Parodos
Albumai
„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Administracijos departamento raštas Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavimo, sąjungai ir apskričių viršininkams, kuriuo leidžiama veikti sąjungos skyriams.

1937 m. balandžio 24 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 7, l. 19.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Kauno skyriaus steigiamasis susirinkimas.

1933 m. lapkričio 12 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 37, l. 174.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Utenos skyriaus steigiamasis susirinkimas

1934 m. sausio 14 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 37, l. 149.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Klaipėdos skyriaus steigiamasis susirinkimas.

1934 m. sausio 28 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 37, l. 118.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Anykščių skyriaus steigiamojo susirinkimo prezidiumas.

1934 m. vasario 25 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 37, l. 133.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Raseinių skyriaus nariai.

1934 m. gegužės 10 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 37, l. 164.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Zarasų skyriaus valdyba.

 1934 m.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 37, l. 28.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Zarasų skyriaus nariai.

1934 m. birželio 16 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 37, l. 34.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Zarasų skyriaus nariai.

1934 m. birželio 16 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 37, l. 97.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Kėdainių skyriaus valdyba.

1934 m. spalio 20 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 37, l. 151.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Šiaulių skyriaus kvietimas jos nariams ir žydų bendruomenei į Šiaulių valstybiniame teatre statomą vengrų dramaturgo Feodoro komediją „Bažnyčios pelė“.

[1931–1935 m.]

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 35, l. 36.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Klaipėdos skyriaus nariai.

1936 m. kovo 22 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 37, l. 61.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos vėliavos įteikimo 6-ojo pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margio pulkui ceremonija Klaipėdoje

1937 m. rugsėjo 26 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 37, 9a.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Pasvalio skyriaus valdybos raštas sąjungos Centro valdybai dėl skyriaus valdybos ir Revizijos komisijos narių sudėties.

1937 m. liepos 2 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 38, l. 380.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

E. Kagano sutikimas būti Žydų karių, dalyvavsių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Molėtų skyriaus Revizijos komisijos nariu.

Data nenustatyta.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 68, l. 1.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Administracijos departamento raštas Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungai ir Šiaulių apskrities viršininkui dėl sąjungos Joniškio skyriaus įrašymo į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos draugijų registrą.

1937 m. liepos 5 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 7, l. 207.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Jurbarko skyriaus nariai.

1937 m. spalio 15 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 37, l. 25.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Utenos žydų kariai ir visuomenė Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20 metų sukakties minėjime.

[1938 m.]

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 37, l. 129.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Krakių skyriaus valdyba.

Data nenustatyta.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 37, l. 22.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos nariai Tauragėje.

Data nenustatyta.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 37, l. 29.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Merkinės skyriaus nariai.

Data nenustatyta.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 37, l. 115.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Kalvarijos skyriaus nariai.

Data nenustatyta.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 37, l. 123.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Panevėžio skyriaus nariai.

Data nenustatyta.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 37, l. 166.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Vilniaus skyriaus valdybos raštas sąjungos Centro valdybai dėl skyriaus įsteigimo, veiklos, antspaudo.

1940 m. balandžio 17 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 8, l. 45, 45 a. p.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Centro valdybos raštas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai dėl sąjungos Vilniaus skyriaus valdybos ir Revizijos komisijos narių sudėties.

1940 m. gegužės 29 d.

LCVA, f. 1367, ap. 1, b. 1960, l. 180.

Lt En