Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Keturiasdešimties Totorių kaimo mečetės santuokos metrikų įrašai.

Rankraštis. 1832 m. Rusų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 603, ap. 1, b. 8, l. 19.

"Keturiasdešimt totorių kaime", op. Romualdas Kaminskas, sudarytojas Radijo ir televizijos komitetas prie Lietuvos TSR Ministrų tarybos (LRTV), 1976 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 2312-16-P-1080p_x264.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Keturiasdešimties Totorių kaimo mečetės santuokos metrikų įrašai.

Rankraštis. 1875 m. Rusų ir arabų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 603, ap. 1, b. 8, l. 34v.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Keturiasdešimties Totorių kaimo musulmonų parapijos santuokos metrikų knygos titulinis puslapis.

Spaudinys. 1938 m. Lenkų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 603, ap. 1, b. 8, l. 18.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Lietuvos SSR Ministrų Tarybos pirmininko pavaduotojo V. Pisarevo raštas Religinių kultų reikalų tarybos prie SSRS Ministrų Tarybos pirmininkui I. V. Polianskiui dėl totorių mečetės Keturiasdešimties totorių kaime uždarymo.

Mašinraštis. 1953 m. kovo 6 d. Rusų k.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-754, ap. 13, b. 428, l. 122.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Totorių mečetė Keturiasdešimties totorių kaime.

Šerstovo nuotraukos. Vilniaus r., 1971 m. liepos 14 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-056819, 0-056820.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Totorių mečetė Keturiasdešimties totorių kaime.

Neringos Češkevičiūtės nuotraukos. Vilniaus r., 2021 m.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Totorių kapinės Keturiasdešimties totorių kaime.

Neringos Češkevičiūtės nuotraukos. Vilniaus r., 2021 m.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Raižių musulmonų parapijos liudijimas Trakų apskrities pilies teismui, patvirtinantis, kad Elena Raiževskytė Jablonska 1810 m. vasario 2 d. buvo palaidota Raižių kaimo kapinaitėse ir jos mirties data iškalta ant jos antkapio.

Originalas, patvirtintas vietinių totorių parašais. Raižiai, 1823 m. gegužės 14 d. Lenkų k., 44x35 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1282, ap. 1, b. 3009, l. 1.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Raižių musulmonų mečetės dvasininkų Dovydo Chaleckio ir Mustafos Jablonskio liudijimai Trakų apskrities pilies teismo teisėjui Juozui Sokolovskiui, kuriuose pranešama, kad Raižių musulmonų parapija neturi ir niekada neturėjo mirties metrikų knygų, o artimojo mirties datą kiekviena šeima užrašo savo Korane ir iškala ant paminklinio akmens.

Originalas, patvirtintas vietinių totorių dvasininkų parašais. Raižiai, 1823 m. gegužės 14 d. Lenkų k ir arabų k., 24x36,5 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1282, ap. 1, b. 3009, l. 6.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Raižių totorių mečetės (Trakų apskritis) imamo Dovydo Lebedziaus prašymas Vilniaus gubernatoriui dėl leidimo pradėti rinkti lėšas naujos mečetės statybai. Naujos mečetės poreikis grindžiamas tuo, kad senoji mečetė medinė ir greitai nyksta, be to parapijoje yra virš 900 abiejų lyčių bajorų (totorių), ir jiems yra ankšta senojoje šventykloje, skirtoje 250 maldininkų.

1876 m. gegužės 19 d. Rusų k.

Vilniaus gubernijos valdyba leidimą statyti naują mečetę davė 1880 m. rugpjūčio 20 d.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 382, ap. 1, b. 1021, l. 1-1v.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Raižių mahometonų mečetės antspaudai ir šios mečetės imamo A[domo] Chalecko parašai.

1918, 1928 m. Lietuvių k.

Iš 1918-1938 m. Raižių mečetės gimimo, santuokos, ištuokos ir mirties metrikų aktų knygos.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1816, ap. 1, b. 3, l. 4, 36.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Žinios apie Raižių totorių parapijos imamą Adomą Chalecką.

Mašinraštis, rankraštis. 1938 m. vasario 10 d. Lietuvių k.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 391, ap. 4, b. 753, l. 11.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Raižių totorių mečetė po remonto.

