Parodos
Albumai
„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Sąlygos įstojimo į Lietuvos krašto apsaugą.

1918 m. gruodžio 26 d.

LCVA, f. 922, ap. 1, b. 42, l. 159.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Savanorių šaukimo instrukcija.

1918 m. gruodžio 26 d.

LCVA, f. 922, ap. 1, b. 42, l. 157, 158.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

1919 m. užsiregistravusių karių savanorių sąrašo, kuriame įrašytas Lietuvos žydas karys savanoris Mozė Feinas, ištrauka.

1933 m. gruodžio 4 d.

LCVA, f. 930, ap. 3, b. 1170, l. 14 a. p., 15.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

2-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo pulko 2-osios kuopos kareivio Lietuvos žydo kario savanorio Šmulkės Koknerio ligos istorijos nuorašas.

1919 m. lapkričio 24 d.

LCVA, f. 930, ap. 4, b. 1667, l. 3.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

7-ojo pėstininkų žemaičių kunigaikščio Butigeidžio pulko 7-osios kuopos kareivio Lietuvos žydo kario savanorio Meerio Gordono tarnybos lapas ir žinios apie jį.

1921 m. gruodžio 28 d.

LCVA, f. 930, ap. 6, b. 2275, l. 73, 73 a. p.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Generalinio štabo Rikiuotės skyriaus išduotas liudijimas, kuriuo pažymima, kad 2-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo pulko kareivis Lietuvos žydas karys savanoris Elchanonas Kriceris 1919 m. liepos 10 d. buvo nukautas mūšyje prie Rautenzės dvaro (Zarasų r.).

1922 m. vasario 23 d.

LCVA, f. 514, ap. 1, b. 148, l. 107.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žinios apie žuvusį kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės 2-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo pulko 6-osios kuopos kareivį Lietuvos žydą karį savanorį Honelį Kricerį.

[1929 m.]

LCVA, f. 929, ap. 6, b. 423, l. 52, 52 a. p.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos žydų karių, kritusių karo laukuose ir nuo įvairių susirgimų fronte mirusių, sąrašas.

[1925 m.]

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 4, l. 433.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos žydų karių savanorių sąrašas ir žinios apie juos.

Data nenustatyta.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 4, l. 371, 370.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos žydų karių savanorių sąrašas.

Data nenustatyta.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 4, l. 374.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Kovose su lenkais sužeistų Lietuvos žydų karių savanorių sąrašas.

Data nenustatyta.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 4, l. 375.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Karo lauke kritusių Lietuvos žydų karių sąrašas.

Data nenustatyta.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 4, l. 376.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žinios apie Lietuvos nepriklausomybės atvadavime dalyvavusius Kauno žydus karius – sąjungos narius.

Data nenustatyta.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 4, l. 319.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos žydų partizanų sąrašas.

Data nenustatyta.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 4, l. 415.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos žydų karių savanorių, palaidotų Kauno kapinėse, sąrašas.

Data nenustatyta. 

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 4, l. 369.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos žydų karių kapų sąrašas.

Data nenustatyta.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 4, l. 377.

Lt En