Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

PRATARMĖ

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS

Garsios Lietuvos didikų giminės atstovas Konstantinas Radvila gimė 1873 m. spalio 3 d. Taujėnuose (Vilkmergės apskritis). Radvilų Nesvyžiaus-Olykos linijos Šidloveco-Polonečkos šakos palikuonio, herbo „Trimitai“ (lenkiškai „Trąby“) turėtojo, pilnas vardas buvo Konstantinas Mikalojus Motiejus Cezaris Stanislovas Marijonas Liudvikas Radvila, tačiau dokumentuose jis dažniausiai pasirašinėdavo Konstantu Radzivillu.

Jaunasis kunigaikštis mokėsi Rygos realinėje mokykloje, ten pat baigė ir politechnikos institutą, vėliau Vokietijoje studijavo miškininkystę. 1904 m. mirus tėvui – kunigaikščiui Karoliui Vilhelmui Radvilai – grįžo į Taujėnus. 1912 m. susituokė su Jadvyga Holinska (1888–1925), su ja susilaukė trijų vaikų: Konstantino (1913–1989), Sofijos (1915–2003) ir Marijos (g. 1921 m.).     

K. Radvila buvo aistringas medžiotojas, Taujėnų dvare laikė apie 70 medžioklinių šunų pulką, turėjo brangių medžioklės ginklų ir trofėjų kolekciją. Kunigaikštis garsėjo didele fizine jėga, todėl vietos gyventojų buvo pramintas „geležiniu“. Pasak amžininkų, K. Radvila laikėsi senųjų aristokratų tradicijų, jo dvaro rūmų slenkstį galėjo peržengti tik kilmingi ir gerbiami asmenys. Jis dažnai sulaukdavo garbingų svečių iš Lenkijos, Prancūzijos, Anglijos, kitų šalių, rūmuose vykdavo prašmatnios puotos. Dvare dažnai lankydavosi Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona, kuris netoliese, už 15 km esančiame Užugiryje turėjo dvarą. Taujėnų dvare buvo įrengtas gėrimų sandėlis, kurio daugelis gėrimų, buvusio liokajaus liudijimu, buvo atvežti iš Prancūzijos bei kitų užsienio šalių ir vienas butelis neretai kainavo „beveik tiek, kiek karvė“. Pats kunigaikštis dažnai vykdavo puotauti į Lenkiją, iš kur sugrįždavo, praūžęs visus pinigus.

Kunigaikštis K. Radvila garsėjo ekscentrišku, kartais griežtu ir net žiauriu elgesiu. Jis pats prižiūrėdavo savo valdose dirbusius darbininkus, supykdavo dėl menkniekių, ir jeigu darbininkas neįtikdavo – nevengdavo pasityčioti, o kartais ir sumušdavo. Sovietų saugumo tardytojų apklaustas Taujėnų dvaro ekonomas Vladas Trušlys tvirtino, kad kunigaikštis samdytiems darbininkams dažnai nesumokėdavo sutarto atlyginimo, o šie bijodavo kreiptis į teismą, nes matydavo, kad dvaro šeimininkas artimai bendrauja net su Lietuvos Prezidentu. Vietos gyventojams buvo griežtai draudžiama be leidimo vaikščioti dvaro teritorijoje, kunigaikščiui priklausiusiose žemėse ir miškuose pjauti medžius, grybauti, uogauti ar net tiesiog be leidimo vaikščioti. Ypatingai griežtas jis buvo brakonieriams. Pagautas brakonierius pats turėdavo išsirinkti bizūną, kuriuo vėliau būdavo nuplakamas. Ilgamečio Taujėnų dvaro tarnautojo Vytauto Pūko liudijimu, kartą viena kaimiečių šeima išvažiavo rogėmis pasirinkti į mišką žabų ir sutiko kunigaikštį. Jis nieko jiems nedarė, tačiau pamatęs, kad žmonės po rogėmis slepia šunį, išsitraukė pistoletą ir jį nušovė. Nekentė K. Radvila ir svetimų kačių, jei tik pamatydavo į dvarą atklydusią, iškart griebdavo pistoletą. Neva katės pjaudavo parko paukščius.

