Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo narių registracijos žurnalas. 1920 m. gegužės 12–15 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 99, l. 20–23 a. p., 29–38.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Krikščionių demokratų bloko atstovai Steigiamajame Seime. Iš kairės pirmoje eilėje: 2 – Steigiamojo Seimo antrasis vicepirmininkas Justinas Staugaitis, 3 – Steigiamojo Seimo Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis. Iš kairės antroje eilėje 4 – Krikščionių demokratų bloko vadovas Mykolas Krupavičius. 1920 m.

LCVA, 0-011182.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos prezidiumo atstovai Steigiamajame Seime. Iš kairės: 2 – Steigiamojo Seimo Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis, 3 – Lietuvos krikščionių demokratų partijos vadovas Mykolas Krupavičius, 4 – Vladas Jurgutis, 5 – Salomėja Stakauskaitė, 6 – Juozas Purickis, 7 – Jonas Vailokaitis. 1920 m.

LCVA, 0-011183.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, rašytojas, dailininkas Vytautas Bičiūnas.

Data nenustatyta.

LCVA, 0-081121.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos Nepriklausomybės nutarimo signataras, Lietuvos Valstybės Tarybos narys, Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, Lietuvos Respublikos švietimo ministras (VI Ministrų Kabinetas), diplomatas Kazys Bizauskas. Kaunas, 1930–1933 m.

LCVA, 0-081154.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, kunigas Povilas Dogelis.

Data nenustatyta. Fotostudijos „Moderne“  nuotrauka.

LCVA, P-16467.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras (VII Ministrų Kabinetas), ekonomistas Vladas Jurgutis. 1922–1923 m.

LCVA, P-30626.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos 1928 m. vasario 16 d. aktas, kuriuo Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, Lietuvos banko valdytojas Vladas Jurgutis apdovanojamas Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino ordinu.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 46, l. 5.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos Valstybės Tarybos narys, Lietuvos krikščionių demokratų partijos vadovas ir frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministras (IX, X, XI, XII Ministrų Kabinetai), kunigas Mykolas Krupavičius. Kaunas, [1920 m.].

LCVA, P-31141.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos Valstybės Tarybos narys, Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras (VI Ministrų kabinetas), Juozas Purickis.

Data nenustatyta.

LCVA, 0-011198.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos Nepriklausomybės nutarimo signataras, Lietuvos Valstybės Tarybos antrasis vicepirmininkas, Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, Steigiamojo Seimo antrasis, vėliau pirmasis vicepirmininkas, I Seimo vicepirmininkas, II Seimo pirmininkas ir vicepirmininkas, vyskupas Justinas Staugaitis.

[iki 1933 m.].

LCVA, 0-081176.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos Nepriklausomybės nutarimo signataras, Lietuvos Valstybės Tarybos narys, Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, prelatas, profesorius Kazimieras Steponas Šaulys.

Kaunas, data nenustatyta.

LCVA, P-00053.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Žinios apie Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos atstovą Steigiamajame Seime Kazimierą Steponą Šaulį. 1946 m. gruodžio 26 d.

LCVA, f. 656, ap. 2, b. 642, l. 156.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, kunigas, poetas Antanas Šmulkštys (slapyvardis Paparonis).

Data nenustatyta.

LCVA, 0-049907.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, Lietuvos Respublikos teisingumo ministras (IX, X, XI, Ministrų Kabinetai), Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas ir vidaus reikalų ministerijos valdytojas (X Ministrų Kabinetas), II Seimo pirmininkas, teisininkas Antanas Tumėnas. [1924 m.].

LCVA, P-22075.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos krikščionių demokratų partijos frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, kunigas Juozas Vailokaitis.

Data nenustatyta.

LCVA, 0-011191.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos ūkininkų sąjungos frakcijos atstovai Steigiamajame Seime. Iš kairės pirmoje eilėje: 2 – Steigiamojo Seimo Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis. Iš kairės antroje eilėje: 2 – Jonas Vailokaitis, 6 – Valdemaras Vytautas Čarneckis. 1920 m.

LCVA, 0-011185.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos Valstybės Tarybos narys, Lietuvos ūkininkų sąjungos frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras (IV, V Ministrų Kabinetai), užsienio reikalų ministras (X, XI Ministrų Kabinetai), politinis veikėjas Valdemaras Vytautas Čarneckis. Kaunas, [1930–1933 m.].

