Parodos
Albumai
„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos nepaprastasis pasiuntinys ir įgaliotasis ministras Maskvoje Ladas Natkevičius.

[1921 m.]

LCVA, 0-011194.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro įsakymas, kuriuo patarėjas Lietuvos pasiuntinybėje Paryžiuje Ladas Natkevičius atleidžiamas iš einamų pareigų ir skiriamas Lietuvos nepaprastuoju pasiuntiniu ir įgaliotuoju ministru Maskvoje.

1939 m. balandžio 4 d.

LCVA, f. 383, ap. 2, b. 596, l. 43.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lentelė, kurioje nurodyta Lietuvos pasiuntinybių Briuselyje, Londone ir Maskvoje informacija: personalas ir einamos pareigos, buto adresas, telefono numeris ir telegramos adresas.

1939 m.

LCVA, f. 383, ap. 1, b. 5, l. 5.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro Maskvoje Lado Natkevičiaus pranešimas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui Juozui Urbšiui apie įvykusį priėmimą pas Sovietų Sąjungos Liaudies komisarų tarybos pirmininką ir užsienio reikalų liaudies komisarą Viačeslavą Molotovą.

1939 m. gegužės 13 d.

LCVA, f. 648, ap. 1, b. 25, l. 6, 7, 8.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro Maskvoje Lado Natkevičiaus raštas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Teisių ir administravimo departamento direktoriui Valdemarui Čarneckiui dėl Lietuvos pasiuntinybės Sovietų Sąjungoje patalpų nuomos ir įrengimo.

1939 m. birželio 22 d.

LCVA, f. 383, ap. 3, b. 136, l. 98, 99, 100, 101.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos pasiuntinybės Maskvoje patalpų planai.

[1939 m.]

LCVA, f. 383, ap. 3, b. 136, l. 102, 103, 104, 105.

 

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos pasiuntinybės Maskvoje ir Svetimšaliams aptarnauti centrinio biuro „Biurobin“ patalpų nuomos sutartis ir remonto darbų sąrašas.

[1939 m.].

LCVA, f. 383, ap. 3, b. 136, l. 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro Maskvoje Lado Natkevičiaus raštas Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pavaduotojui ir įgaliotajam ministrui prie Užsienio reikalų ministerijos Kaziui Bizauskui apie Lietuvos ir Sovietų Sąjungos santykius.

1939 m. liepos 18 d.

LCVA, f. 648, ap. 1, b. 25, l. 51, 52, 53.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro Maskvoje Lado Natkevičiaus raštas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrui Juozui Urbšiui apie II pasaulinio karo eigą ir Sovietų Sąjungos poziciją Lietuvos atžvilgiu.

1940 m. gegužės 25 d.

LCVA, f. 648, ap. 1, b. 25, l. 279, 280, 281.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro Maskvoje Lado Natkevičiaus telegrama apie Sovietų Sąjungos liaudies komisarų tarybos pirmininko ir užsienio reikalų liaudies komisaro Viačeslavo Molotovo 1940 m. gegužės 25 d. pareikštus kaltinimus Lietuvai dėl Lietuvoje dislokuotos Raudonosios armijos karių dingimo.

[1940 m. gegužės 27 d.]

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 2261, l. 95.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro Maskvoje Lado Natkevičiaus pranešimas apie jo ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio iškvietimą pas Sovietų Sąjungos liaudies komisarą Viačeslavą Molotovą ir pareikštą Sovietų Sąjungos ultimatumą Lietuvai.

1940 m. birželio 14 d.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 2261, l. 34, 35.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direktoriaus Eduardo Turausko telegrama Lietuvos pasiuntinybei Maskvoje apie Lietuvos Respublikos Ministrų Tarybos posėdyje priimtą Sovietų Sąjungos ultimatumą.

1940 m. birželio 15 d.

LCVA, f. 383, ap. 7, b. 2261, l. 30.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos nepaprastojo pasiuntinio ir įgaliotojo ministro Maskvoje Lado Natkevičiaus telegrama Lietuvos užsienio reikalų ministerijai, kuria Lietuvos Liaudies vyriausybės Ministro Pirmininko pavaduotojas ir užsienio reikalų ministras Vincas Krėvė-Mickevičius kviečiamas atvykti į Maskvą.

1940 m. birželio 29 d.

LCVA, f. R-1019, ap. 1, b. 7, l. 38.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos pasiuntinybės Maskvoje pranešimas Sovietų Sąjungos užsienio reikalų liaudies komisariatui apie pasiuntinybės veiklos nutraukimą. Informuojama, kad pasiuntinybės likvidavimą pavesta vykdyti Petrui Čerkeliūnui.

1940 m. liepos 9 d.

LCVA, f. R-1019, ap. 1, b. 26, l. 20.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos pasiuntinybės Maskvoje raštas Lietuvos užsienio reikalų ministerijai apie blankus, reikalingus užpildyti norint gauti vizą važiuoti į Lietuvą.

1940 m. liepos 13 d.

LCVA, f. R-1019, ap. 1, b. 16, l. 3.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos pasiuntinybės Maskvoje blankas, reikalingas užpildyti norint gauti vizą važiuoti į Lietuvą.

data nenustatyta

LCVA, f. R-1019, ap. 1, b. 16, l. 5.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos pasiuntinybės Maskvoje likvidavimo vykdytojo Petro Čerkeliūno telegrama dėl konsuliarinių bylų grąžinimo į Lietuvą.

1940 m. rugpjūčio 11 d.

LCVA, f. R-1019, ap. 1, b. 1, l. 57.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Raštas Lietuvos SSR užsienio reikalų ministerijos generaliniam sekretoriui Pijui Glovackui pasiuntinybės archyvo perdavimo klausimu.

1940 m. rugpjūčio 12 d.

LCVA, f. R-1019, ap. 1, b. 26, l. 19, 19 a. p.

„LIETUVOS PASIUNTINYBEI MASKVOJE – 100“ (LCVA)

Lietuvos pasiuntinybės Maskvoje antspaudų pavyzdžiai.

[1940 m. rugpjūčio 21 d.]

LCVA, f. R-1019, ap. 1, b. 7, l. 328, 328 a. p.

Lt En