Motiekienės nuotraukos. Raižių km., Alytaus r., 1996 m. gegužės mėn.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-111436, 0-111437.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Dailininko Prančiškaus Smuglevičiaus akvarelės nuotrauka, kurioje įamžintos XVIII a. Vilniaus Lukiškių mečetėje vykusios pamaldos. XX a. pr.

Akvarėlėje pavaizduota vyrams skirta erdvė, kurioje tikintieji klupi dviem eilėmis priešais imamą – musulmonų bendruomenės religinį vadovą. Musulmonų dvasininkas stovi ant sakyklos – minbaro – laiptelio.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1135, ap. 3, b. 318a, l. 4.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Vilniaus miesto spalvotas planas, kuriame pažymėta Lukiškių priemiestyje stovėjusi totorių mečetė.

Sudarė S. K. Jankovskis ir V. S. Gajevskis. Išleistas V. Makovskio knygyne. Vilnius, 1898 m. Rusų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 937, ap. 1, b. 9402, l. 1.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Lukiškių totorių prašymas Vilniaus gubernatoriui dėl naujos mūrinės mečetės pastatymo vietoj nykstančios senosios mečetės. Pasirašė pulkininkas K[onstantinas] Kričinskis, generolas majoras Sobolevskis ir kiti.

1900 m. kovo 16 d. Rusų k.

Naujosios mečetės projektą į Vilniaus gubernijos valdybos Statybos skyrių turėjo pristatyti pulk. K. Kričinskis, po šio mirties – generolas majoras Sobolevskis. Tačiau iš 1901 m. birželio 12 d. Statybos skyriaus rezoliucijos aiškėja, kad projektas taip ir nebuvo pristatytas.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 382, ap. 1, b. 2091, l. 1-1v.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Vilniaus totorių mečetės gimimo, santuokos ir mirties aktų įrašai. Įrašus įregistravo imamas Juozapas Chaleckis.

Rankraštis. 1901 m. Rusų ir arabų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1816, ap. 1, b. 12, l. 144, 148, 152.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Vilniaus totorių mečetės gimimo, santuokos, ištuokos ir mirties metrikų aktų knygos tituliniai lapai.

1922 m. Lenkų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1816, ap. 1, b. 4, l. 1, 5, 10.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Vilniaus musulmonų parapijos antspaudas ir Vilniaus totorių mečetės imamo I[brahimo] Smaikevičiaus parašas.

1928 m. Lenkų k.

Iš 1922-1939 m. Vilniaus totorių mečetės gimimo, santuokos, ištuokos ir mirties metrikų aktų knygos.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1816, ap. 1, b. 4, l. 18v-19.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Totorių mečetė Vilniuje, Lukiškių gatvėje.

Vinogradovo albumo „Vadovas po Vilnių“ nuotrauka. Data nenustatyta.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-100455.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Totorių mečetė Vilniuje, Lukiškių gatvėje.

Nežinomo autoriaus nuotraukos. Data nenustatyta.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-754, ap. 13, b. 376, l. 81, 82.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Religinių kultų reikalų tarybos prie SSRS Ministrų Tarybos įgaliotinio Lietuvos SSR Vilniaus sričiai pažyma apie totorių bendruomenę ir mečetės Vilniuje uždarymą.

Mašinraštis. Vilnius, 1952 m. sausio 18 d. Rusų k.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-754, ap. 13, b. 376, l. 83.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Nemėžio musulmonų prašymas Vilniaus gubernijos valdybos Statybos skyriui dėl 1907 m. rugsėjo 18 d. sudegusios medinės mečetės atstatymo. Jos atstatymu parapijiečių įgaliojamas rūpintis kunigaikštis Aleksandras Krinčinskis. Pasirašė mula Jonas Vilčinskis, kun. A. Krinčinskis ir kiti.

1909 m. gruodžio 9 d. Rusų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 382, ap. 2, b. 1727, l. 1-1v.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Kunigaikščio Aleksandro Kričinskio ir Sofijos Iliasevič Kričinskienės antkapiai Nemėžio totorių kapinėse.

Neringos Češkevičiūtės nuotraukos. Vilniaus r., 2021 m.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

1909 m. kovo 17 d. Vilniaus gubernijos valdybos Statybos skyriuje patvirtintas civilinio inžinieriaus A. Sonino parengtas Nemėžio mečetės projektas (suprojektuotas 1908 m. lapkričio 29 d.).

