129192.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II susitikime su katalikų dvasininkais Vilniaus Šv. vyskupo Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedroje bazilikoje.

Kairėje stovi  Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis.

1993 m. rugsėjo 4 d.

Pauliaus Lileikio nuotrauka.

LCVA, 0-129204.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II Antakalnio kapinėse lanko Sausio 13-osios ir Medininkų aukų kapus.

Vilnius, 1993 m. rugsėjo 5 d.

Pauliaus Lileikio nuotrauka.

LCVA, 0-129239.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II Antakalnio kapinėse lanko Sausio 13-osios ir Medininkų aukų kapus.

Vilnius, 1993 m. rugsėjo 5 d.

Gedimino Svitojaus nuotrauka.

LVNA, f. 76, ap. 1, b. 266, l. 20.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II Antakalnio kapinėse lanko Sausio 13-osios ir Medininkų aukų kapus.

Vilnius, 1993 m. rugsėjo 5 d.

Pauliaus Lileikio nuotrauka.

LCVA, 0-129227.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Vienintelis likęs gyvas Medininkų žudynių liudininkas Tomas Šernas popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymo Antakalnio kapinėse metu.

Vilnius, 1993 m. rugsėjo 5 d.

Pauliaus Lileikio nuotrauka.

LCVA, 0-129232.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II aukoja šv. Mišias Vilniaus Vingio parko estradoje.

1993 m. rugsėjo 5 d.

Larisos Dmuchovskajos nuotrauka.

LCVA, 0-102402.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežiaus Jono Pauliaus II aukojamų Šv. Mišių dalyviai Vilniaus Vingio parko estradoje.

1993 m. rugsėjo 5 d.

Larisos Dmuchovskajos nuotrauka.

LCVA, 0-102411.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II aukoja šv. Mišias Vilniaus Vingio parko estradoje.

1993 m. rugsėjo 5 d.

Larisos Dmuchovskajos nuotrauka.

LCVA, 0-102414.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II aukoja šv. Mišias Vilniaus Vingio parko estradoje.

1993 m. rugsėjo 5 d.

LVNA, f. 76 ap. 1 b. 266, l. 15.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II aukoja šv. Mišias Vilniaus Vingio parko estradoje.

1993 m. rugsėjo 5 d.

Pauliaus Lileikio nuotrauka.

LCVA, 0-129251.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II aukoja šv. Mišias Vilniaus Vingio parko estradoje.

1993 m. rugsėjo 5 d.

Raimundo Šuikos nuotrauka.

LCVA, 0-119485.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Žmonės sveikina popiežių Joną Paulių II Vilniaus Vingio parke.

1993 m. rugsėjo 5 d.

Larisos Dmuchovskajos nuotrauka.

LCVA, 0-102422.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Žmonės popiežiaus Jono Pauliaus II aukojamų šv. Mišių Vilniaus Vingio parke metu.

 1993 m. rugsėjo 5 d.

V. Juraičio nuotrauka.

LCVA, P-36768.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Mergaitės neša Švč. Mergelės Marijos ir popiežiaus Jono Pauliaus II paveikslus procesijoje prie Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos.

1993 m. rugsėjo [4–5] d.

Algimanto Žižiūno nuotrauka.

LVNA, f. 76, ap. 1, b. 266, l. 10.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II papamobilyje vizito Lietuvoje metu.

1993 m. rugsėjo [4–5] d.

Algirdo Sabaliausko nuotrauka.

LVNA, f. 76, ap. 1, b. 266, l. 17.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II Vilniaus universiteto Didžiajame kieme prie Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčios susitikimo su kultūros ir mokslo darbuotojais metu.

1993 m. rugsėjo 5 d.

Larisos Dmuchovskajos nuotrauka.

LCVA, 0-102425.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje.

1993 m. rugsėjo 5 d.

Raimundo Kuginio nuotrauka.

LVNA, f. 76, ap. 1, b. 266, l. 5.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Pasibaigus susitikimui su kultūros ir mokslo darbuotojais popiežius Jonas Paulius II išvyksta papamobiliu.

1993 m. rugsėjo 5 d.

Larisos Dmuchovskajos nuotrauka.

LCVA, 0-102428.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Žmonės sveikina į Vilnių atvykusį popiežių Joną Paulių II.

1993 m. rugsėjo 5 d.

Larisos Dmuchovskajos nuotrauka.

