Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos Steigiamojo Seimo rinkimų įstatymas. Lietuvos Valstybės Tarybos priimtas 1919 m. spalio 30 d.

1919 m. lapkričio 20 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 48, l. 42–48.

 

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Rinkimų laisvės apdraudimo įstatymas. 1919 m. lapkričio 20 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 48, l. 49.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Rinkimų apygardų sąrašas. Lietuvos Steigiamojo Seimo rinkimų įstatymo 1 priedas.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 48, l. 50.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo rinkikų sąrašo pavyzdys. Lietuvos Steigiamojo Seimo rinkimų įstatymo 2 priedas.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 48, l. 51.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo rinkimų balsų skaičiavimo pavyzdys. Lietuvos Steigiamojo Seimo rinkimų įstatymo 3 priedas.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 48, l. 52.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo rinkimų apylinkių komisijų posėdžio protokolo pavyzdys. Lietuvos Steigiamojo Seimo rinkimų įstatymo 4 priedas.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 48, l. 53.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos 1919 m. gruodžio 10 d. įsakymas dėl Vyriausiosios rinkimų komisijos Steigiamojo Seimo rinkimams organizuoti sudėties.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 245, l. 44.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Vyriausiosios rinkimų komisijos išlaidų sąmata. 1920 m. sausio 15 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 94, l. 3, 3 a. p.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Amerikos lietuvių tautinės tarybos 1920 m. sausio 3 d. sveikinimas Lietuvos Respublikos Ministrų Kabinetui dėl Steigiamojo Seimo ir Amerikos lietuvių tautinės tarybos kandidatų į Steigiamąjį Seimą.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 96, l. 50.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Amerikos lietuvių tautinės tarybos 1920 m. vasario 3 d. pranešimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai apie 1920 m. sausio 3 d. paskelbtų Amerikos lietuvių tautinės tarybos atstovų į Steigiamąjį Seimą atšaukimą.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 96, l. 48.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo rinkimų įstatymo pakeitimas dėl karininkų, kareivių, karo valdininkų dalyvavimo rinkimuose tvarkos. 1920 m. kovo 25 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 75, l. 89.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo rinkimų apygardų sąrašas. 1920 m.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1402, l. 2.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Rinkimų į Steigiamąjį Seimą agitaciniai plakatai.1920 m.

LCVA, A045-P247.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos 1920 m. balandžio 6 d. įsakymas dėl Steigiamojo Seimo rinkimų dienos nukėlimo trečiojoje (Raseinių) rinkimų apygardoje.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 245, l. 37.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo rinkimų įstatymo § 48 pakeitimas. 1920 m. balandžio 14 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 75, l. 83.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos 1920 m. balandžio 14 d. įsakymas dėl Steigiamojo Seimo rinkimų pratęsimo.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 75, l. 84.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo rinkimai Šederne (dabar Šėderė, Daugpilio r., Latvija), kur balsavo 3-iasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulkas. Prie stalo sėdi Rinkimų komisija. 1920 m. balandžio 15 d.

LCVA, A059-P143.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Rinkimų į Steigiamąjį Seimą dieną Šederne (dabar Šėderė, Daugpilio r., Latvija) balsuoja 3-iasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulkas. Kairėje – bataliono vadas Jonas Gricius. 1920 m. balandžio 15 d.

LCVA, A059-P144.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo rinkimai Šederne (dabar Šėderė, Daugpilio r., Latvija), kur balsavo Lietuvos 3-iasis pėstininkų Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Vytauto pulkas. Rinkimų komisija skaičiuoja rinkimų biuletenius. 1920 m. balandžio 15 d.

LCVA, A059-P145.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Žmonės sveikina Steigiamąjį Seimą. Kaunas, 1920 m.

LCVA, A045-P246.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Rinkimai į Steigiamąjį Seimą Radviliškyje. 1920 m. balandžio 14–15 d.

LCVA, P-08689.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos 1920 m. balandžio 19 d. įsakymas dėl naujų Steigiamojo Seimo rinkimų Kauno apskrities Čekiškės ir Šiaulių apskrities Šaukėnų rinkimų apylinkėse.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 144, l. 23.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos kariuomenės Artilerijos brigados 2-osios baterijos kariai rinkimų į Steigiamąjį Seimą dieną atvyko balsuoti į rinkiminę apylinkę. 1920 m. balandžio 14–15 d.

LCVA, P-19084.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos reikalų patikėtinio Latvijoje Dovo Zauniaus 1920 m. gegužės 4 d. telegrama Lietuvos atstovui Estijoje Vytautui Jonui Gyliui apie Steigiamojo Seimo rinkimų rezultatus.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 96, l. 8.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos kariuomenės 1-ojo atsargos bataliono karininkų susirinkimų salė. Salė papuošta išrinkto į Steigiamąjį Seimą bataliono vado plk. ltn. Konstantino Žuko išleistuvėms. Marijampolė, 1920 m.

LCVA, P-19276.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo Mandatų patikrinimo komisijos pirmininko 1920 m. lapkričio 19 d. raštas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai apie Steigiamojo Seimo rinkimus.

LCVA, f. 387, ap. 7, b. 81, l. 61, 62.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo narių sąrašas (nurodytas amžius ir specialybė). 1920 m.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 99, l. 39, 40, 41, 42.

Lt En