Parodos
Albumai
„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos įstatai.

1933 m. birželio 24 d.

LCVA, f. 1367, ap. 1, b. 1960, l. 12, 12 a. p., 13, 13 a. p.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos žydo kario savanorio, vaistininko Izaoko Šapiro vidaus paso kortelė.

Izaokas Šapiro – pirmasis Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos pirmininkas.

 1921 m. rugsėjo 16 d.

LCVA, f. 412, ap. 16š, b. 256, l. 1, 1 a. p.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavyusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos I suvažiavimo dalyvių eisena į žydų kapines.

Kaunas, 1934 m. kovo 4 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 37, l. 58.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos nario Leizerio Šlimavičiaus liudijimas

1934 m. kovo 3 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 68, l. 5, 5 a. p.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos žydo kario savanorio, eilinio, darbininko Jankelio Mejeravičiaus pareiškimas Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos valdybai dėl įstojimo į sąjungos Kauno skyrių.

1934 m. sausio 10 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 1, l. 17.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos žydo kario savanorio, eilinio, darbininko Mejero Prenskio pareiškimas Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos valdybai dėl įstojimo į sąjungos Žiežmarių skyrių.

1934 m. sausio 28 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 1, l. 108.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Kauno skyriaus valdybos pranešimas apie numatomą leisti almanachą savo metinei šventei.

1934 m. lapkričio 15 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 4, l. 254.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Advokato L. Bialoblockio rekomendacija advokatui A. Goniondskiui dėl mokytojo Emanuelio Volfsono darbo Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos organizuojamuose lietuvių kalbos kursuose.

1934 m. vasario 11 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 13, l. 417.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Emanuelio Volfsono prašymas Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Kauno skyriaus valdybai dėl mokytojo darbo lietuvių kalbos kursuose.

1934 m. vasario 13 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 13, l. 416.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos vėliavos įteikimo šventė.

1934 m. gruodžio 9 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 37, l. 2.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Centro valdybos prašymas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijai dėl sąjungos antspaudo, ženklo ir uniforminės kepurės patvirtinimo.

1935 m. balandžio 26 d.

LCVA, f. 1367, ap. 1, b. 1960, l. 4.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Centro valdybos prašymas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui dėl sąjungos antspaudo, vėliavos, uniformos ir ženklo patvirtinimo.

1937 m. lapkričio 4 d.

LCVA, f. 1367, ap. 1, b. 1960, l. 93.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Centro valdybos antspaudo pavyzdys.

[1935–1937 m.]

LCVA, f. 1367, ap. 1, b. 1960, l. 8.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos uniforminės kepurės piešinys.

[1935–1937 m.]

LCVA, f. 1367, ap. 1, b. 1960, l. 10.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos vėliavos, uniformos, antspaudo ir ženklo brėžiniai.

Data nenustatyta.

LCVA, f. 1367, ap. 1, b. 1960, l. 22. 

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos ženklas.

1940 m.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 8, l. 101. 

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Centro valdybos raštas, kuriuo pažymima, kad sąjungos nariai Moisiejus Levinas ir dr. Chaimas Arongauzas atstovaus sąjungai pasauliniame žydų karių dalyvių kongrese Paryžiuje.

1935 m. birželio 5 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 3, l. 175.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lenkijos išvadavimo kovose dalyvavusių žydų karių draugijos Krokuvos skyriaus kvietimas Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungai dalyvauti žuvusių lenkų karių minėjimo renginiuose.

1937 m. lapkričio mėn.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 36, l. 156b, 156.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos nario Taršiso Vulfo apdovanojimo ženklu „Už nuopelnus sąjungai“ pažymėjimas.

1938 m. spalio 23 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 4, l. 458.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Centro valdybos sveikinimo tekstas Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių kongresui, sušauktam Kaune Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20 metų sukakties proga.

1938 m. rugsėjo 6 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 35, l. 67, 67 a. p.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Tauragės skyriaus ir Tauragės žydų bendruomenės kreipimasis į krašto gynėjus prašant priimti dovaną – karinius šautuvus.

1938 m. gegužės 15 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 6, l. 145.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Centro valdybos prašymas Lietuvos Respublikos švietimo ministerijai dėl leidimo melstis Kėdainiuose, Smilgos gatvėje esančiuose žydų karių maldos namuose.

1938 m. gegužės 25 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 35, l. 78.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Statistinės žinios apie Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungą.

1938 m.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 7, l. 15.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Latvijos išvadavimo kovose dalyvavusių žydų karių draugijos kvietimas Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungai dalyvauti draugijos 10-mečio minėjimo renginiuose.

1938 m. lapkričio 13 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 35, l. 158 a. p., 158.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos prašymas Kauno apskrities viršininkui leisti sąjungos patalpose Kaune, Mapų g. 10, surengti Vasario 16-osios minėjimą.

1939 m. vasario 10 d.

LCVA, f. 440, ap. 1, b. 652, l. 79.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Kauno vyriausiojo rabino Abraomo Duberio Khano Šapiro sveikinimas Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungai jos gyvavimo sukakties proga.

Data nenustatyta.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 4, l. 335.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Bulgarijos išvadavimo kovose dalyvavusių žydų karių draugijos raštas Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungai, kuriame informuojama apie Vokietijos firmų Bulgarijoje uždarymą.

1939 m. gegužės 15 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 36, l. 190.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Mandatas Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos nariui Gabrieliui Klionikui atstovauti Marijampolės skyriui sąjungos skyrių atstovų VI suvažiavime.

1940 m. gegužės 2 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 8, l. 118.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos skyrių atstovų VI suvažiavimo programa.

1940 m. gegužės 4–5 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 8, l. 101.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos skyrių atstovų VI suvažiavimo dalyvio bilietas Nr. 19.

1940 m. gegužės mėn.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 68, l. 7.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos kariuomenės žydų kapeliono, rabino Samuelio Sniego telegrama Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos atstovams – suvažiavimo dalyviams.

1940 m. gegužės 5 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 8, l. 172.

Lt En