LCVA, 0-081187.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos ir Lenkijos delegacijų derybos Kalvarijoje. Iš kairės pirmoje eilėje 5 – Lietuvos ūkininkų sąjungos frakcijos atstovas Steigiamajame Seime Valdemaras Vytautas Čarneckis. 1920 m. rugsėjo 16–18 d.

LCVA, P-06729.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos Valstybės Tarybos narys, Lietuvos ūkininkų sąjungos frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras (V Ministrų Kabinetas), gydytojas Eliziejus Draugelis.

Data nenustatyta.

LCVA, 0-011167.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos ūkininkų sąjungos frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, generolas leitenantas Jonas Galvydis-Bykauskas. [1933 m.].

LCVA, P-01023.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Kauno „Aušros“ mergaičių gimnazijos pedagogų taryba. Centre – gimnazijos direktorius, Lietuvos ūkininkų sąjungos frakcijos atstovas Steigiamajame Seime Kazimieras Jokantas.

Kaunas, data nenustatyta.

LCVA, A073-P0655.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos ūkininkų sąjungos vienas steigėjų, vadovas ir frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, atsargos leitenantas Feliksas Mikšys. [1920 m.].

LCVA, P-04445.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos Nepriklausomybės nutarimo signataras, Lietuvos Valstybės Tarybos narys, Lietuvos ūkininkų sąjungos frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, Steigiamojo Seimo Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Prezidentas, agronomas Aleksandras Stulginskis.

Kaunas, data nenustatyta. Fotostudijos „Ekonominė karių bendrovė“.

LCVA, A049-P002.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos Nepriklausomybės nutarimo signataras, Lietuvos Valstybės Tarybos narys, Lietuvos ūkininkų sąjungos frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, finansininkas, pramonininkas Jonas Vailokaitis.

Data nenustatyta.

LCVA, 0-011126.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos darbo federacijos frakcijos atstovai Steigiamajame Seime. 1920 m.

LCVA, 0-011184.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos darbo federacijos vadovo ir frakcijos atstovo Steigiamajame Seime, leitenanto Antano Matulaičio tarnybos lapas. [1920 m.].

LCVA, f. 930, ap. 2, b. 82, l. 1, 1 a. p., 2.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Valstiečių liaudininkų bloko atstovai Steigiamajame Seime. Iš kairės pirmoje eilėje: 4 – Steigiamojo Seimo pirmojo posėdžio amžiaus pirmininkė Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, 6 – Steigiamojo Seimo pirmasis vicepirmininkas Jonas Staugaitis. Iš kairės antroje eilėje 6 – Valstiečių liaudininkų bloko vadovas, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas (VI Ministrų Kabinetas), Lietuvos Respublikos Prezidentas Kazys Grinius. 1920 m.

LCVA, 0-011186.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Valstiečių liaudininkų bloko atstovai Steigiamajame Seime. Iš kairės pirmoje eilėje: 2 – Valstiečių liaudininkų bloko vadovas, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas (VI Ministrų Kabinetas), Lietuvos Respublikos Prezidentas Kazys Grinius, 5 – Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos vadovas Mykolas Sleževičius, 6 – Steigiamojo Seimo pirmasis vicepirmininkas Jonas Staugaitis, 7 – Steigiamojo Seimo sekretorius Vladas (Ladas) Natkevičius.

Kaunas, 1920–1921 m.

LCVA, P-42400.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo narys, diplomatas Ladas (Vladas) Natkevičius (antras iš kairės) ir Steigiamojo Seimo narys, pedagogas Balys Žygelis (penktas iš kairės) su Čikagos lietuviais.

JAV, Čikaga, data nenustatyta.

LCVA, P-07728.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos atstovų konferencijos Stokholme dalyviai. Iš kairės pirmoje eilėje: 1 – gydytojas Jonas Šliūpas, 2 – būsima Lietuvos valstiečių sąjungos frakcijos atstovė Steigiamajame Seime, visuomenės veikėja Felicija Bortkevičienė, 3 – rašytojas, kunigas Juozas Tumas-Vaižgantas. Iš kairės antroje eilėje: 1 – diplomatas Jurgis Savickis, 2 – teisininkas Martynas Yčas, 3 – diplomatas Jonas Aukštuolis, 4 – diplomatas, rašytojas Ignas Šeinius, 5 – gydytojas Jurgis Alekna, 6 – teisininkas Stasys Šilingas.

