Parodos
Albumai
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Petras Leonas, Lietuvos teisingumo ministras (1918 m. lapkričio 11 d.–1919 m. kovo 5 d.), [1921 m.].

LCVA, 0-011137.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Liudas Noreika, Lietuvos teisingumo ministras (1919 m. kovo 12 d.– 1920 m. birželio 15 d.), [1921 m.].

LCVA, 0-011153.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Vincas Karoblis, Lietuvos teisingumo ministras (1920 m. birželio 19 d.–1923 m. birželio 28 d., 1925 m. rugsėjo 25 d.–1926 m. gegužės 31 d.), [1921 m.].

LCVA, 0-011201.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos teisingumo ministerijos ir teismų telefonai.

1920 m. birželio 30 d.

LCVA, f. 392, ap. 1, b. 210.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos teisingumo ministerijos [1922 m.] balandžio 1 d. aplinkraštis dėl Lietuvos teisingumo ministerijos įstaigų antspaudų naudojimo.

[1922 m.] balandžio 1 d.

LCVA, f. 385, ap. 2, 144 a, l. 3.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos teisingumo ministerijos tarnautojų grupė.

Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: V. Budrys, P. Siparienė, I. Kostinkevičius, A. Brenaitė, J. Kavaliauskas, J. Katilius, P. Brazaitis, L. Garbaliauskas, P. Valiulis, A. Katilienė, A. Laugalis, V. Imbrazienė, S. Šaliamoras, J. Kondrotas. 

Kaunas, [1926 m.].

LCVA, 0-081115.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos teisingumo ministerijos 1926 m. rugpjūčio 4 d. aplinkraštis dėl valdininkų ir tarnautojų elgesio.

1926 m. rugpjūčio 4 d.

LCVA, f. 385, ap. 2, 144 a, l. 8.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos teisingumo ministerijos rūmai, Kaunas, [1930 m.].

LCVA, P-13757.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Jonavos teismo posėdžių namas.

Viduryje stovi teisėjas A. Mickevičius, 1930 m. spalio 4 d.

LCVA, 0-111300.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Jonavos teismo salė.

Viduryje sėdi teisėjas A. Mickevičius, 1930 m. spalio 4 d.

LCVA, 0-111301.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos teisingumo ministerijos Kalėjimų inspektoriaus 1932 m. liepos 6 d. raštas Alytaus arešto namų viršininkui, kuriuo nurodoma susipažinti su Namų suimtiesiems vidaus tvarkos bendrų taisyklių projektu, ir Namų suimtiesiems vidaus tvarkos bendrų taisyklių projektas.

1932 m. liepos 6 d.

LCVA, f 385 ap. 2, b. 141, l. 1. 147-150.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos teisingumo ministerijos 1932 m. gegužės 20 d. aplinkraštis apie namų suimtiesiems tarnautojų pareigas bei teises.

1932 m. gegužės 20 d.

LCVA, f 385 ap. 2, b. 141, l. 138, 138 a.p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Povilas Brazaitis, Lietuvos teisingumo ministerijos generalinis sekretorius, Kaunas. [1933 m.].

LCVA, A073-P0704.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos teisingumo ministerijos rūmai.

Kaunas, [1933 m.].

LCVA, A073-P0709.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Jurgis Byla, Kauno apygardos teismo valstybės gynėjas, Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo teisėjas (1933–1940 m.).

Kaunas, [1933 m.].

LCVA, A073-P0719.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Aleksandras Žilinskas, Lietuvos teisingumo ministras (1929 m. rugsėjo 23 d.–1934 m. birželio 8 d.).

Kaunas, [1933 m.].

LCVA, A073-P0703.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos teisingumo ministerijos antspaudų pavyzdžiai.

[1934 m.].

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1600, l. 467.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Stasys Šilingas, Lietuvos teisingumo ministras (1926 m. gruodžio 17 d.–1938 m. kovo 24 d.).

[1933 m.].

LCVA, A073-P0344.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Boleslovas Masiulis, Lietuvos teisingumo ministras (1938 m. kovo 24 d.– spalio 1 d.).

Kaunas, 1938 m. kovo 25 d., M. Smečechausko nuotrauka.

LCVA, P-16459.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos teisingumo ministro Jono Gudauskio 1939 m. kovo 14 d. aplinkraštis Teismo įstaigoms dėl teismų darbo suvienodinimo.

1939 m. kovo 14 d.

LCVA, f. 385, ap. 2, 144 a, l. 44, 44 a.p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Antanas Tamošaitis, Lietuvos teisingumo ministras (1939 m. kovo 28 d.– 1940 m. birželio 15 d.), [1939 m.]

LCVA, P-27626.

Lt En