Parodos
Albumai
LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentūros rūmai.

Kaunas, [1921 m.].

LCVA, 0-011177.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentūros rūmai.

Kaunas, 1926 m.

LCVA, A117-P019.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Kazys Grinius prie Prezidentūros rūmų.

Kaunas, 1926 m.

LCVA, P-21749.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentūros rūmai.

Kaunas, [1928 m.].

LCVA, P-23881.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentūros iškilmių salės interjeras.

Kaunas, [1928 m.].

LCVA, P-23882.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentūros iškilmių salės interjeras.

Kaunas, [1928 m.].

LCVA, P-23883.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona viename iš Lietuvos Respublikos Prezidentūros kabinetų.

Kaunas, [1928 m.].

LCVA, P-23884.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentūros iškilmių salė.

Kaunas, [1930–1933m.].

LCVA, 0-081163.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentūros šiltnamio projektas, 1932 m. lapkričio 26 d. patvirtintas Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Statybos inspekcijos.

[1932 m. lapkričio 26 d.]

LCVA, f. 1622, ap. 3, b. 50, l. 12.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Dailininko Jono Juozo Burbos parengtas Lietuvos Respublikos Prezidentūros vartų ir tvoros brėžinys.

[1935 m.].

Prezidentūros teritorija tvora ir vartais buvo aptverta 1935 m.

LCVA, f. 1622, ap. 3, b. 36, l. 20, 47, 48, 48 a.p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentūros vartų ir tvoros brėžinys.

[1935 m.].

LCVA, f. 1622, ap. 7, b. 299, l. 2.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentūros teritorijos situacijos planas.

[1935 m.].

LCVA, f. 1622, ap. 3, b. 36, l. 45.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentūros rūmų pirmo ir antro aukštų planai.

[1935 m.–1939 m.].

LCVA, f. 1622, ap. 3, b. 50, l. 10, 11.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento kambario Karininkų ramovėje interjero konkursui pateikti projektai, laimėję premijas.

1937 m.

LCVA f. 6, ap. 1, b. 47, l. 1, 8, 9, 13, 14, 25.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentūros ūkinių pastatų brėžiniai prieš ir po rekonstrukcijos.

1939 m. balandžio 25 d.

LCVA, f. 1622, ap. 3, b. 50, l. 619.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentūros rūmai.

Kaunas, XX a., 4 deš.

A. Balsio nuotrauka.

LCVA, A203-P004.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentūros rūmų pagrindinis įėjimas.

Kaunas, [1919–1940 m.].

LCVA, P-08453.

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO INSTITUCIJAI – 100 METŲ (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentūros rūmų pagrindinis įėjimas ir greta išsirikiavusi karių garbės sargyba ir raitieji karininkai.

 Kaunas, [1919–1940 m.].

LCVA, P-12557.

Lt En