1917 m. spalio 18–22 d.

LCVA, P-12982.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos valstiečių sąjungos vadovas ir frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas (VI Ministrų Kabinetas), Lietuvos Respublikos Prezidentas, gydytojas Kazys Grinius. Kaunas, 1926 m.

J. Kučinskienės nuotrauka.

LCVA, P-21747.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos valstiečių sąjungos vadovo ir frakcijos atstovo Steigiamajame Seime Kazio Griniaus atsiminimai apie Lietuvos Respublikos 1920–1927 m. Seimų sudėtį pagal politines frakcijas.

1946 m.

LCVA, f. 659, ap. 1, b. 30, l. 1.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos valstiečių sąjungos frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, ekonomistas Albinas Rimka. [1930 m.].

LCVA, P-01180.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos valstiečių sąjungos vienas steigėjų ir frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, visuomenės ir karo veikėjas Petras Ruseckas. Kaunas, [1920 m.].

LCVA, P-20457.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos valstiečių sąjungos frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, Steigiamojo Seimo pirmasis vicepirmininkas, II ir III Seimų pirmininkas, gydytojas Jonas Staugaitis. 1920 m.

LCVA, 0-011189.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos direktoriaus 1938 m. lapkričio 10 d. pranešimas Vytauto Didžiojo universiteto Kanceliarijos viršininkui apie Lietuvos valstiečių sąjungos nario, docento Antano Tamošaičio dalyvavimą Steigiamajame Seime 1920 m. gegužės 15 d. – 1922 m. lapkričio 12 d.

LCVA, f. R-856, ap. 2, b. 902, l. 51.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, politinis veikėjas Jonas Bildušas.

Data nenustatyta.

LCVA, 5-00746.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, gydytojas Juozas Buzelis.

Data nenustatyta.

LCVA, f. 1116, ap. 1, b. 551, l. 1.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos frakcijos atstovė Steigiamajame Seime, Steigiamojo Seimo pirmojo posėdžio pirmininkė, rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė. 1920 m.

LCVA, 0-011180.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos vienas steigėjų, vadovas ir frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas (II, IV Ministrų Kabinetai), teisininkas Mykolas Sleževičius.

Data nenustatyta.

LCVA, 0-011146.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija Steigiamajame Seime. Iš kairės 2 – Lietuvos socialdemokratų partijos vienas steigėjų ir vadovas – Steponas Kairys. 1920 m.

LCVA, 0-011187.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, politinis veikėjas Kipras Bielinis.

Data nenustatyta.

LCVA, 0-011192.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, Lietuvos Respublikos švietimo ministras (XIII Ministrų Kabinetas), fizikas Vincas Čepinskis. Kaunas, 1920–1923 m.

LCVA, P-42528.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos Nepriklausomybės nutarimo signataras, Lietuvos Valstybės Tarybos narys, Lietuvos Respublikos tiekimo ir maitinimo ministras (IV Ministrų Kabinetas), Lietuvos socialdemokratų partijos vienas steigėjų, vadovas ir frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, inžinierius Steponas Kairys.

Data nenustatyta.

LCVA, P-25577.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministras (XIII Ministrų Kabinetas), advokatas Vladas Požela.

Data nenustatyta.

LCVA, 0-011193.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos socialdemokratų partijos frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, teisininkas Kazimieras Venclauskis. Šiauliai, 1918–1919 m.

LCVA, A014-P062.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Žydų frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, advokatas Ozeris Finkelšteinas.

Data nenustatyta.

LCVA, 0-011280.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Žydų frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, Steigiamojo Seimo sekretorius, advokatas Naftalis Fridmanas.

Data nenustatyta.

LCVA, 0-011281.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos Valstybės Tarybos narys, Lietuvos žydų tarybos pirmininkas, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministras (I Ministrų Kabinetas), Lietuvos delegacijos Paryžiaus taikos konferencijoje narys, Žydų frakcijos atstovas Steigiamajame Seime, advokatas Simanas Rozenbaumas.

Data nenustatyta.

LCVA, 0-011143.

Lt En