Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos Respublikos Seimo rūmai Kaune.

XX a. 4 deš.  Fotostudijos „Ekonominė karių bendrovė“ nuotrauka.

LCVA, P-33681.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo posėdis Seimo rūmuose. Kaunas,1920 m.

LCVA, 0-102200.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis. Steigiamojo Seimo rūmai Kaune. Atvirukas. Kaunas, 1920 m.

LCVA, P-31140.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo rezoliucija (deklaracija) dėl atkurtos Lietuvos demokratinės valstybės. 1920 m. gegužės 15 d.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 90, l. 186.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo statuto projekto ištraukos.

Data nenustatyta.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 99, l. 59, 60 a. p.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo statuto, priimto 1920 m. gegužės 18 d., ištraukos.

LCVA, f. 1437, ap. 1, b. 45, l. 1–2 a. p.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Stenografų biuro vedėjo atmintinė Seimo nariams.

Data nenustatyta.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 99, l. 63.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo priimtas įstatymas dėl mirties bausmės sustabdymo. 1920 m. gegužės 26 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 75, l. 5.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo priimtas amnestijos įstatymas. 1920 m. gegužės 26 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 75, l. 6, 6 a. p.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo 9-ojo posėdžio 1920 m. gegužės 31 d. dienotvarkė.

LCVA, f. 383, ap. 3, b. 28, l. 288.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos telegramų agentūros ELTA 1920 m. birželio 7 d. telegrama Lietuvos atstovybei Estijoje apie Laikinosios Konstitucijos priėmimą.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 96, l. 26, 27.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo Konstitucinės komisijos pirmininko Antano Tumėno suformuluotos tezės, atspindinčios jo požiūrį į Konstitucijos rengimą. 1920 m. birželio 24 d.

LCVA, f. 1557, ap. 1, b. 168, l. 13.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

[Krikščionių demokratų bloko narių] pastabos dėl atskirų Konstitucijos teiginių. [1920 m.].

LCVA, f. 1557, ap. 1, b. 169, l. 53.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo 1920 m. liepos 2 d. nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto pasiūlyto Laikinosios Konstitucijos papildymo.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 100, l. 294.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo priimtas Kredito leidimas Lietuvos delegacijai Taikos deryboms su Rusija. 1920 m. liepos 13 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 95, l. 30.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo 1920 m. liepos 15 d.–gruodžio 15 d. išlaidų sąmata.

1920 m. rugpjūčio 16 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 99, l. 2, 2 a.p.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo 42-ojo posėdžio 1920 m. rugsėjo 17 d. darbotvarkė.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 100, l. 24.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos ir Lenkijos derybų delegacijų susitikimas Suvalkuose (1920 m. spalio 7 d. buvo pasirašyta Suvalkų sutartis, nustačiusi laikinąją sieną tarp Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos). Posėdis Suvalkų apskrities teismo rūmų salėje. Dešinėje pusėje – Lietuvos atstovai (iš dešinės 4 – Steigiamojo Seimo narys, diplomatas Valdemaras Vytautas Čarneckis). Kairėje pusėje – Lenkijos atstovai. Prie kito stalo sėdi derybų stebėtojai – Didžiosios Britanijos, Italijos, JAV kariniai atstovai.

Suvalkai, Lenkija, 1920 m. spalio mėn.

LCVA, P-20766.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Karo mokyklos III laidos išleistuvės. Iškilmės prie Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios. Priekyje – Steigiamojo Seimo Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis. Kaunas, 1920 m. spalio 17 d.

LCVA, A058-P016

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo Bendrosios teisės komisijos pirmininko Mykolo Sleževičiaus 1920 m. lapkričio 30 d. pranešimas Ministrui Pirmininkui apie komisijos posėdį ir kvietimas Ministrų Kabineto atstovui dalyvauti Komisijos posėdžiuose.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 100, l. 204.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Mažojo Seimo 27-ojo posėdžio 1920 m. gruodžio 3 d. darbotvarkė.

LCVA, f. 383, ap. 3, b. 28, l. 14.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Antano Tumėno liudijimas. 1921 m. sausio 25 d.

LCVA, f. 1557, ap. 1, b. 44, l. 2.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo 62-ojo posėdžio 1921 m. vasario 11 d. darbotvarkė.

LCVA, f. 384, ap. 2, b. 164, l. 7.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Palangos perdavimo Lietuvai iškilmės. Iš kairės: 2 – Steigiamojo Seimo vicepirmininkas Jonas Staugaitis (pavaduojantis Steigiamojo Seimo Pirmininką ir laikinai einantį Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas Aleksandrą Stulginskį), 4 – pulkininkas Kazys Škirpa, 5 – Lietuvių delegacijos Arbitražo komisijoje pirmininkas Antanas Smetona, 6 – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro adjutantas Antanas Endziulaitis, kiek toliau 7 – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos Karo sanitarijos vadovas Vladas Nagevičius.

Palanga, 1921 m. kovo 31 d.

LCVA, P-06437.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos kariuomenės 6-ojo pėstininkų Pilėnų kunigaikščio Margio pulko šventė. Centre – Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras Jonas Šimkus prie lauko virtuvės ragauja kareiviškus pietus. Kairėje – Steigiamojo Seimo Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis. 1921 m. birželio mėn. Kiaunio nuotrauka.

