Parodos
Albumai
„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos leidinys, išleistas Lietuvos kariuomenės 15 metų sukakties proga.

[1933 m.]

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 10a, l. 6, 6 a. p.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos narių eisena Kariuomenės su visuomene susiartinimo šventėje.

1936 m. gegužės 17 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 37, l. 26.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos narių eisena Kariuomenės su visuomene susiartinimo šventėje Panevėžyje.

1936 m. gegužės 17 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 37, l. 67.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

[Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos] sveikinimas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 20 metų sukakties proga.

[1938 m.]

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 9, l. 30, 31.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos nepriklausomybės 20 metų sukakčiai paminėti komiteto Anykščiuose rengiamos Tautos dienos programa. Programoje – ir Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Anykščių skyriaus vėliavos įteikimas.

1938 m. gegužės 22 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 35, l. 240.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Centro valdybos sveikinimas Lietuvos Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai.

1939 m. balandžio 20 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 35, l. 51.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Centro valdybos sveikinimas Lietuvos kariuomenės vadui, brigados generolui Stasiui Raštikiui.

1939 m. balandžio 20 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 35, l. 26.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Kanceliarijos raštas Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Centro valdybai, kuriuo Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona dėkoja sąjungos skyriams už sveikinimą ir linkėjimus suvažiavimo proga.

1939 m. gegužės 3 d. 

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 35, l. 3.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Kariuomenės štabo Spaudos ir švietimo skyriaus raštas Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Centro valdybai, kuriuo Kariuomenėns vadas dėkoja sąjungai už sveikinimą ir linkėjimus.

1939 m. balandžio 28 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 35, l. 25.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Centro valdybos prašymas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministrui dėl sąjungos narių ekskursijos į Žydų mokslo institutą (JIVO) Vilniuje ir kolektyvinės vizos.

1939 m. gegužės 11 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 35, l. 127.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

A. J. Livšico straipsnio „Didžioji Lietuvos Tautos šventė“, perskaityto Valstybės radiofone, vertimas į lietuvių kalbą.

1940 m. vasario 8 d.

LCVA, f. 317, ap. 1, b. 4, l. 13.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro, Lietuvos kariuomenės brigados generolo Kazio Musteikio sveikinimo telegrama Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos skyrių atstovų VI suvažiavimo prezidiumui.

1940 m. gegužės 4 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 8, l. 140, 141.

Lt En