Pirmaisiais Lietuvos nepriklausomybės metais vykdyta Žemės reforma skaudžiai palietė 7854 dešimtines (daugiau kaip 8 tūkst. ha) žemės valdžiusį K. Radvilą. 1918–1922 m. valstybė nusavino didelę dalį jam priklausiusių žemių. Kunigaikščiui buvo paliktas tik Taujėnų dvaras ir 80 ha žemės. Tačiau pasikeitusios sąlygos ir sumažėjusios pajamos neprivertė K. Radvilos atsisakyti jam įprasto prabangaus gyvenimo ir su tuo susijusių didelių išlaidų. Nesugebėdamas tinkamai vesti ūkio, išlaidusis kunigaikštis pamažu Žemės ūkio bankui įsiskolino didelę pinigų sumą. Nors K. Radvila labai stengėsi rasti kreditorius ir bankui grąžinti skolą, tačiau 1940 m. Taujėnų dvaras buvo parduotas iš varžytinių.

Sovietų Sąjungai okupavus Lietuvą, kunigaikštis K. Radvila sovietų saugumo buvo suimtas ir įkalintas Kauno sunkiųjų darbų kalėjime. Sovietų valdžiai „socialiai svetimas“ ir net „socialiai pavojingas“ garbingos didikų giminės atstovas buvo apkaltintas dalyvavimu kuriant Lietuvos kariuomenę, materialinės pagalbos teikimu besikuriančios Lietuvos Vyriausybei, „darbininkų ir neturtingų valstiečių eksploatavimu“.

Enkavedistams pro akis nepraslydo faktas, kad 1928 m. švenčiant Lietuvos kariuomenės įsikūrimo dešimtmetį, kunigaikštis K. Radvila „už nuopelnus Lietuvos kariuomenei jos kūrimosi pradžioje“ buvo apdovanotas 2-ojo laipsnio Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu.

Ypatingojo pasitarimo prie SSRS NKVD 1941 m. kovo 1 d. nutarimu K. Radvila „kaip socialiai pavojingas elementas“ 5 metams buvo ištremtas į Uzbekijos SSR. Tremtis tapo nepakeliama našta garbaus amžiaus, nusilpusios sveikatos kunigaikščiui. Jis mirė apie 1945 m. Tiksli mirties data ir mirties aplinkybės nežinomos.  Jo sūnus Konstantinas ir duktė Sofija išvažiavo į užsienį, ten taip pat pasitraukė kartu su K. Radvila gyvenusi jo sesuo Taida Radvilaitė (1882–1971). Lietuvoje liko tik jauniausioji K. Radvilos duktė Marija, tačiau duomenų apie jos gyvenimą sovietų okupuotoje Lietuvoje beveik nėra.

Parengė Lietuvos ypatingojo archyvo VRM dokumentų skyriaus vedėjas Povilas Girdenis

Panaudota literatūra

ŽUKAUSKIENĖ, Gražina. Taujėnai. Skiriama Taujėnų miestelio 410 jubiliejui. Valdo leidykla, 2005.

TAMOŠIŪNAS, Mindaugas. Konstantinas Radvila – paskutinysis žymiosios giminės atstovas, valdęs dvarą Lietuvoje, Benardinai.lt, 2014-08-18, prieiga internetu: https://www.bernardinai.lt/2014-08-18-konstantinas-radvila-paskutinysis-zymiosios-gimines-atstovas-valdes-dvara-lietuvoje/

KIRKIENĖ, Genutė. Radvilų likimas XIX–XX a, prieiga internetu: http://www.mdl.projektas.vu.lt/wp-content/uploads/2013/03/gk-radvil2.pdf

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Kunigaikščių Radvilų herbas „Trimitai“ (lenk. „Trąby“).

Skelbta: Zbigniew Leszczyc „Herby szlachty polskiej: faksymile pirwodruku“ (Wrocław, 1995), tablica Nr. 80.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Kunigaikščių Radvilų giminės genealoginio medžio fragmentas.

[1829 m.]

Originalas. Dokumentas prancūzų kalba.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1280, ap. 1, b. 130, l. 1.

Dokumentas pripažintas pasaulinės reikšmės dokumentinio paveldo objektu ir 2009 m. įtrauktas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ tarptautinį registrą kaip komplekso „Radvilų archyvas ir Nesvyžiaus bibliotekos kolekcija“ sudėtinė dalis.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Nesvyžiaus kunigaikščių Radvilų rūmų bibliotekos ex libris.

Dailininkas Hiršas Leibovičius. [1758 m.]