LCVA, P-06530.

 

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo Konstitucijos komisijos nario Vlado Natkevičiaus Konstitucijos pataisų dėl Respublikos gynimo projektas. 1921 m. birželio 2 d.

LCVA, f. 1557, ap. 1, b. 169, l. 6.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo 1921 m. liepos 9 d. pereinamoji formula dėl pritarimo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro vedamai politikai.

1921 m. liepos 13 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 184, l. 132.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Kazio Griniaus deklaracijos Steigiamojo Seimo nariams apie padėtį šalyje projekto tekstas. [1921 m.]

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 35, l. 1, 2.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo Prezidiumo 1921 m. liepos 23 d. raštas Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui dėl Seniūnų sueigos veiklos tvarkos ir Steigiamojo Seimo Seniūnų sueigos narių sąrašas.

LCVA, f. 384, ap. 2, b. 164, l. 17, 19.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo socialdemokratų frakcijos 1921 m. rugsėjo 9 d. interpeliacijos Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Kaziui Griniui ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui Juozui Purickiui nuorašo ištrauka.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 177, l. 110, 111, 112.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo Švietimo komisijos [1921 m. lapkričio mėn.] paklausimas Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Kaziui Griniui dėl 2-osios Karo ligoninės iškeldinimo iš buvusių Komercijos mokyklos rūmų.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 185, l. 261.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo Krikščionių demokratų bloko atstovų Antano Tumėno ir Mykolo Krupavičiaus 1921 m. lapkričio 15 d. paklausimas Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Kaziui Griniui ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui Juozui Purickiui dėl Lenkijos okupacinės valdžios Vilniuje kalinamo advokato Stasio Šilingo išlaisvinimo.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 185, l. 285.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo 1921 m. lapkričio 11 d. pereinamoji formula dėl interpeliacijos Klaipėdos krašto klausimu.

1921 m. lapkričio 12 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 184, l. 27, 27 a. p.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo 1921 m. gruodžio 20 d. nutarimas dėl Lietuvos Respublikos pajamų sąmatos § 38.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 184, l. 30.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Valstiečių liaudininkų bloko deklaracija, skaityta Steigiamojo Seimo 1922 m. sausio 12 d. posėdyje. Publikuota savaitraščio „Lietuvos ūkininkas“ Nr. 3 priede.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1426, l. 1, 1 a. p.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo Krikščionių demokratų ir Valstiečių liaudininkų blokų atstovų bendro 1922 m. sausio 20 d. posėdžio protokolas.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1426, l. 9–10.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo 1922 m. vasario 15 d. priimto Žemės reformos įstatymo ištraukos.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 364, l. 1, 2, 24.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo Konstitucijos komisijos aiškinamasis raštas Steigiamojo Seimo Prezidiumui įteikiant Komisijos paruoštą ir priimtą Konstitucijos projektą 1922 m. vasario mėn.

LCVA, f. 1557, ap. 1, b. 169, l. 90, 90 a. p.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos Valstybės Konstitucijos projekto ištraukos. 1922 m. vasario mėn.

LCVA, f. 1557, ap. 1, b. 169, l. 91, 91 a. p., 92, 99 a. p.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo Bendrosios teisės komisijos ekspertų pastabų dėl Konstitucijos projekto ištrauka. 1922 m. birželio 10–11 d.

LCVA, f. 1557, ap. 1, b. 171, l. 1, 2, 3.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nariai Steigiamojo Seimo minėjimo dieną prie paminklo „Žuvusiems už Lietuvos laisvę“ Karo muziejaus sodelyje. Dešinėje nuotraukos pusėje nuo paminklo į dešinę: pirmoje eilėje: 1 – Steigiamojo Seimo Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis, antroje eilėje: 1 – Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas (VI Ministrų Kabinetas), būsimas Lietuvos Respublikos Prezidentas Kazys Grinius. 1922 m. gegužės 15 d.

Fotostudijos „Menas“ nuotrauka.

LCVA, P-12520.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

1-ojo pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pulko šventė Gelvonuose. Centre – Steigiamojo Seimo Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis kalbasi su šventės dalyviais. Ukmergės aps., 1922 m. liepos 16 d.

LCVA, A041-P087.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamajame Seime 1922 m. rugpjūčio 1 d. priimta Lietuvos Valstybės Konstitucija.

1922 m. rugpjūčio 6 d

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 814, l. 99–102 a.p.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos banko statuto projekto ištraukos. 1922 m. rugpjūčio mėn.

LCVA, f. 384, ap. 3, b. 376, l. 43, 61.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Instrukcijos Steigiamojo Seimo raštinei ir raštinės struktūros projektas. [1922 m.].

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1286, l. 60, 61, 62.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo Prezidiumo 1922 m. rugsėjo 7 d. raštas Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui dėl Laikinojo Lietuvos teismų ir jų darbo sutvarkymo įstatymo papildymo ir šio įstatymo papildymo projektas.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 240, l. 359, 360.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos telegramų agentūros ELTA 1922 m. spalio 29 d. telegrama, kurioje pranešama ir apie lito įvedimą.

LCVA, f. 648, ap. 1, b. 629, l. 347.

Lt En