Parodos
Albumai
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Joana Pavalkytė, Kazio Griniaus žmona.

[1890 m.].

LCVA, A117-P007.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Kazys Grinius su žmona Joana Griniuviene Vilniaus Didžiojo Seimo metu.

Vilnius, 1905 m.

LCVA, A117-P006.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Pirmojo viešo spektaklio „Amerika pirtyje“ Marijampolėje dalyviai.

Antroje eilėje antra iš kairės sėdi Joana Griniuvienė, trečias – Kazys Grinius.

1905 m. gegužės 28 d.

J. Skrinskos nuotrauka.

LCVA, P-21741.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Grinių šeima.

Pirmoje eilėje iš kairės sėdi: motina Ona Griniuvienė, tėvas Vincas Grinius, stovi dr. Kazio Griniaus vaikai – Kazys ir Gražina, sėdi žmona Joana.

Antroje eilėje iš kairės: Jonas Grinius, Ona Griniūtė ir Kazys Grinius.

[1908 m.].

LCVA, 0-107341.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Kazio Griniaus žmona Joana Griniuvienė (antra iš kairės) su dukra Gražina Griniūte (stovi viduryje).

Kislovodskas, 1916 m.

LCVA, 0-107345.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Sofijos Smetonienės 1919 m. gegužės 16 d. laiškas vyrui, kuriame ji sveikina Antaną Smetoną tapus Lietuvos Respublikos Prezidentu.

LCVA, f. 1686, ap. 1, b. 97, l. 34, 34 a.p., 35, 35 a.p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Metrikų knygos išrašas apie Antano Smetonos ir Sofijos Chodakauskaitės Smetonienės vaikus Mariją Danutę ir Julių Rimgaudą.

Pasirašo kanauninkas Juozas Tumas-Vaižgantas.

1924 m. lapkričio 4 d.

LCVA, f. 631, ap. 3, b. 668, l. 45.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Aleksandras Stulginskis su žmona Ona Matulaityte-Stulginskiene Lietuvos apželdinimo šventėje.

Kaunas, 1924 m.

LCVA, A046-P006.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Kazys Grinius su žmona Kristina ir sūnumi Liūtu.

1929 m.

LCVA, P-21758.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Antano Smetonos tėviškė Užulėnio kaime.

Ukmergės apskr., Taujėnų valsč.

[XX a. 3 deš.].

LCVA, P-20240.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Antano Smetonos žmona Sofija Smetonienė.

Kaunas, 1930 m.

LCVA, P-20288.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Antano Smetonos žmona Sofija Smetonienė.

Kaunas, 1930 m.

LCVA, P-21143.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Kazys Grinius su žmona Kristina Griniene leidžia laisvalaikį Kemeriuose (Latvija).

[1936 m.].

LCVA, A117-P052.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Antanas Smetona ir jo šeima: žmona Sofija Smetonienė, sūnus Julius, dukra Marytė Smetonaitė-Valušienė ir žentas plk. Aloyzas Valušis.

Kaunas, [XX a. 4 deš.].

LCVA, P-20951.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Kazio Griniaus surašyti Grinių giminės genealoginiai duomenys.

 [1944 m.].

LCVA, f. 659, ap. 1, b. 73, l. 6, 6 a.p., 11, 13, 14.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Kazys Grinius su žmona Kristina ir sūnumi Liūtu.

Muna bei Dieburg (Vokietija), [1946 m.].

LCVA, A119-P015.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Kazys Grinius su broliu Jonu Griniumi.

Filadelfija (JAV), 1947 m.

LCVA, P-21798.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro Jungtinėse Amerikos Valstijose, Olandijoje ir Didžiojoje Britanijoje 1962 rugpjūčio 10 d. laiškas Aleksandro Stulginskio dukrai dr. Aldonai Stulginskaitei Juzevičienei, kuriuo išreiškiama užuojauta dėl jos motinos mirties.

LCVA, f. 648, ap. 2, b. 420, l. 262.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus sūnaus Liūto sudarytas Grinių giminės gyvenamosios vietos keitimo per 1863 m. sukilimą žemėlapis.

1981 m.

LCVA, f. 659, ap. 1, b. 73, l. 34.

Lt En