Parodos
Albumai
„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos kariuomenės apdovanojimo – ordino „Vytis“ projektas.

1919 m.

LCVA, f. 384, ap. 2,  b. 1, l. 9.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos kariuomenės savanorių medalio įstatymo projektas

[1927 m.].

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 506, l. 43, 44.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalio taisyklės.

1928 m.  kovo 15 d.

LCVA, f. 648, ap. 1, b. 378. l. 64, 64 a. p.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos žydo kario savanorio Chonės Achbero prašymas Lietuvos kūrėjų savanorių medalio komisijos pirmininkui dėl jo apdovanojimo Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medaliu.

1933 m. gegužės 30 d.

LCVA, f. 930, ap. 4, b. 28, l. 2.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos žydo kario savanorio Chonės Achbero apdovanojimo Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medaliu liudijimas.

1933 m. rugpjūčio 9 d.

LCVA, f. 930, ap. 4, b. 28, l. 7.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Ukmergės miesto savivaldybės liudijimas, išduotas Benceliui Čapui pristatyti Vyriausiajam štabui Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medaliui gauti.

1933 m. spalio 19 d.

LCVA, f. 930, ap. 4, b. 742, l. 6.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos žydo kario savanorio Jokūbo Bernikerio apdovanojimo Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medaliu liudjimas.

1934 m. gruodžio 24 d.

LCVA, f. 930, ap. 3, b. 490, l. 11.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Mirusio Lietuvos žydo kario savanorio Šmuilos Itkino apdovanojimo Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medaliu liudjimas.

1936 m. sausio 31 d.

LCVA, f. 930, ap. 4, b. 1219, l. 8.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Abramo Buno prašymas Rokiškio apskrities komendantui dėl žuvusio sūnaus Lietuvos žydo kario savanorio Ruveno Buno apdovanojimo Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medaliu.

1936 m. vasario 7 d.

LCVA, f. 930, ap. 4, b. 694, l. 2.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Žuvusio Lietuvos žydo kario savanorio Ruvino Buno apdovanojimo Lietuvos kariuomenės kūrėjo savanorio medaliu liudijimas.

1937 m. birželio 30 d.

LCVA, f. 930, ap. 4, b. 694, l. 22.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Lietuvos kariuomenės 7-ojo pėstininkų žemaičių kunigaikščio Butegeidžio pulko kareivių, pasižymėjusių mūšiuose su lenkais ir siūlomų apdovanoti Vyčio kryžiumi, sąrašo ištrauka. Sąraše įrašyti du žydai kariai savanoriai: Leibas Barakovas ir Gordonas Mejeris.

Data nenustatyta.

LCVA, f. 930, ap. 8, b. 955, l. 172, 173.

„LIETUVOS ŽYDAI KARIAI SAVANORIAI“ (LCVA)

Vyčio kryžiumi apdovanotų Lietuvos žydų karių savanorių sąrašas ir trumpos žinios apie juos.

Data nenustatyta.

LCVA, f. 593, ap. 1, b. 4, l. 372.

Lt En