Spaudinys, graviūra. Užrašas lotynų kalba.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1280, ap. 1, b. 270, l. 1.

Dokumentas pripažintas pasaulinės reikšmės dokumentinio paveldo objektu ir 2009 m. įtrauktas į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ tarptautinį registrą kaip komplekso „Radvilų archyvas ir Nesvyžiaus bibliotekos kolekcija“ sudėtinė dalis.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Konstantino Mikalojaus Motiejaus Cezario Stanislovo Marijono Liudviko Radvilos krikšto akto įrašas Taujėnų Romos katalikų bažnyčios krikšto metrikų aktų įrašų knygoje.

1873 m. spalio 18 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 669, ap. 10, b. 25, l. 90v, §121.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Medžiotojai Vaitkuškio dvaro valdose.

Trečias iš kairės – kunigaikštis Konstantinas Radvila. Vilkmergės apskritis. 1899 m. lapkričio 19 d.

Stanislovo Kosakovskio nuotrauka.

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Ta 5223, p. 5, fot. 6 (2607).

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Kunigaikščio Konstantino Radvilos medžiokliniai šunys, pristatyti žemės ūkio parodoje Panevėžyje.

1901 m. gegužės mėn.

Nuotrauka skelbta žurnale „Lowiec Polski“ („Lenkijos medžiotojas"), 1901 m. Nr. 13.

Didžiosios Lenkijos skaitmeninių vaizdų biblioteka (Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa).

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/81673/edition/96249/content

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Žurnalo „Lowiec Polski“ („Lenkijos medžiotojas") 1901 m. Nr. 13 viršelis.

Didžiosios Lenkijos skaitmeninių vaizdų biblioteka (Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa).

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/81673/edition/96249/content

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Kunigaikščio Konstantino Radvilos medžioklės trofėjų kolekcija, pristatyta žemės ūkio parodoje Panevėžyje.

1901 m. gegužės mėn.

Nuotrauka skelbta žurnale „Lowiec Polski“ („Lenkijos medžiotojas"), 1901 m. Nr. 13.

Didžiosios Lenkijos skaitmeninių vaizdų biblioteka (Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa).

https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/81674/edition/96250/content

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Lietuvos šaulių sąjungos Taujėnų kuopos narių pranešimas Ukmergės apskrities viršininkui dėl kunigaikščio Konstantino Radvilos kaltinimų neteisėtu sulaikymu ir pinigų pasisavinimu.

1919 m. spalio 31 d.

Nuorašas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 384, ap. 3, b. 46, l. 5.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Kunigaikščio Konstantino Radvilos skundas Lietuvos Prezidentui Antanui Smetonai dėl neteisėto sulaikymo ir įvykių ištyrimo.

1919 m. lapkričio 9 d.

Nuorašas, vertimas iš lenkų kalbos.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 384, ap. 3, b. 46, l. 14.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Lietuvos Prezidento Antano Smetonos raštas Lietuvos krašto apsaugos ministrui dėl įvykių Taujėnuose ištyrimo.

1919 m. lapkričio 12 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 384, ap. 3, b. 46, l. 8.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Ukmergės apskrities viršininko raštas Lietuvos šaulių sąjungos centro valdybai dėl kunigaikščio Konstantino Radvilos kaltinimų.

1919 m. lapkričio 19 d.

Nuorašas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 384, ap. 3, b. 46, l. 61–62.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Kunigaikštis Konstantinas Radvila (dešinėje) ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona Taujėnų dvare.

[1938 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-40589.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Kunigaikščio Konstantino Radvilos prašymas Lietuvos finansų ministrui suteikti kompensaciją už nusavintą nekilnojamąjį turtą.

1926 m. vasario 2 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 475, l. 267.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro Prancūzijoje Petro Klimo telegrama Lietuvos užsienio reikalų ministerijai dėl tarpininkavimo atidėti kunigaikščio Konstantino Radvilos valdomo Taujėnų dvaro varžytines.

1926 m. lapkričio 12 d.

Originalas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 383, ap. 7, b. 650, l. 20.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

I-ojo husarų Didžiojo Lietuvos etmono kunigaikščio Jonušo Radvilos pulko kariai ir garbingi svečiai Radvilų mauzoliejuje Kėdainių evangelikų reformatų bažnyčioje. Centre – kunigaikštis Konstantinas Radvila (apsirengęs juodai).

