Parodos
Albumai
„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Klaipėdos skyriaus nariai steigiamojo susirinkimo proga prie paminklo žuvusiems kariams.

[1934 m. sausio 28 d.]

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 37, l. 155.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Zarasų skyriaus nariai prie prie paminklo žuvusiems kariams.

1934 m. birželio 16 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 37, l. 52.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

M. Evenšteino straipsnis „Jie žuvo! (Mintys ties paminkline lenta Kauno choralinėj sinagogoj)“ Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos leistam almanachui.

 [1934 m.]

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 4, l. 411, 412, 413.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos Nepriklausomybės atvadavime, sąjungos skelbimas „Garbė žuvusiems“, kuriame informuojama apie paminklinės lentos „Už Tėvynę 1918–1920“ atidengimą ant Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos būstinės sienos.

1939 m. rugsėjo 8 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 8, l. 1.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos Kauno skyriaus narių, aukojusių paminklinei lentai, sąrašas.

Data nenustatyta.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 4, l. 86.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos kariuomenės ats. vyr. leit. M. Bergšteino straipsnis „Mano pirmosios dienos Lietuvos kariuomenėj“ Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos leistam almanachui.

[1934 m.]

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 4, l. 380, 381, 382. 

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Gydytojo A. Alperno straipsnis „Į Klaipėdą. Žygio dalyvio atsiminimai“ Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos leistam almanachui.

[1934 m.]

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 4, l. 391, 392, 393.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos kariuomenės rabino Samuelio Sniego straipsnis „Iš mano archyvo. Apie vieną mūsų karžygių“ Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos leistam almanachui. Perspausdintas iš žurnalo „Karys“.

[1934 m.]

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 4, l. 406, 407.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos kariuomenės ats. jaun. leit. I. Goldbergo straipsnis „Kovose dėl Vilniaus“ Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos leistam almanachui.

[1934 m.]

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 4, l. 408, 409.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

I. Livšico straipsnis „Žydai šaulių ir partizanų tarpe“ Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos leistam almanachui.

[1934 m.]

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 4, l. 410.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos kariuomenės generolo Grigaliūno Glovackio straipsnis „Ginklanešiai“ Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos leistam almanachui.

[1934 m.]

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 4, l. 420.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Nenustatyto asmens straipsnis „Devyni Lietuvos kariuomenės karininkai“ Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos leistam almanachui.

[1934 m.]

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 4, l. 414.

Lt En