Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Augusto III Sakso patentas rotmistro kariniam laipsniui gauti, skirtas Dvaro totorių pulko poručikui Samueliui Bairaševskiui.

Rankraštis. Originalas su karaliaus parašu ir antspaudu. Varšuva, 1760 m. gegužės 22 d. Lenkų k., 34x21 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 275, l. 7.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto Poniatovskio įsakas dėl Jo didenybės dvaro milicijos brigadoje tarnavusio vėliavininko Jono Bairaševskio atleidimo iš karo tarnybos ir poručiko laipsnio suteikimo.

Rankraštis. Originalas su karaliaus parašu ir antspaudu. Varšuva, 1772 m. spalio 5 d. Lenkų k., 34x21 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 275, l. 10.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Vilniaus gubernijos bajorų deputatų susirinkimo bylos apie totorių Bairaševskių giminės bajorišką kilmę titulinis lapas.

Spaudinys, rankraštis. 1817 m. spalio 10 d. Rusų k., 25x38 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 275.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Bajorų totorių Bairaševskių giminės (herbas – LANKAS (ŁUK)) genealoginis medis.

Rankraštis. 1819 m. gruodžio 11 d. Rusų k., 42,5x35,5 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 275, l. 2v-3.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Herbas LANKAS (ŁUK).

1820 m. rugpjūčio 31 d. Lenkų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 680, l. 149.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Totorių giminių, kurioms buvo patvirtinta arba nepatvirtinta bajorystė, abėcėlinis sąrašas.

Rankraštis. XIX a. Rusų k., 23x35 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 9, b. 125, l. 1.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Vilniaus apskrities maršalo kunigaikščio Stepono Giedraičio liudijimas, duotas Lukiškių priemiesčio gyventojams Juozapui ir jo sūnums Juozapui, Adomui, Aleksandrui; Adomui ir jo sūnums Aleksandrui, Sebastijonui ir Steponui; Aleksandrui ir jo sūnums Chalilui, Leonui ir Danieliui Bairulevičiams, ir patvirtinantis šios giminės bajorišką kilmę.

Originalas su maršalo parašu ir Vilniaus apskrities bajorų antspaudu. 1817 m. spalio 27 d. Lenkų k., 21,5x36 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 276, l. 49.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Totorių Bairulevičių giminės bajorystės išvadų raštas (herbas – „DOLENGA“ (DOŁĘGA)).

Rankraštis. 1819 m. lapkričio 17 d. Lenkų k., 26x34,5 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 276, l. 23.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Mulos Aleksandro Jakubovskio išrašas iš Lukiškių mečetės metrikų knygos apie Aleksandro Bairulevičiaus gimimą 1820 m. gegužės 10 d. sutuoktinių Chalilo ir Elžbietos Siunekevič Bairulevičių šeimoje.

Rankraštis su antspaudu ir mulos A. Jakubovskio parašu. Lukiškės, 1832 m. rugpjūčio 25 d. Lenkų ir rusų k., 22x36 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 276, l. 41.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Bajoro Aleksandro Bairulevičiaus, Chalilo sūnaus, gyvenusio Vilniuje, Lukiškėse, šeimos narių surašymo formuliaras.

Nuorašas su Vilniaus apskrities bajorų vadovo antspaudu. Spaudinys, rankraštis. 1834 m. gruodžio 29 d. Rusų k., 43x36 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 276, l. 47v-48.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Totorių kunigaikščio Alimo Achmetevičiaus Dovgialos testamentas.

Išrašas iš Ašmenos pilies teismo aktų knygos. 1651 m. kovo 12 d. Dokumentas parvirtintas 1651 m. balandžio 26 d. Rusėnų ir lenkų k., 20x32,5, 40x32,5 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 1284, l. 58-59.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Mustafos Biej murzos, Dalanša Agos murzos, Šahbas Biej Mansur murzos ir kitų Krymo totorių didikų liudijimas Jo karališkos didenybės rotmistrui Ismailui Jalymui Džalajirui murzai Dovgialai, kuriuo patvirtinama, kad Dovgialos protėviai persikėlė iš Krymo į LDK Vytauto Didžiojo valdymo laikais ir kad Dovgialų giminė nuo seno priklauso Krymo totorių kunigaikščių luomui.

Rankraštis. Krymas, Bachčisarajus. 1743 m. gegužės 7 d. Vertimas iš totorių į lenkų k., rašytas Ismail Agos Jozefovičiaus 1743 m. birželio 4 d. Chotino mieste (Ukraina). Dokumentas patvirtintas Krymo totorių murzų žiedų antspaudais ir parašais. Lenkų ir arabų k., 22x33 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 1284, l. 70.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Krymo totorių kunigaikščių murzų žiedų antspaudai ir parašai.

1743 m. birželio 4 d. Lenkų ir arabų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 1284, l. 70.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Totorių kunigaikščių murzų Dovgialų giminės bajorystės išvadų raštas (herbas – „KAIŠYLAI“ (KAJSZYŁY)).

