Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Koranas. Teksto fragmentas.

[XVIII a.]. Arabų k., 23x35 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1135, ap. 3, b. 99, l. 34v-35, 125v-126.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Azano metu suteikiamų vyriškų ir moteriškų vardų sąrašas.

Pažymima, kad be nurodytų galima teikti ir Korane sutinkamus vardus, visi vardai turi būti musulmoniški. Pasirašė muftijus J[okūbas] Šinkevičius ir sekretorius [Steponas] Tuhan-Baranovskis.

Spaudinys, rankraštis. Vilnius, [1922–1939] m. Lenkų k.

Iš 1922–1939 m. Vilniaus totorių mečetės gimimo, santuokos, ištuokos ir mirties metrikų aktų knygos.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1816, ap. 1, b. 4, l. 35.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto raštas Trakų vaivadai Mikalojui Jurjevičiui Radvilai ir jo įpėdiniams.

Įpareigojantis užtikrinti, kad vykstantys pro Trakus karaliaus pasiuntiniai neimtų iš miestiečių vežimų su arkliais, kas prieštarautų ankstesnėms karalių suteiktoms privilegijoms, o užsiimantys prekyba vietiniai totoriai mokėtų sidabrinės mokestį ir atliktų kitas prievoles.

Originalas su antspaudu. Vilnius, 1552 m. spalio 13 d. Rusėnų k., 22x34 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1 (SA), ap. 1, b. 2 (Gor. Nr. 15627), l. 1-1v.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Sutuoktiniams totoriams Vainai Lehušovičiui ir Sarai Bogdanovnai Chalilevnai priklausiusio Builevščiznos dvaro Minsko vaivadijoje pardavimo aktas. Šį dvarą jie pardavė sutuoktiniams kunigaikščiams Fursui ir Zuchrai Chalilevnai Adamovičiams už 24 kapų lietuviškų grašių.

Rašyta Minske, 1593 m. gegužės 10 d. Patvirtinta 1593 m. liepos 6 d. Minsko žemės teismo aktų knygoje. Totorių antspaudai. Originalas. Rusėnų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1177, ap. 1, b. 4591, l. 2-3.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto privilegija, patvirtinanti ankstesnę Jono Kazimiero Vazos privilegiją, duotą totorių rotmistrui Dovydui Tuhan-Murzai-Baranovskiui, kurioje jam ir jo palikuoniams patvirtinama teisė valdyti 10 valakų žemės Patilčių kaime, priklausiusiame Alytaus ekonomijos Krokialaukio raktui.

Originalas su antspaudu. Varšuva, 1662 m. balandžio 8 d. Patvirtintas 1786 m. spalio 23 d. Lenkų k., 41x35 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 575, l. 74, 75v-76.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Krymo totoriai. Mula.

Spalvota litografija, autorius Winckelmann. [XIX a.]. Prancūzų ir rusų k., 26x37,5 cm.

Iš Vilniaus gimnazijos bibliotekos kolekcijos „Rusijos imperijos tautų atstovų spalvotos litografijos“.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 1135, ap. 23, b. 338, l. 2.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Motiejaus Tuhan-Baranovskio „Lietuvos totorių istorija“.

Rankraštis. Vilnius, 1864 m. kovo 30 d. Rusų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 605, ap. 2, b. 2460, l. 5-6.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Vilniaus archeografinė komisija Seniesiems aktams tirti. Tomas 31. Aktai apie Lietuvos totorius.

Spaudinys. Vilnius, 1906 m. Rusų k.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Mergina su totorių tautiniais drabužiais.

J[akobo] Vindsbergo nuotrauka. Marijampolė, [1930 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-27287.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Lietuvos Respublikos švietimo ministerijos tikybų reikalams referento surinktos žinios apie Lietuvos totorius.

Mašinraštis. 1925 m. rugpjūčio 17 d. Lietuvių k.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 391, ap. 4, b. 1821, l. 79.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Kauno Musulmonų Draugijos parengtas Lietuvos musulmonų parapijų imamų antspaudų projektas.

Rankraštis, piešinys. 1939 m. kovo 6 d. Lietuvių k.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 391, ap. 4, b. 1846, l. 73.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Šiaulių geležinkeliečių klubo vaikų liaudies dainų ir šokių ansamblio šokėjos G. Turbovskaja ir G. Sevastjanova atlieka totorių liaudies šokį.

Antano Dilio nuotrauka. Šiauliai, 1964 m. lapkričio mėn.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-023525.

Lt En