Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Olgierdas Naiman Mirza Kričinskij (trečias iš dešinės).

Nuotrauka W. Dobrowolski fotografijos studijos. Vilnius, 1938–1939 m.

Olgierdas Naiman Mirza Kričinskij Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 2 Vilniuje.

Nuotraukos. 1941 m. vasario 15 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-12811, l. 1a-13, 8-4.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Konstantino Achmatovičiaus Lietuvos Respublikos pasas.

Originalas. 1940 m. sausio 16 d. Lietuvių kalba.

Konstantinas Achmatovičius Vilniaus sunkiųjų darbų (Lukiškių) kalėjime.

Nuotrauka. 1940 m. liepos 12 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-14268, SB, l. 25-7, 25-9.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Mustafa Januševskij Vilniaus sunkiųjų darbų (Lukiškių) kalėjime.

Nuotrauka. 1940 m. liepos 13 d.

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Vilniaus m. valdybos kaltinamoji išvada dėl Mustafos Januševskij.

Originalas. 1941 m. vasario 26 d. Rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-12523, l. 1-8, 28, 29.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Aleksandro Achmatovičiaus baudžiamoji byla, iškelta Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD).

Originalas. 1941 m. Rusų kalba.

Aleksandras Achmatovičius Kauno sunkiųjų darbų kalėjime.

Nuotrauka. 1940 m. rugpjūčio mėn.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 37391/3, t. 1, l. 14-4; PPB, viršelis.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) Vilniaus m. valdybos nutarimas dėl Jakovo (Jokūbo) Romanovičiaus arešto.

Originalas. 1940 m. spalio 22 d. Rusų kalba.

Romanovičius Lietuvos SSR vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) kalėjime Nr. 2 Vilniuje.

Nuotrauka. 1940 m. spalio mėn.

Ypatingojo pasitarimo prie SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato (NKVD) išrašas dėl J. Romanovičiaus ištrėmimo.

Originalas. 1941 m. gegužės 24 d. Rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. P-13970, l. 2, 7-2, 45.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Aleksandro Rajecko ir jo sesers Emilijos Asanavičienės tremties (įskaitos) byla, užvesta Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) Alytaus apskrities skyriaus.

Originalas. 1948 m. Rusų kalba.

Rajeckas ir E. Asanavičienė tremtyje. Krasnojarsko kraštas, Taštypo rajonas.

Nuotraukos. 1949 m. vasario 27 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 11927, TRB, viršelis; TAB, l. 1, 5.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Ypatingojo pasitarimo prie SSRS valstybės saugumo ministerijos (MGB) protokolo išrašas dėl J. Baranausko šeimos narių ištrėmimo. 1948 m. lapkričio 13 d. Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimo išrašas dėl J. Baranausko šeimos narių paleidimo iš spec. tremties. 1957 m. birželio 27 d.

Originalai. Rusų kalba.

Baranauskų šeima tremtyje. Nuo viršaus į kairę: Jonas Baranauskas, jo motina Felija Baranauskienė, sesuo Rožė Baranauskaitė, teta Marė Baranauskienė, sesuo Elena Abunevičienė ir jos vyras Jonas Abunevičius. Krasnojarsko kraštas, Taštypo rajonas.

Nuotraukos. 1949 m. vasario 27 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 10196, TRB, l. 12, 36;

TAB, l. 1,2, 4, 7, 8, 11.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) nutarimas ištremti S. Chalecko šeimą į tolimąsias Sovietų Sąjungos vietoves.

Originalas. 1948 m. gegužės 5 d. Rusų kalba.

Chaleckų šeima tremtyje. Iš kairės: Steponas Chaleckas, Elena Chaleckienė, jų vaikai Aleksandras Chaleckas, Marijona Chaleckaitė, Rozalija Chaleckaitė. Krasnojarsko kraštas, Taštypo rajonas.

Nuotraukos. 1949–1951 m.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. V-5, ap. 1, b. 10180, TRB, l. 8, 8 ap.; TAB, l. 1, 5, 11, 12, 14.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Bogdanovičių šeima tremtyje. Nuo viršaus į kairę: Aiša Bogdanovič, sūnūs Romanas ir Aleksandras, dukros Tamara ir Raisa. Krasnojarsko kraštas, Mansko rajonas. 1949–1952 m. Ivan Bogdanovič (antroje eilėje pirmas iš dešinės) Lietuvos SSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) vidaus kalėjime Vilniuje. 1953 m.

Nuotraukos.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-1, ap. 58, b. 26416, t. 1, l. 12-1; f. V-5, ap. 1, b. 4800, TAB, l. 3 ap., 5, 7, 11, 13.

Lt En