Parodos
Albumai
Paroda „Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990-1992 metais“

Šiaulių miesto LDT pirmosios sesijos, įvykusios 1990-04-04, pareiškimas dėl LR Aukščiausiosios tarybos ir vyriausybės pripažinimo

ŠRVA, f. 1622, ap. 10, b. 1, l. 19

Paroda „Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990-1992 metais“

Šiaulių miesto LDT 1990-04-04 sprendimas Nr. 1 dėl mandatų, etikos ir santykių su rinkėjais komisijos sudarymo. Šiaulių miesto LDT 1990-04-11 sprendimu Nr. 12 šios komisijos pavadinimas buvo pakeistas į Mandatų ir etikos komisiją

ŠRVA, f. 1622,  ap. 10, b. 1, l. 3, 31

Paroda „Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990-1992 metais“

Šiaulių miesto LDT 1990 -04-04 sprendimu Nr. 3 buvo patvirtintas Šiaulių miesto LDT reglamentas , Šiaulių miesto liaudies deputatų tarybos pirmininku išrinktas Jonas Tručinskas

ŠRVA, f. 1622, ap. 10, b. 1, l. 8, 15.

Paroda „Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990-1992 metais“

Valdžių perdavimas. Šiaulių miesto tarybos pirmininkas J. Tručinskas, Vykdomojo komiteto pirmininkas P. Morkūnas

Iš asmeninio J. Tručinsko nuotraukų archyvo.

Paroda „Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990-1992 metais“

Jono Tručinsko, Šiaulių miesto LDT pirmininko, pažymėjimas

Iš asmeninio J. Tručinsko nuotraukų archyvo.

Paroda „Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990-1992 metais“

Šiaulių miesto LDT 1990-04-18 sprendimas Nr. 15 dėl valdžios ir valdymo organų Šiaulių mieste

ŠRVA, f. 1622, ap. 10, b. 1, l. 40

Paroda „Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990-1992 metais“

Šiaulių miesto LDT 1990-04-18 sprendimas Nr. 18 dėl Šiaulių miesto mero, Kazimiero Šavinio, išrinkimo

ŠRVA, f. 1622, ap. 10, b. 1, l. 39.

Paroda „Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990-1992 metais“

Naujai išrinktas Šiaulių miesto meras Kazimieras Šavinis

Iš asmeninio J. Tručinsko nuotraukų archyvo.

Paroda „Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990-1992 metais“

Šiaulių miesto tarybos 1990-05-21 sprendimas Nr.25 dėl miesto valdybos principinės struktūros

ŠRVA, f. 1622, ap. 10, b. 1, l. 72.

Paroda „Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990-1992 metais“

Šiaulių miesto LDT 1990-04-11 sprendimu Nr. 9 sudarytos septynios Šiaulių miesto LDT nuolatinės komisijos, išrinkti nuolatinių komisijų pirmininkai.

ŠRVA, f. 1622,  ap. 10, b. 1, l. 28.

Lt En