Rankraštis. 1819 m. gegužės 5 d. Lenkų k., 26x34,5 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 1284, l. 5.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Bajorų totorių Dovgialų giminės (herbas – „KAIŠYLAI“ (KAJSZYŁY)) genealoginis medis.

Rankraštis. 1835 m. Rusų k., 48x37 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 1284, l. 3v-4.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Totorių kunigaikščių Naiman-Murzų-Oleškevičių-Kričinskių giminės herbo „RADVANAS“ (RADWAN) aprašymas.

Rankraštis, spaudinys. 1850 m. lapkričio 30 d. Rusų k., 24,5x39 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 10, b. 271, l. 11.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Ašmenos apskrities bajoro Voznesensko ulonų pulko atsargos pulkininko Semiono Kričinskio, Boriso sūnaus, duomenys apie šeimą, nekilnojamąjį turtą ir bajorystės patvirtinimą.

Rankraštis, spaudinys. 1850 m. lapkričio 30 d. Rusų k., 49x39 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 10, b. 271, l. 11v-12.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Augusto II konfirmacinė privilegija, patvirtinanti ankstesnių valdovų Vladislovo IV ir Jono III privilegijas, suteiktas bajorams totoriams Chasiejinui Sobolevskiui, Dovydui Mustafičiui, Adomui Jablonskiui ir Chasiejinui Michalovskiui, tarnaujantiems totorių pulke.

Šia privilegija jiems ir jų palikuoniams patvirtinama teisė valdyti žemės valdas Nemėžio kaime Vilniaus vaivadijoje.

Originalas su karaliaus parašu ir antspaudu. Varšuva, 1731 m. kovo 3 d. Lenkų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 284, l. 1v.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Vilniaus apskrities žemės teismo antspaudas, kuriuo patvirtintas Nemėžio kaimo gyventojo totoriaus Jono Mustafičiaus testamentas.

1828 m. kovo 19 d. Lenkų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 284, l. 8av.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Lukiškių mečetės mulos Aleksandro Jakubovskio liudijimas apie Mykolo Mustafičiaus gimimą sutuoktinių Dovydo ir Marijonos Mustafičių šeimoje.

Rankraštis su antspaudu ir parašais. 1843 m. gruodžio 3 d. Rusų k., 48x37 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 284, l. 13.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Vilniaus gubernatoriaus ir bajorų vadovo liudijimas bajorui Juozapui Mustafičiui, Motiejaus sūnui, kad jam dėl politinių ar kriminalinių nusikaltimų neatimtos nuosavybės teisės ir jis nėra teisiamas. Vilniaus gubernatoriaus ir bajorų vadovo parašai su antspaudais.

Spaudinys, rankraštis. Vilnius, 1864 m. gruodžio 14 d. Rusų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 284, l. 4.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Dvarininkui totoriui Safarevičiui priklausiusio Kenos kaimo (Vilniaus gubernija, Vilniaus apskritis, Rukainių valsčius) išorinių žemės ribų geometrinis planas.

Rankraštis. 1873 m. Rusų k., 41x62 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 526, ap. 3, b. 1908, l. 1.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Bajorų totorių Melechų, Safarevičių ir Jakubovskių giminių antspaudai.

1868 m. gegužės 14 d.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 284, l. 6v.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Mulos Šablovskio išrašas iš Keturiasdešimties Totorių kaimo mečetės metrikų knygos apie Motiejaus Sobolevskio gimimą 1795 m. liepos 19 d. sutuoktinių Mustafos arba Stepono ir Marijonos Siunekevič Sobolevskių šeimoje.

Rankraštis su antspaudu ir mulos Šablovskio parašu. Keturiasdešimt Totorių kaimas. 1852 m. gegužės 15 d. Rusų k., 22x35 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 281, l. 50.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Totorių kunigaikščių Konkirantų Sobolevskių giminės bajorystės išvadų raštas (herbas – „MĖNULIS“ (MIESIĄC)).

Rankraštis. 1819 m. kovo 18 d. Lenkų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 4, b. 2737, l. 2.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Totorių kunigaikščių Konkirantų Sobolevskių giminės (herbas – „MĖNULIS“ (MIESIĄC)) genealoginis medis.

Rankraštis. 1819 m. Lenkų k.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 4, b. 2737, l. 1.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Samueliui Sobolevskiui priklausiusio Keturiadešimties Totorių palivarko (Trakų apskritis) planas.

Rankraštis. 1824 m. Lenkų k., 48,5x50 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 526, ap. 15, b. 176, l. 1.

LIETUVOS TOTORIAI ARCHYVŲ DOKUMENTUOSE

Rygos dragūnų pulko majoro Juozapo Sobolevskio, Stepono sūnaus, formuliarinis (duomenų apie tarnybą) lapas.

Rankraštis, spaudinys. 1844 m. balandžio 1 d. Rusų k., 40x32 cm.

Lietuvos valstybės istorijos archyvas, f. 391, ap. 1, b. 281, l. 53-54.

Lt En