Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Duomenys apie LDK kariuomenės Priešakinės sargybos pulkininko S. Byševskio kavalerijos pulke tarnavusių karininkų (tarp jų ir totorių) tarnybą.

Rankraštis. Antspaudai. 1789 m. rugpjūčio 1 d. Lenkų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 4 (SA), ap. 1, b. 9 (Gor. Nr. 18298), l. 24.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

LDK kariuomenės Priešakinės sargybos kavalerijos pulko vado generolo majoro Juozapo Bieliako raportas ATR karo departamentui, kuriame aprašoma pulko istorija ir pateikiamas šio pulko etatų bei kariškių algų žiniaraštis.

Rankraštis. 1782 m. kovo 27 d. Lenkų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 25 (SA), ap. 1, b. 75 (Gor. Nr. 18259), l. 33-33v.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

LDK kariuomenės Priešakinės sargybos kavalerijos pulko (šefas generolas majoras Juozapas Bieliakas) vėliavoms priklausiusių karių (tarp jų ir totorių) sąrašai.

Rankraštis. 1789 m. Lenkų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 4 (SA), ap. 1, b. 22 (Gor. Nr. 18343), l. 5v-6.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

LDK kariuomenės Priešakinės sargybos kavalerijos pulko (šefas totorius generolas majoras J. Bieliakas) išlaikymui skirtų išlaidų žiniaraštis.

Rankraštis. 1789 m. Lenkų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 4 (SA), ap. 1, b. 22 (Gor. Nr. 18343), l. 1.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Augusto III Sakso privilegija totorių pulko pulkininkui Mustafai Murzai Baranovskiui, kuria jis skiriamas į Vilniaus vaivadijos totorių žemės vėliavininko pareigas, atsilaisvinusias po Jo Didenybės rotmistro Jono Murzos Baranovskio mirties.

Rankraštis. Originalas su karaliaus parašu ir antspaudu. Varšuva, 1760 m. Lenkų k., 47,5x30,5 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 575, l. 54.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Augusto III Sakso raštas totorių rotmistrui Mustafai Murzai Tuhan-Baranovskiui, kuriuo jis skiriamas Vilniaus vaivadijos totorių pulkininku.

Rankraštis. Originalas su karaliaus parašu ir antspaudu. Varšuva, 1760 m. lapkričio 12 d. Lenkų k., 20,5x34,5 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 575, l. 77.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Naujai užverbuotų į pulkininko Mustafos Baranovskio Priešakinės sargybos pulką draugų ir eilinių sąrašas.

Rankraštis. 1789 m. rugpjūčio 8 d. Lenkų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 4 (SA), ap. 1, b. 24 (Gor. Nr. 18345), l. 226v-227.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

LDK kariuomenės 3-osios kavalerijos divizijos antspaudas.

1794 m. balandžio 30 d. Lenkų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 4 (SA), ap. 2, b. 74, l. 13.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

ATR Karo departamento įsakymas dėl LDK kariuomenės Priešakinės sargybos kavalerijos pulkų (kuriuose tarnavo daug totorių) karininkų uniformų.

Spaudinys. Ištrauka. Varšuva, 1777 m. liepos 26 d. Lenkų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 5 (SA), ap. 1, b. 32 (Gor. Nr. 18355), l. 64.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

ATR karo komisijos potvarkis dėl ATR kariuomenės Tautinės kavalerijos ir Priešakinės sargybos pulkų (totorių) eilinių ir draugų aprangos bei ekipuotės.

Spaudinys. 1790 m. Lenkų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 25 (SA), ap. 1, b. 35 (Spr. Nr. 4154), l. 124-125.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

ATR karo komisijos potvarkis dėl išlaidų ATR kariuomenės Tautinės kavalerijos ir Priešakinės sargybos karių (totorių) uniformų siuvimui.

Spaudinys. 1790 m. Lenkų k. 

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 25 (SA), ap. 1, b. 35 (Spr. Nr. 4154), l. 127.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Generolo Juozapo Bieliako 4-ojo Priešakinės sargybos (ulonų) pulko karininkas, ulonas ir eilinis.

1775 m. piešinys. Vokiečių ir lenkų k.

Iš: Machynia Mariusz, Rakutis Valdas, Srzednicki Czesław, Oficerowie wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego 1777-1794: spisy, Kraków, 1999.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Jo karališkos didenybės 1-ojo Priešakinės sargybos (ulonų) pulko karininkas, ulonas ir eilinis.

1775 m. piešinys. Vokiečių ir lenkų k.

Iš: Machynia Mariusz, Rakutis Valdas, Srzednicki Czesław, Oficerowie wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego 1777-1794: spisy, Kraków, 1999.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Karaliaus dvaro ulonų pulko (vėliau pulkininko Jokūbo Azulevičiaus 6-ojo Priešakinės sargybos pulko) ulonas su žirgu.

1775 m. piešinys. Vokiečių ir lenkų k.

Iš: Machynia Mariusz, Rakutis Valdas, Srzednicki Czesław, Oficerowie wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego 1777-1794: spisy, Kraków, 1999.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

LDK Didžiosios Buožės 2-ojo Priešakinės sargybos (ulonų) pulko karininkas, ulonas ir eilinis.

1775 m. piešinys. Vokiečių ir lenkų k.

Iš: Machynia Mariusz, Rakutis Valdas, Srzednicki Czesław, Oficerowie wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego 1777-1794: spisy, Kraków, 1999.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

LDK Lauko Buožės 3-ojo Priešakinės sargybos (ulonų) pulko karininkas, ulonas ir eilinis. Pulko šefas brigadierius Ignotas Poniatovskis.

1775 m. piešinys. Vokiečių ir lenkų k.

Iš: Machynia Mariusz, Rakutis Valdas, Srzednicki Czesław, Oficerowie wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego 1777-1794: spisy, Kraków, 1999.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

5-ojo Priešakinės sargybos (ulonų) pulko karininkas, ulonas ir eilinis. Pulko šefas pulkininkas Mustafa Baranovskis.

1775 m. piešinys. Vokiečių ir lenkų k. 

Iš: Machynia Mariusz, Rakutis Valdas, Srzednicki Czesław, Oficerowie wojska Wielkiego Księstwa Litewskiego 1777-1794: spisy, Kraków, 1999.

Lt En