Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos susisiekimo ministerijos adresas 1920 m. birželio 30 d.

LCVA, f. 392, ap. 1, b. 201.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Jonas Šimoliūnas, Lietuvos susisiekimo ministerijos valdytojas (1918 m. gruodžio 26 d.–balandžio 12 d.).

[1921 m].

LCVA, 0-011159.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Voldemaras Vytautas Čarneckis, Lietuvos susisiekimo ministras (1919 m. balandžio 12 d.–1920 m. birželio 15 d.).

Roma, [1933 m.].

LCVA, A073-P0766.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Petras Vileišis, Lietuvos susisiekimo ministras (1922 m. vasario 2 d.–1923 m. vasario 22 d.).

1926 m.

LCVA, 0-078876.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Benediktas Tamoševičius, Lietuvos susisiekimo ministras (1923 m. vasario 22 d.–birželio 28 d.), Lietuvos susisiekimo ministerijos valdytojas (1926 m. birželio 15 d.–gruodžio 17 d.).

[1921 m.].

LCVA, 0-011291.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Juozas Jankevičius, Lietuvos susisiekimo ministerijos generalinis sekretorius.

Kaunas, [1930 m.].

LCVA, P-15257.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Žemaičių plento statybos pašventinimo ceremonija.

[1934 m.].

LCVA, A015-P051.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Žemaičių plento statybos darbai.

[1934 m.–1939 m.].

LCVA, A015-P056.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos susisiekimo ministerijos antspaudų pavyzdžiai.

[1934 m.].

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1600, l. 464.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Nenustatyto leidinio straipsnis, kuriame Lietuvos susisiekimo viceministras Juozas Jankevičius kalba apie elektrifikacijos pradžią Lietuvoje ir steigiamą „Elektros“ akcinę bendrovę.

[1934–1938 m.].

LCVA, f. 386, ap. 1, b. 866, l. 88, 88 a.p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Nenustatyto leidinio straipsnio, kuriame Lietuvos susisiekimo ministras Jokūbas Stanišauskas kalba apie Susisiekimo ministerijos penkmečio ir dešimtmečio darbų planus, ištrauka.

 [1934–1938 m.].

LCVA, f. 386, ap. 1, b. 866, l. 73 a.p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Jokūbas Stanišauskas, Lietuvos susisiekimo ministras (1934 m. birželio 12 d.–1938 m. gruodžio 5 d.).

[1918–1940 m.].

LCVA, P-08868.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Dr. Juozo Dalinkevičiaus 1935 m. parengtas Baltijos valstybių geologinis žemėlapis.

1935 m.

LCVA, f. 386, ap. 1, b. 866, l. 200.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos susisiekimo ministerijos struktūros ir veiklos sričių aprašymas.

 [1935–1937 m.].

LCVA, f. 386, ap. 1, b. 904, l. 62-67.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos geležinkelių schema.

1936 m.

LCVA, f. 386, ap. 1, b. 939, l. 10.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos energijos ūkiui ir žemės turtams tirti komiteto leidinio „Energijos komiteto darbai I “ ištrauka.

1937 m.

LCVA, f. 386, ap. 1, b. 866, l. 174 a.p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos susisiekimo ministro Jokūbo Stanišauskio 1937 m. lapkričio 12 d. raštas Vyriausiajam geležinkelių direktoriui, Kelių valdybos, Pašto valdybos ir Klaipėdos uosto direktoriams dėl studentų-technikų darbo Susisiekimo ministerijoje.

1937 m. lapkričio [9 d.]

LCVA, f. 386, ap. 1, b. 904, l. 73.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Gelžbetoninio tilto per Jūros upę projektas (Žemaičių plento projekto dalis).

1937 m.

LCVA, f. 386, ap. 1, b. 1046, l. 31.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Žemaičių plentas. Tiltas per Dubysą ties Ariogala, [1938 m.].

Vytauto Augustino nuotrauka.

LCVA, A020-P027.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Kazys Germanas, Lietuvos susisiekimo ministras (1938 m. gruodžio 5 d.–1939 m. lapkričio 21 d.).

Kaunas, [1938 m.]

LCVA, P-27058.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Jonas Masiliūnas, Lietuvos susisiekimo ministras (1939 m. lapkričio 21 d.–1940 m. birželio 15 d.).

Kaunas, 1938 m. vasario 8 d.

Mejerio Smečechausko nuotrauka.

LCVA, P-16466.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Žemaičių plento atidarymo iškilmės Raseiniuose. Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona pasirašo plento atidarymo aktą.

Iš kairės stovi: Arkivyskupas Metropolitas Juozapas Skvireckas, Lietuvos susisiekimo ministras Kazys Germanas, Lietuvos Ministras Pirmininkas Jonas Černius.

1939 m. liepos 9 d.

Mykolo Truso nuotrauka.

LCVA, P-29928.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos susisiekimo ministerija.

Kaunas, 20 a. 3–4 deš.

A. Balsio nuotrauka.

LCVA, A203-P028.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos TSR Liaudies Komisarų Tarybos 1940 m. rugpjūčio 29 d. nutarimas, kuriuo patvirtinama Susisiekimo ministerijos likvidacinės komisijos sudėtis.

1940 m. rugpjūčio 29 d.

LCVA, f. R-754, ap. 3, b. 327, l. 20.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos TSR susisiekimo ministerijos likvidacinės komisijos pirmininko Leono Šušio 1940 m. rugsėjo 20 d. raštas Lietuvos TSR komunalinio ūkio liaudies komisariatui dėl Susisiekimo ministerijai priklausančių įstaigų perdavimo sovietinėms valdžios įtaigoms.

1940 m. rugsėjo 20 d.

LCVA, f. 386, ap. 1, b. 904, l. 214.

Lt En