Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Mulos Aleksandro Voronovičiaus išrašas iš Daubutiškių mečetės gimimo metrikų knygos apie Mustafos (1772 m. kovo 4 d.), Adomo (1775 m. gegužės 25 d.), Aleksandro (1785 m. sausio 9 d.), Abraomo (1796 m. gegužės 10 d.) Majtuševičių gimimą sutuoktinių bajorų Juozapo ir Fatisos Jakubovskos Majtuševičių šeimoje.

Rankraštis su Daubutiškių totorių mečetės antspaudu ir mulos A. Voronovičiaus parašu. Daubutiškės, 1858 m. gruodžio 5 d. Rusų ir arabų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 283, l. 159.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Daubutiškių totorių mečetė (Ašmenos apskritis, Vilniaus gubernija). Kraštotyros ekskursijos dalyviams mula [Bekiras Rafalovičius] pasakoja mečetės istoriją.

[Tiburcijaus] Chodzkos nuotrauka. 1904 m. 23x17 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1135, ap. 3, b. 431, l. 5.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Daubutiškių totorių mečetė (Maladečino pavietas, Vilniaus vaivadija).

[Juozapo] Zdanovičiaus nuotraukos. 1927 m. 11x8, 8,5x11, 8x10,5cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1135, ap. 3, b. 431, l. 2-4

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Bajorų Mustafos Rafalovičiaus (mulos), Mustafos Bogdanovičiaus, Jokūbo Aleksandrovičiaus ir Jokūbo Šebanovičiaus kreipimąsis į imperatorių Aleksandrą II-ąjį dėl leidimo Vilniaus gubernijos Ašmenos apskrities musulmonų bendruomenei Murauščiznos apylinkėje pastatyti naują medinę mečetę.

1881 m. kovo 3 d. Rusų ir arabų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 382, ap. 1, b. 1159, l. 1-1v.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

1881 m. bajoro M[ečislovo] Strebeikos parengtas medinės mečetės Murauščiznos apylinkėje (Ašmenos apskritis, Vilniaus gubernija) projektas.

Rusų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 382, ap. 1, b. 1159, l. 1-2.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Naugarduko mečetė. Vaizdas iš šono.

[Movšos] Šimenovičiaus nuotrauka. 1910 m. 12x16,5.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1135, ap. 21, b. 400, l. 1.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Naugarduko mečetė

J[ulijaus] Kloso nuotrauka. [1926 m.]. 32x23.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1135, ap. 3, b. 570, l. 5.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Vidžių mečetės sakykla (minbaras) su trimis laipteliais, turėklais ir puošniu, drožiniais dekoruotu stogeliu.

1933-1934 m.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1135, ap. 3, b. 671, l. 1.

Lt En