Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

Mykolas Brenšteinas – plačių interesų tyrinėtojas (LVIA)

Keletas Mykolo Brenšteino biografijos faktų

Mykolas Aleksandras Eustachijus Brenšteinas gimė 1874 m. rugsėjo 20 d. Telšiuose. Jo šeima kildinosi iš XVIII a. pradžios išeivių iš Švedijos. Tėvas Konstantinas buvo leibgvardijos dragūnų pulkininkas, motina – žemaičių bajoraitė Melanija Marčevskaitė. Anksti netekęs motinos, jis augo lenkiškoje aplinkoje, mokėsi Telšių, vėliau Vilniaus realinėje gimnazijose. Nuo vaikystės buvo silpnos sveikatos (sirgo džiova), tad turėjo nutraukti vidurinį mokslą, gydėsi Zakopanėje (Lenkija).

Mykolas Brenšteinas – plačių interesų tyrinėtojas (LVIA)

Mykolo Brenšteino paso nuotraukos pozityvas (padarytas iš nuotraukos negatyvo, esančio asmens kortelėje).

Vilniaus žurnalistas Rapolas Mackonis (1900–1982) atsiminimuose trumpai aprašo M. Brenšteino išvaizdą: „...buvo žemo ūgio, laibutis, veidas beveik moteriškas, vietoj barzdos ir ūsų keletas retų gyvaplaukių. Netgi balso tembras nebuvo vyriškas.“

Nuotraukos pozityvas

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 641, ap. 2, b. 18, l. 11

Mykolas Brenšteinas – plačių interesų tyrinėtojas (LVIA)

Mykolo Aleksandro Eustachijaus Brenšteino gimimo akto įrašas, registruotas Telšių Romos katalikų bažnyčioje 1874 m. rugsėjo 20 d.

Rankraštis, rusų kalba

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 669, ap. 16, b. 28, l. 225, §147

Mykolas Brenšteinas – plačių interesų tyrinėtojas (LVIA)

Mykolo Brenšteino paso kortelė ir Vilniaus miesto policijos komendatūros išduota pažyma pasui gauti. Išduota 1916 m.

Spaudinys, rankraštis, nuotraukos negatyvas, vokiečių kalba

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 641, ap. 2, b. 18, l. 10–11 v.

Mykolas Brenšteinas – plačių interesų tyrinėtojas (LVIA)

Pirmosios rajoninės smulkiosios pramonės ir liaudies dirbinių parodos Vilniuje, vykusios 1913 m., skelbimas. Joje dalyvavo Mykolas Brenšteinas su žmona Jadvyga.

Spaudinys, rusų, lenkų, lietuvių, baltarusių kalbomis

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1135, ap. 6, b. 163, l. 34

Mykolas Brenšteinas – plačių interesų tyrinėtojas (LVIA)

Mykolo Brenšteino ir jo žmonos Jadvygos vardiniai bilietai į Pirmąją rajoninę smulkiosios pramonės ir liaudies dirbinių parodą

Spaudinys, rankraštis, rusų kalba, 1913 m.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1135, ap. 6, b. 163, l. 20–21

Mykolas Brenšteinas – plačių interesų tyrinėtojas (LVIA)

Pirmosios rajoninės smulkiosios pramonės ir liaudies dirbinių parodos Vilniuje komitetas, 1913 m. Viduryje komiteto prezidentė Paulina Kończanka, šalia Mykolas Brenšteinas.

Iškarpa iš žurnalo „Świat“ Nr. 39

Laikraštis, lenkų kalba, 1913 m. rugsėjo 27 d.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1135, ap. 6, b. 163, l. 74 v.

Mykolas Brenšteinas – plačių interesų tyrinėtojas (LVIA)

Diplomas Mykolui Brenšteinui ir jo žmonai Jadvygai už savo etnografinės kolekcijos pristatymą Pirmosios rajoninės smulkiosios pramonės ir liaudies dirbinių parodoje

Spaudinys, piešinys, rankraštis, rusų kalba, 1913 m. spalio 31 d.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1135, ap. 6, b. 164, l. 1

Mykolas Brenšteinas – plačių interesų tyrinėtojas (LVIA)

Mykolo Brenšteino ekslibrisas

M. Brenšteinas turėjo didelį knygos ženklų rinkinį, taip pat gausią biblioteką. Knygos ženklų kolekcijos likimas nežinomas.

Spaudinys, 1928 m.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1135, ap. 6, b. 75, l. 5, f. 1135, ap. 6, b. 185

Mykolas Brenšteinas – plačių interesų tyrinėtojas (LVIA)

Vilniaus universiteto viešosios bibliotekos skaitytojo kortelė, išduota Mykolui Brenšteinui

Spaudinys su Mykolo Brenšteino parašu, 1924 m. rugsėjo 25 d.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1135, ap. 6, b. 115, l. 65–65 v.

Mykolas Brenšteinas – plačių interesų tyrinėtojas (LVIA)

Mykolo Eustachijaus Aleksandro Brenšteino mirties akto įrašas, registruotas Vilniaus Šv. Jokūbo Romos katalikų bažnyčioje 1938 m. kovo 29 d.

Rankraštis, lenkų kalba

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 604, ap. 20, b. 429, l. 151, §74

Mykolas Brenšteinas – plačių interesų tyrinėtojas (LVIA)

Pranešimas apie Mykolo Brenšteino mirtį

„1938 m. kovo 29 d. po ilgų ir sunkių kančių, priėmęs Švč. Sakramentą mirė Stepono Batoro universiteto humanitarinių mokslų daktaras, universiteto bibliotekos ir Mokslo bičiulių draugijos muziejaus vedėjas, Atgimusios Lenkijos ordino kavalierius Mykolas Brenšteinas. Palaikų išlydėjimas iš Montvilos skg. 13 (dabar J. Savickio g.) įvyks  kovo 31 d. (ketvirtadienį) 17 val. į  Šv. Jonų  bažnyčią. Gedulingos mišios vyks balandžio 1 d. (penktadienį) 9 val., po jų velionio kūnas bus palaidotas Bernardinų kapinėse. Apie skaudžią netektį praneša žmona ir šeima“.

Spaudinys, lenkų kalba

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1135, ap. 6, b. 110, l. 10

Mykolas Brenšteinas – plačių interesų tyrinėtojas (LVIA)

Mykolo Brenšteino amžino poilsio vieta Bernardinų kapinėse

Fotografija, 2021 m.

Lt En