Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Ernesto Galvanausko 1920 m. gegužės 11 d. įsakymas dėl Steigiamojo Seimo atidarymo dienos (gegužės 15 d.) minėjimo ir paskelbimo nedarbo diena.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 75, l. 55.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos 1920 m. gegužės 12 d. įsakymas dėl Steigiamojo Seimo atidarymo datos ir vietos.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 245, l. 33.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Kauno miesto teatras, kuriame 1920 m. gegužės 15 d. vyko Steigiamojo Seimo atidarymo posėdis.

Kaunas, data nenustatyta.

LCVA, 0-011178.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Ernesto Galvanausko 1920 m. gegužės 11 d. prašymas Steigiamojo Seimo nariams asmeniškai informuoti Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto kanceliariją apie atvykimą į Kauną.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 245, l. 34.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos Valstybės Tarybos narių, kviečiamų į Steigiamojo Seimo atidarymą, sąrašas. 1920 m. gegužės 12 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 99, l. 6.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo šventei rengti komisijos pakvietimas į Ąžuolų sodinimo iškilmes. 1920 m.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 35, l. 22.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Britų karo misijos Kaune 1920 m. gegužės 14 d. raštas Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto vedėjui Stasiui Lozoraičiui dėl bilietų į Steigiamojo Seimo atidarymą išdavimo.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 99, l. 76.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Bilietas Nr. 90 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų viceministrui Aleksandrui Žilinskui į Steigiamojo Seimo atidarymą. 1920 m.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 99, l. 53.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Bilietas Nr. 20 Didžiosios Britanijos vicekonsului Ernestui Džonui Harisonui į Steigiamojo Seimo atidarymą. 1920 m.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 99, l. 46.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Bilietas Nr. 11 „Aušrinės“ redakcijos atstovui į Steigiamojo Seimo atidarymą. 1920 m.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 99, l. 48.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

1920 m. gegužės 15 d. iškilmių ir renginių programa.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 99, l. 92, 92 a. p.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, lydimas raitelių eskorto, karieta vyksta į Steigiamojo Seimo atidarymą. 1920 m. gegužės 15 d.

LCVA, A045-P500.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo iškilmių momentas. Prie išpuoštų simbolinių vartų tarp išrinktų Steigiamojo Seimo narių ir kitų Lietuvos valstybės pareigūnų centre stovi Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, už jo kairėje – Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Ernestas Galvanauskas. Kaunas, 1920 m. gegužės 15 d.

LCVA, A045-P249.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo pirmojo posėdžio pirmininkė Gabrielė Petkevičaitė-Bitė.

 Vilnius, XX a. 1–2 deš. Fotostudijos „Moderne“  nuotrauka.

LCVA, P-44231.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Steigiamojo Seimo Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis.

Kaunas, XX a. 3 deš.

LCVA, P-20962.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos Valstybės Tarybos pirmininko Stasio Šilingo 1920 m. gegužės 18 d. raštas Lietuvos Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai dėl Lietuvos Valstybės Tarybos veiklos pabaigos.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 245, l. 31.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos telegramų agentūros ELTA 1920 m. gegužės 18 d. telegrama Lietuvos atstovybei Estijoje apie Steigiamojo Seimo atidarymo iškilmes Kaune.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 96, l. 17, 18, 19.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos atstovo JAV Jono Vileišio 1920 m. gegužės 18 d. raštas apie Steigiamojo Seimo iškilmes Kaune.

LCVA, f. 383, ap. 3, b. 35, l. 45, 46.

„LIETUVOS STEIGIAMAJAM SEIMUI – 100 METŲ“

Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto Kanceliarijos viršininko, Steigiamojo Seimo vyriausiojo tvarkdario Stasio Lozoraičio 1920 m. gegužės mėn. raštas Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto reikalų vedėjui apie pasirengimą Steigiamojo Seimo atidarymo šventei ir atidarymą.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 99, l. 8–14.

Lt En