Ne vėliau kaip 1940 m.

Nuotrauka.

Kėdainių krašto muziejus, KėKM GEK, Nr. 9757/2

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Paskelbtas Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos aktas dėl kunigaikščio Konstantino Radvilos apdovanojimo 2-ojo laipsnio Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino ordinu už nuopelnus Lietuvos kariuomenei jos kūrimosi pradžioje.

1928 m. lapkričio 23 d.

Spaudinys.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 923, ap. 1, b. 579, l. 10.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Kunigaikštis Konstantinas Radvila (dešinėje) ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona Taujėnų dvare.

[1938 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-40588.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Konstantino Radvilos baudžiamosios bylos, iškeltos Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Tardymo skyriaus, viršelis.

Ne anksčiau kaip 1940 m. rugpjūčio 2 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-12605, viršelis.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Sulaikytojo Konstantino Radvilos kratos protokolas, sudarytas sovietų okupuotos Lietuvos valstybės saugumo policijos.

1940 m. rugpjūčio 2 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-12605, l. 9.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Tardymo skyriaus nutarimas suimti Konstantiną Radvilą.

1940 m. spalio 31 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-12605, l. 1.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Tardymo skyriaus nutarimas skirti kardomąją priemonę Konstantinui Radvilai.

1940 m. spalio 2 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-12605, l. 1.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Tardymo skyriaus viršininkas Eusiejus Rozauskas.

[1944 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 3, b. 1569, l. 3.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Kunigaikščio Konstantino Radvilos arešto orderis, išduotas Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Tardymo skyriaus.

1940 m. gruodžio 23 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-12605, l. 3.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Kunigaikštis Konstantinas Radvila Kauno sunkiųjų darbų kalėjime.

1940 m. lapkričio 13 d.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-12605, l. 6-1.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Konstantino Radvilos pirštų antspaudai.

1940 m. lapkričio 13 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių ir rusų kalbomis.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-12605, l. 7.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Buvusio Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo kamera.

1950 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-139, ap. 2, b. Nr. 51, l. 25 atv.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Buvusio Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo kamera.

1950 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-139, ap. 2, b. Nr. 51, l. 25 atv.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Kunigaikštyčių Taidos Radvilaitės ir Marijos Radvilaitės, kunigaikščio Konstantino Radvilos sesers ir dukters, pareiškimas Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisarui dėl Konstantino Radvilos suėmimo ir kalinimo.

1940 m. lapkričio 5 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-12605, l. 41-9.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Taujėnų valsčiaus vykdomojo komiteto pažymėjimas apie kunigaikščio Konstantino Radvilos turtą.

1941 m. sausio 8 d.

Originalas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-12605, l. 28.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Ukmergės aps. skyriaus pažyma apie Konstantiną Radvilą.

Ne anksčiau kaip 1940 m. rugpjūčio 2 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 1628, l. 4.

Dokumente pažymėta, kad K. Radvila palaikė artimus santykius su Lietuvos Prezidentu Antanu Smetona, pas jį nuolat dirbdavo 20 samdinių ir 30 sezoninių darbininkų.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Tardymo dalies nutarimas pateikti kaltinimus Konstantinui Radvilai.

1940 m. lapkričio 16 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-12605, l. 25.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Buvusio Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo kalinių pasivaikščiojimo kiemas.

1950 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-139, ap. 2, b. Nr. 51, l. 25 atv.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Tardymo dalies kaltinamoji išvada Konstantinui Radvilai.

1941 m. sausio 18 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-12605, l. 25.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Liudininko Vlado Trušlio, buvusio Taujėnų dvaro ekonomo, apklausos protokolo, sudaryto Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Ukmergės apskrities skyriaus, ištrauka.

1941 m. kovo 28 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-30, ap. 1, b. 1628, l. 19–20.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Ypatingojo pasitarimo prie SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) protokolo išrašas dėl Konstantino Radvilos nubaudimo 5 m. tremtimi į Uzbekijos SSR.

1941 m. kovo 1 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-12605, l. 35.

LIŪDNAS KUNIGAIKŠČIO KONSTANTINO RADVILOS LIKIMAS (LYA)

Taujėnų dvaro rūmai.

Ukmergės rajonas. [2018–2022 m.]

Deimantės Kaminskaitės nuotrauka.

Skelbta: https://www.pamatyklietuvoje.lt/details/taujenu-dvaras/7332

Lt En