Rusų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 382, ap. 2, b. 1727, l. 4.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Nemėžio totorių mečetės mirties aktų įrašai. Mirtis įregistravo šios mečetės imamas Juozapas Vilčinskis.

Nemėžis, 1923-1924 m. Lenkų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1816, ap. 1, b. 2, l. 7v-8.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Totorių mečetė Nemėžyje.

Antano Garunkščio nuotrauka. Vilniaus r., 1967 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 1-33786.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Totorių mečetė Nemėžyje.

Reimondos Žaltauskaitės nuotraukos. Vilniaus r., 2004 m. lapkričio 15 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, CDF-001762, CDF-001763, CDF-001769.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Totorių mečetė Nemėžyje.

Neringos Češkevičiūtės nuotrauka. Vilniaus r., 2021 m.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Totorių kapinės Nemėžyje.

Neringos Češkevičiūtės nuotraukos. Vilniaus r., 2021 m.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Našlių Mykolo Bazarevskio ir Felijos Chaleckienės santuokos akto įrašas. Santuoką įregistravo mula Jokūbas Rodkevičius.

Spaudinys, rankraštis. Kaunas, 1915 m. Rusų ir arabų k.

Iš 1915-1939 m. Kauno mečetės gimimo, santuokos, mirties ir prisijungusiųjų metrikų aktų knygos.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1816, ap. 1, b. 1, l. 1.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Kauno mahometonų parapijos klebonijos antspaudas ir šios parapijos klebono M. Bazarausko parašas.

1925 m. Lietuvių k.

Iš 1915-1939 m. Kauno mečetės gimimo, santuokos, mirties ir prisijungusiųjų metrikų aktų knygos.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1816, ap. 1, b. 1, l. 14.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Kauno totorių draugijos prašymas Lietuvos Respublikos švietimo ministrui statyti mečetę Kaune.

Mašinraštis. 1930 m. balandžio 6 d. Lietuvių k.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 391, ap. 4, b. 148, l. 2.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Statybos inspekcijos Kauno totorių draugijai išduotas statybos leidimas Kauno mečetei statyti.

Mašinraštis. 1930 m. liepos 22 d. Lietuvių k.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 1622, ap. 4, b. 75, l. 2.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Statybos inspekcijos patvirtintas Kauno totorių mūrinės mečetės projektas.

Brėžinys. 1930 m. liepos 22 d. Lietuvių k.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 1622, ap. 4, b. 75, l. 6.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Kauno totorių LDK Vytauto vardo mečetės priešakinio fasado projektas.

Piešinys. 1930 m. Lietuvių k.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 391, ap. 4, b. 148, l. 14.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Totorių mečetė Kaune.

Nuotrauka. XX a. 4 deš.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A073-P1087.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Kauno mahometonų parapijos klebonijos antspaudas ir šios parapijos klebono Stepo Mustafos Chalecko parašas.

1937 m. liepos 16 d. Lietuvių k.

Iš 1937-1940 m. Kauno musulmonų bendruomenės perėjusių į tikėjimą metrikų knygos.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1816, ap. 1, b. 10, l. 1v.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Žinios apie Kauno totorių parapijos imamą Mustafą Chalecką.

Mašinraštis, rankraštis. 1938 m. vasario 10 d. Lietuvių k.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 391, ap. 4, b. 753, l. 13.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Totorių mečetė Kaune.

Lino Brogos nuotraukos. 1955 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-098293, 0-098294

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Restauruotoje totorių mečetėje įrengtos pirmosios mieste jaunimo bibliotekos „Rytas“ interjeras.

Michailo Ogajaus nuotrauka. Kaunas, 1972 m. gruodžio 27 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-061545.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Totorių mečetė Kaune.

Michailo Ogajaus nuotrauka. 1972 m. gruodžio 28 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 1-22335.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Kėdainių minaretas.

Balio Buračo nuotrauka. XX a. 4 deš.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-33214.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Kėdainių minaretas.

Lino Brogos nuotrauka. 1955 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-097077.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Kėdainių minaretas.

Nežinomo autoriaus nuotrauka. 1959 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-096282.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Arabiškas užrašas ant Kėdainių minareto sienos.

Nežinomo autoriaus nuotrauka. 1959 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-096283.

Lt En