LCVA, 0-102431.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Žmonės sveikina į Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčią (Vilniaus Dominikonų bažnyčia) vykstantį popiežių Joną Paulių II.

1993 m. rugsėjo 5 d.

Larisos Dmuchovskajos nuotrauka.

LCVA, 0-102432.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Vaikai prie Vilniaus Šventosios Dvasios bažnyčios (Vilniaus Dominikonų bažnyčia) popiežiaus Jono Pauliaus II vizito metu.

1993 m. rugsėjo 5 d.

Larisos Dmuchovskajos nuotrauka.

LCVA, 0-102435.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II sutinkamas Kaune.

1993 m. rugsėjo 6 d.

Vlado Ščiavinsko nuotrauka.

LCVA, 0-106609.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Žmonės sutinka Joną Paulių II Kauno Santakos parke.

1993 m. rugsėjo 6 d.

Jono Staselio nuotrauka.

LCVA, 0-107147.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Žmonės sutinka Joną Paulių II Kauno Santakos parke.

1993 m. rugsėjo 6 d.

Jono Staselio nuotrauka.

LCVA, 0-107146.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II Kauno Santakos parke.

1993 m. rugsėjo 6 d.

Jono Staselio nuotrauka.

LCVA, 0-107145.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II Kauno Santakos parke.

1993 m. rugsėjo 6 d.

Raimundo Šuikos nuotrauka.

LCVA, 0-119494.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežiaus Jono Pauliaus II susitikimas su jaunimu Kauno Dariaus ir Girėno sporto centro stadione.

1993 m. rugsėjo 6 d.

Raimundo Šuikos nuotrauka.

LCVA, 0-119491.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežiaus Jono Pauliaus II susitikimas su jaunimu Kauno Dariaus ir Girėno sporto centro stadione.

1993 m. rugsėjo 6 d.

Raimundo Šuikos nuotrauka.

LCVA, 0-119493.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II atvyksta aukoti šv. Mišių prie Kryžių kalno.

Šiaulių r., 1993 m. rugsėjo 7 d.

Larisos Dmuchovskajos nuotrauka.

LCVA, 0-102437.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II atvyksta aukoti šv. Mišių prie Kryžių kalno.

Šiaulių r., 1993 m. rugsėjo 7 d.

Jono Staselio nuotrauka.

LCVA, 0-107149.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II sveikinasi su žmonėmis prie Kryžių kalno.

Šiaulių r., 1993 m. rugsėjo 7 d.

Larisos Dmuchovskajos nuotrauka.

LCVA, 0-102443.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II, Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis ir kardinolas Vincentas Sladkevičius sveikinasi su žmonėmis prie Kryžių kalno.

Šiaulių r., 1993 m. rugsėjo 7 d.

Larisos Dmuchovskajos nuotrauka.

LCVA, 0-102463.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Žmonės popiežiaus Jono Pauliaus II aukojamų šv. Mišių Kryžių kalne metu.

Šiaulių r., 1993 m. rugsėjo 7 d.

Larisos Dmuchovskajos nuotrauka.

LCVA, 0-102460.

 

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II aukoja šv. Mišias Kryžių kalne.

Šiaulių r., 1993 m. rugsėjo 7 d.

Larisos Dmuchovskajos nuotrauka.

LCVA, 0-102453.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II aukoja šv. Mišias Kryžių kalne.

Šiaulių r., 1993 m. rugsėjo 7 d.

Larisos Dmuchovskajos nuotrauka.

LCVA, 0-102454.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Įvairių religijų dvasininkai popiežiaus Jono Pauliaus II aukojamų šv. Mišių Kryžių kalne metu.

Šiaulių r., 1993 m. rugsėjo 7 d.

Larisos Dmuchovskajos nuotrauka.

LCVA, 0-102455.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II aukoja šv. Mišias Kryžių kalne.

Šiaulių r., 1993 m. rugsėjo 7 d.

Jono Staselio nuotrauka.

LCVA, 0-107148.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Lydimas vyskupų popiežius Jonas Paulius II lanko Kryžių kalną.

Šiaulių r., 1993 m. rugsėjo 7 d.

Larisos Dmuchovskajos nuotrauka.

LCVA, 0-102440.

„POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II VIZITĄ LIETUVOJE PRISIMENANT“ (LCVA)

Popiežius Jonas Paulius II lanko Kryžių kalną.

Šiaulių r., 1993 m. rugsėjo 7 d.

Pauliaus Lileikio nuotrauka.

LCVA, 0-129271.

Lt En