Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Rusijos valstybinės karo kolegijos pasas išduotas dėl ligos atleistam iš tarnybos totorių pulko šefui generolui leitenantui Jonui Baranovskiui.

Originalas su antspaudu. Spaudinys. Sankt Peterburgas, 1807 m. kovo 7 d. Rusų k., 32x20,5 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 575, l. 83.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Rusijos imperijos karo ministro grafo A. Arakčejevo liudijimas dėl papulkininkio laipsnio suteikimo majorui Mustafai Dovgialai.

Originalas su antspaudu. Spaudinys. Sankt Peterburgas, 1808 m. balandžio 27 d. Rusų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 1284, l. 85.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Totorių ulonų kavalerijos pulko vadovybės liudijimas dėl puskarininkio Mustafos Bairulevičiaus, Adomo sūnaus, atleidimo iš karo tarnybos.

Rankraštis. Rašytas pulko būstinėje, Machnovkos mieste, Kijevo gubernijoje. Originalas su pulko vado parašu ir antspaudu. 1811 m. spalio 20 d. Rusų k., 32,5x21 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 276, l. 69.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Rusijos imperijos armijos totorių ulonų kavalerijos pulko antspaudas.

1811 m. Rusų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 276, l. 69.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Rusijos armijos vyriausiojo štabo liudijimas dėl papulkininkio laipsnio suteikimo majorui Jonui Baranovskiui.

Originalas su antspaudu. Spaudinys. Sankt Peterburgas, 1822 m. vasario 13 d. Rusų k., 46x35 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 575, l. 56.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Rusijos imperijos Senato liudijimas dėl kolegijos sekretoriaus rango suteikimo gubernijos sekretoriui Danieliui Bairulevičiui.

Originalas su antspaudu. Spaudinys. 1832 m. sausio 22 d. Rusų k., 35x27 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 276, l. 22

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Rusijos imperijos karo ministerijos liudijimas dėl pulkininko laipsnio suteikimo papulkininkiui Dovydui Kenskiui.

Originalas su antspaudu. Spaudinys. Sankt Peterburgas, 1835 m. rugpjūčio 1 d. Rusų k., 48x38 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 288, l. 69v-70.

Lt En