Parodos
Albumai
„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Raseinių metrikacijos punkto rabino Lietuvos žydui kariui savanoriui Icikui Mejeriui Šneideriui išduotas gimimo pažymėjimo nuorašas.

1929 m. vasario 25 d.

LCVA, f. 930, ap. 4, b. 3746, l. 2.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žydų našlaičių namų rabino Icchoko Elchonono vardu Kaune išduotas liudijimas, kuriuo pažymima, kad Lietuvos žydas karys savanoris Kriceris Chonelis buvo žydų našlaičių namų auklėtinis.

1930 m. balandžio 3 d.

LCVA, f. 930, ap. 3, b. 1798, l. 6.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Ukmergės apskrities Naujokų priėmimo komisijos išduotas liudijimas, kuriuo pripažįstama Lietuvos žydo kario savanorio Bencelio Čapo gimimo data.

1933 m. rugsėjo 23 d.

LCVA, f. 930, ap. 4, b. 7, l. 3, 3 a. p.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos žydo kario savanorio, pramonininko Jokūbo Bernikerio vidaus paso kortelė.

1933 m. birželio 8 d.

LCVA, f. 1264, ap. 3, b. 1976, l. 1, 1 a. p.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos žydo kario savanorio, eilinio, prekybininko Frico Padisono pareiškimas Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos valdybai dėl įstojimo į sąjungos Kauno skyrių.

1933 m. liepos 20 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 1, l. 85.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos žydo kario savanorio, eilinio, žemdirbio Igno Rozenbergo pareiškimas Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos valdybai dėl įstojimo į sąjungos Kauno skyrių.

1933 m. gruodžio 20 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 1, 139 a.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos žydo kario savanorio, karo gydytojo Abramo Alperno pareiškimas Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos valdybai dėl įstojimo į sąjungos Kauno skyrių.

1933 m. gruodžio 20 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 2, l. 10.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos žydo kario savanorio, partizano, vairuotojo Morico Butrimavičiaus pareiškimas Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos valdybai dėl įstojimo į sąjungos Kauno skyrių.

1933 m. gruodžio 20 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 2, l. 43.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos žydo kario savanorio, leitenanto, advokato Abos Goniondskio pareiškimas Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos valdybai dėl įstojimo į sąjungos Kauno skyrių.

1933 m. gruodžio 20 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 2, l. 153.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos žydo kario savanorio, eilinio, mėsininko Bencelio-Maušos Mešelimavičiaus-Nagerio pareiškimas Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos valdybai dėl įstojimo į sąjungos Kauno skyrių.

1934 m. sausio 10 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 1, l. 39.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos žydo kario savanorio, eilinio, siuvėjo Giršos Škiro (Skyrio) pareiškimas Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos valdybai dėl įstojimo į sąjungos Kauno skyrių.

1934 m. vasario 20 d.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 1, l. 193.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Žydų tikybiniams reikalams Centralinės tarybos Lietuvos Rabinų Sąjungos Centro komiteto laikinai einančio pirmininko pareigas, rabino B. Gurvičiaus pranešimas Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijai apie rabinų L. Geršteino, B. Goldmano, M. Rabinovičiaus, I. Faivelzono ir S. Sniego tinkamumą eiti Lietuvos kariuomenės rabinų pareigas.

1926 m. gegužės 31 d.

LCVA, f. 467, ap. 2, b. 458, l. 53.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Rabino Samuelio Sniego asmens liudijimas.

1927 m. rugpjūčio 5 d.

LCVA, f. 930, ap. 2s, b. 458, l. 2.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos kariuomenės žydų kapeliono rabino Samuelio Sniego tarnybos lapas.

1933 m. kovo 23 d.

LCVA, f. 467, ap. 2, b. 458, l. 3, 3 a. p., 5.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Chasidų maldos namų ir Kauno miesto žydų seniūnijos narių sutartis su rabinu Samueliu Sniegu.

1936 m. rugpjūčio 4 d.

LCVA, f. 391, ap. 4, b. 523, l. 232.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos kariuomenės žydų kapeliono rabino Samuelio Sniego atestacija.

1938 m. gruodžio 29 d.

LCVA, f. 467, ap. 2, b. 458, l. 10, 10 a. p., 11, 11 a. p.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Nenustatyto asmens straipsnis „Žydų moteris kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės“ Žydų karių, dalyvavusių Lietuvos nepriklausomybės atvadavime, sąjungos leistam almanachui.

[1934 m.]

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 4, l. 379.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Ukmergės apskrities komendanto raštas Širvintų valsčiaus valdybai dėl Lietuvos nepriklausomybės 10 metų jubiliejaus medalio ir liudijimo įteikimo Libai Mednikienei.

1929 m. rugsėjo 13 d.

LCVA, f. 504, ap. 1, b. 122, l. 161, 161 a. p.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Širvintų gyventojų, pasižymėjusių ir prisidėjusių ginant miestelį ir apdovanotų 3-io laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu, sąrašas. Sąraše įrašyta Liba Mednikienė.

1932 m. sausio 12 d

LCVA, f. 929, ap. 3, b. 774, l. 20, 21.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žinios apie Širvintų valsčiuje gyvenančius Vyčio kryžiaus ordino ir Vyčio kryžiaus kavalierius, kurie buvo numatę dalyvauti Lietuvos kariuomenės 20-mečio šventėje. Viena iš dalyvių – Libė Mednikienė.

1938 m.

LCVA, f. 504, ap. 1, b. 223, l. 66.

Lt En