Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Viktoro Beržinskio vidaus paso kortelė.

1920 m. birželio 5 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 5381.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Vytauto Bičiūno vidaus paso kortelė.

1920 m. spalio 30 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 17804.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Kipro Bielinio vidaus paso kortelė.

1921 m.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 54247.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Oskaro Biuchlerio (Biklerio) vidaus paso kortelė.

1921 m. kovo 30 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 43.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Kazimiero Bizausko vidaus paso kortelė.

[1921 m. sausio 27 d.]

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 22024.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo narės Felicijos Bortkevičienės Povickaitės vidaus paso kortelė.

1921 m. sausio 22 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 21789.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Antano Bulionio vidaus paso kortelė.

1920 m. birželio 11 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 6421.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Valdemaro Vytauto Čarneckio vidaus paso kortelė.

1920 m. birželio 2 d.

KRVA, f.66, ap. 1, b. 4796.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Vinco Čepinskio vidaus paso kortelė.

1920 m. gegužės 6 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 2565.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Kosto Daunoro vidaus paso kortelė.

1922 m. balandžio 21 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 30888.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Stasio Digrio vidaus paso kortelė.

1920 m. rugpjūčio 31 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 13640.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Povilo Dogelio vidaus paso kortelė.

1920 m. balandžio 22 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 1524.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Eliziejaus Draugelio vidaus paso kortelė.

1920 m. gegužės 4 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 2517.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Ozero Finkelšteino vidaus paso kortelė.

1920 m. birželio 23 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 7096.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo narės Magdalenos Galdikienės vidaus paso kortelė.

1920 m. birželio 27 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 6470.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Jono Galvydžio – Bykausko vidaus paso kortelė.

1921 m. gruodžio 3 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 27854.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Adolfo Grajevsko vidaus paso kortelė.

1920 m. gegužės 31 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 4733.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Stasio Gruodžio vidaus paso kortelė.

1934 m. vasario 1 d

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 331.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Petro Jočio vidaus paso kortelė.

1923 m. kovo 16 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 35508.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Vlado Jurgučio vidaus paso kortelė.

1920 m. liepos 12 d.

KRVA, f.66, ap. 1, b. 8697.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Stepono Kairio vidaus paso kortelė.

1920 m. spalio     23 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 17496.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Juliaus Kaupo vidaus paso kortelė.

1920 m. balandžio 15 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 743.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Rudolfo Kinderio vidaus paso kortelė.

1920 m. gegužės 11 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 2770.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Mykolo Krupavičiaus vidaus paso kortelė.

1921 m. liepos 19 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 25845.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Vlado Lašo vidaus paso kortelė.

[1923 m.]

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 35740.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Kazio Lekecko vidaus paso kortelė.

[1920 m.]

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 999.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Jono Lingės vidaus paso kortelė.

1924 m. sausio 24 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 39108.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Jono Makauskio vidaus paso kortelė.

1920 m. birželio 19 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 6508.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Felikso Mikšio vidaus paso kortelė.

1930 m. gegužės 17 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 9838.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Vlado Natkevičiaus vidaus paso kortelė.

1940 m. lapkričio 30 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 95.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Jono Pakalkos vidaus paso kortelė.

1921 m. gruodžio 12 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 27943.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Vlado Poželos vidaus paso kortelė.

1921 m. balandžio 21 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 24089.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Antano Purėno vidaus paso kortelė.

1933 m. birželio 26 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 1797.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Natano Rachmilevičiaus vidaus paso kortelė.

1920 m. gegužės 17 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 3724.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Vytauto Račkausko vidaus paso kortelė.

1920 m. balandžio 24 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 1757.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Petro Radzevičiaus vidaus paso kortelė.

1920 m. balandžio 9 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 311.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Kazimiero Ralio vidaus paso kortelė.

1923 m. kovo 21 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 35563.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Albino Rimkos vidaus paso kortelė.

1920 m. balandžio 30 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 2415.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Simono Rozenbaumo vidaus paso kortelė.

1920 m. balandžio 19 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 1050.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Petro Rusecko vidaus paso kortelė.

1927 m. spalio 11 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 1445.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Mykolo Sleževičiaus vidaus paso kortelė.

1920 m. birželio 12 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 6031.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Makso Soloveičiko vidaus paso kortelė.

1920 m. birželio 11 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 6018.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Zigmo Starkaus Starkevičiaus vidaus paso kortelė.

[1920 m.]

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 24105.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Jono Staugaičio vidaus paso kortelė.

1920 m. gegužės 19 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 4104.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Justino Staugaičio vidaus paso kortelė.

1920 m. gegužės 3 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 2708.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Aleksandro Stulginskio vidaus paso kortelė.

1920 m. gegužės 3 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 2712.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Kazimiero Šaulio vidaus paso kortelė.

1920 m. balandžio 19 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 1052.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Antano Šmulkščio vidaus paso kortelė.

1934 m. gegužės 1 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 1167.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Edvardo Šukevičiaus vidaus paso kortelė.

1920 m. liepos 29 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 9505.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Antano Tumėno vidaus paso kortelė.

1920 m. rugpjūčio 26 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 13160.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Jono Vailokaičio vidaus paso kortelė.

1922 m. liepos 3 d.

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 32589.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo nario Jono Valickio vidaus paso kortelė.

[1921  m.]

KRVA, f. 66, ap. 1, b. 27997.

Lt En